Tiền ảo: 29,461 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,729.51B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $109B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.7% ETH 17% ETH Gas:  9 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Lending / Borrowing hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Lending / Borrowing có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Unbound 1 UNB
   $0.001124 16.50%9.87%$3,563,575 $397,094 5.65BTC
   3,170,440,201 UNB
   0.92,0.93,0.94,0.93,0.92,0.88,0.85,0.88,0.87,0.88,0.9,0.9,0.89,0.87,0.87,0.88,0.89,0.87,0.88,0.89,0.88,0.86,0.89,1,0.99,0.99
   2
   Nusa 2 NUSA
   $11.47 8.89%5.80%-- $2,193.85 0.0313BTC--0.93,0.95,0.95,0.94,0.91,0.96,0.97,0.95,0.95,0.96,0.93,0.97,0.94,0.95,0.96,0.95,1,1,0.98,0.98,0.94,0.84,0.8,0.92,0.93,0.96,0.93,0.92
   3
   Spherium 3 SPHRI
   $0.006873 8.29%3.06%-- $20,195 0.2872BTC--0.83,0.81,0.81,0.8,0.81,0.82,0.81,0.81,1,0.96,0.82,0.81,0.83,0.84,0.72,0.78,0.73,0.74,0.74,0.86,0.81
   4
   Kalmar 4 KALM
   $0.1247 6.04%42.91%$1,066,185 $9,508.24 0.1352BTC
   8,550,000 KALM
   0.63,0.62,0.6,0.61,0.61,0.6,0.63,0.63,0.64,0.65,0.68,0.68,0.7,0.71,0.71,0.7,0.71,0.73,0.73,0.78,0.78,0.89,0.91,0.91,0.97,1
   5
   UnFederalReserve 5 ERSDL
   $0.002314 5.57%38.73%$1,021,408 $510.4 0.0073BTC
   441,403,787 ERSDL
   0.55,0.56,0.57,0.59,0.59,0.61,0.61,1,1,0.96,0.78,0.62,0.63,0.65,0.65,0.64,0.64,0.65,0.65,0.66,0.71,0.73,0.74,0.75,0.76
   6
   Tempus 6 TEMP
   $0.007934 5.25%15.61%-- $375.69 0.0053BTC--0.86,0.86,0.9,0.89,0.94,0.97,0.99,1,1
   7
   NAOS Finance 7 NAOS
   $0.033 4.16%12.60%-- $37,186 0.5288BTC--0.86,0.85,0.83,0.85,0.85,0.83,0.8,0.78,0.79,0.82,0.84,0.85,0.87,0.87,0.86,0.85,0.86,0.85,0.85,0.92,0.95,1,0.98,0.97
   8
   LiveTrade Token 8 LTD
   $0.008197 4.00%25524%-- $115.6 0.0016BTC--0.94,0.95,0.98,0.98,1,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.94,0.95,0.95,0.93,0.93,0.92,0.92,0.91,0.91,0.94,0.97,0.95,0.95
   9
   Compound 9 COMP
   $61.7 3.33%17.67%$508,890,234 $20,540,878 292BTC
   8,248,324 COMP
   0.85,0.85,0.89,0.9,0.9,0.89,0.89,0.88,0.9,0.91,0.91,0.92,0.91,0.91,0.9,0.88,0.88,0.9,0.89,0.9,0.96,0.95,0.97,1,0.99
   10
   ENNO Cash 10 ENNO
   $0.0286 3.29%16.73%-- $13,949 0.1983BTC--0.84,0.84,0.85,0.85,0.87,0.87,0.9,0.9,0.91,0.91,0.99,1,0.97,0.94,0.94,0.95,0.95,0.98
   11
   Alpaca Finance 11 ALPACA
   $0.1783
   12
   DeFiner 12 FIN
   $0.000743
   13
   SmartCredit Token 13 SMARTCREDIT
   $0.5879
   14
   Ramp DeFi 14 RAMP
   $0.1474
   15
   Inverse Finance 15 INV
   $44.88
   16
   Alchemix 16 ALCX
   $26.02
   17
   Rabbit Finance 17 RABBIT
   $0.000488
   18
   Abel finance 18 ABEL
   $0.007885
   19
   UniLend Finance 19 UFT
   $0.4686
   20
   Kava Lend 20 HARD
   $0.1979
   21
   Revuto 21 REVU
   $0.0163
   22
   Hubble Protocol 22 HBB
   $0.1611
   23
   Strip Finance 23 STRIP
   $0.009314
   24
   RCN 24 RCN
   $0.001937
   25
   Spell Token 25 SPELL
   $0.000872
   26
   Venus 26 XVS
   $9.88
   27
   Zamio 27 ZAM
   $0.000936
   28
   Pine 28 PINE
   $0.00626
   29
   Nolus Protocol 29 NLS
   $0.0356
   30
   Tectonic 30 TONIC
   $0.0000000998
   31
   Aave 31 AAVE
   $97.02
   32
   Kava 32 KAVA
   $0.6939
   33
   Polytrade Finance 33 TRADE
   $1.26
   34
   Seamless 34 SEAM
   $6.03
   35
   Collateral Network 35 COLT
   $0.000416
   36
   XCarnival 36 XCV
   $0.002356
   37
   ForTube 37 FOR
   $0.019
   38
   Maker 38 MKR
   $3,067.66
   39
   Silo Finance 39 SILO
   $0.0859
   40
   Goldfinch 40 GFI
   $3.8
   41
   1Sol 41 1SOL
   $0.0178
   42
   Scream 42 SCREAM
   $0.8433
   43
   Aurigami 43 PLY
   $0.000244
   44
   TosDis 44 DIS
   $1.91
   45
   Cream 45 CREAM
   $74.87
   46
   MELD 46 MELD
   $0.0149
   47
   KLAP Finance 47 KLAP
   $0.000224
   48
   Topshelf Finance 48 LIQR
   $0.000285
   49
   Thrupenny 49 TPY
   $0.1745
   50
   Celsius 50 CEL
   $0.5575
   51
   Reltime 51 RTC
   $45.93
   52
   Sonne Finance 52 SONNE
   $0.0219
   53
   IX Swap 53 IXS
   $0.5948
   54
   Solend 54 SLND
   $0.5205
   55
   Proton Loan 55 LOAN
   $0.00008921
   56
   Tonpound 56 TPI
   --
   57
   Ruler Protocol 57 RULER
   --
   58
   Wault 58 WAULTX
   --
   59
   TLC 59 TLC
   --
   60
   Supreme Finance 60 HYPES
   --
   61
   MegaBitcoin 61 MBC
   --
   62
   Sturdy Finance 62 STRDY
   --
   63
   ETNA Network 63 ETNA
   --
   64
   99DEFI.NETWORK 64 99DEFI
   --
   65
   Archimedes 65 ACMD
   --
   66
   Adalend 66 ADAL
   --
   67
   Agave 67 AGVE
   --
   68
   Augmented Finance 68 AGF
   --
   69
   Balanced Dollars 69 bnUSD
   --
   70
   BitLend 70 BTL
   --
   71
   Blizz Finance 71 BLZZ
   --
   72
   BOWL SHIBARIUM 72 BOWL
   --
   73
   bZx Protocol 73 BZRX
   --
   74
   DeFiPie 74 PIE
   --
   75
   Deswap 75 DAW
   --
   76
   EthicHub 76 ETHIX
   --
   77
   QIAN governance token 77 KUN
   --
   78
   Everlend 78 ELD
   --
   79
   Fountain Protocol 79 FTP
   --
   80
   Iron Bank 80 IB
   --
   81
   LEND Finance 81 LEND
   --
   82
   Lend Flare 82 LFT
   --
   83
   HAI 83 KITE
   --
   84
   Liquid ICP 84 LICP
   --
   85
   MBA Protocol 85 MBA
   --
   86
   Moola Celo 86 mCELO
   --
   87
   Moonwell 87 MFAM
   --
   88
   Ordinals Finance 88 OFI
   --
   89
   ParaSpace 89 ParaSpace
   --
   90
   PumpX 90 PUMP
   --