Tiền ảo: 29,497 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,705.23B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $82.38B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.5% ETH 17% ETH Gas:  6 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Alameda Research Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Alameda Research Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Only1 1 LIKE
   $0.1265 11.55%68.61%$34,570,761 $623,807 8.99BTC
   273,286,650 LIKE
   0.66,0.65,0.6,0.6,0.61,0.63,0.64,0.63,0.67,0.66,0.65,0.63,0.63,0.61,0.61,0.67,0.71,0.84,0.85,0.8,0.87,0.89,0.92,1,0.99
   2
   InsurAce 2 INSUR
   $0.0263 10.44%8.09%$1,178,772 $120,020 1.73BTC
   44,891,926 INSUR
   0.83,0.81,0.82,0.82,0.83,0.86,0.86,0.84,0.84,0.83,0.83,0.8,0.82,0.84,0.82,0.83,0.88,0.87,0.82,0.81,0.81,0.85,1,0.98,0.9
   3
   Prism 3 PRISM
   $0.001931 8.36%4.50%$1,114,481 $16,763 0.2415BTC
   577,152,438 PRISM
   1,0.99,0.92,0.91,0.87,0.88,0.86,0.87,0.89,0.87,0.87,0.88,0.88,0.87,0.88,0.87,0.85,0.87,0.84,0.84,0.8,0.81,0.86,0.86,0.81
   4
   GuildFi 4 GF
   $0.4059 3.97%8.30%$405,899,999 $69,283 0.9983BTC
   999,999,999 GF
   0.75,0.77,0.93,0.94,0.88,0.85,0.85,0.89,0.87,0.87,0.86,0.92,0.89,0.88,0.85,0.86,0.86,0.89,1,0.97,1,0.93,0.87,0.88,0.9,0.88,0.88,0.92
   5
   LeverFi 5 LEVER
   $0.003709 3.09%2.60%$119,320,431 $8,614,784 124BTC
   32,170,512,798 LEVER
   1,0.98,0.98,0.97,0.98,0.98,0.97,0.96,0.95,0.93,0.93,0.92,0.89,0.89,0.91,0.9,0.91,0.94,0.93,0.97,0.94,0.93,0.91,0.94,0.94,0.93,0.95
   6
   NEAR Protocol 6 NEAR
   $8.11 2.91%1.27%$9,606,355,183 $584,909,552 8,427BTC
   1,184,346,782 NEAR
   0.99,0.97,0.97,0.98,1,0.98,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.94,0.94,0.96,0.98,0.97,0.99,1,0.99,1,0.96,0.95,0.95,0.97,0.97,0.96,0.98
   7
   Stella 7 ALPHA
   $0.1213 2.10%11.89%$105,531,000 $1,708,925 24.62BTC
   870,000,000 ALPHA
   0.91,0.89,0.89,0.9,0.92,0.94,0.94,0.93,0.93,0.94,0.94,0.92,0.91,0.91,0.93,0.92,0.94,0.99,0.98,1,1,0.99,0.97,0.99,1,0.98,1
   8
   Frontier 8 FRONT
   $1.38 1.72%22.56%$124,038,000 $33,607,847 484BTC
   90,000,000 FRONT
   0.85,0.77,0.8,0.79,0.81,0.82,0.84,0.84,0.86,0.89,0.87,0.86,0.86,0.87,0.87,0.89,0.92,0.92,0.97,0.96,0.97,1,0.98,0.97,0.96,0.98,1,1
   9
   Immutable X 9 IMX
   $2.54 1.41%6.87%$3,764,860,896 $32,642,087 470BTC
   1,482,345,419 IMX
   0.95,0.92,0.93,0.98,0.96,0.96,0.95,0.94,0.95,0.94,0.93,0.93,0.91,0.89,0.88,0.91,0.91,0.92,1,0.99,1,0.99,0.98,0.97,0.98,0.98,1
   10
   Hedget Token 10 HGET
   $0.0885 1.21%9.64%$155,035 $191,360 2.76BTC
   1,751,448 HGET
   0.92,0.92,0.91,0.92,0.91,0.91,0.9,0.96,0.94,0.99,0.98,0.98,0.97,0.99,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.98,1,1
   11
   Huobi Token 11 HT
   $0.5929
   13
   DODO Token 13 DODO
   $0.1915
   14
   FTX Token 14 FTT
   $1.65
   15
   Jet Protocol 15 JET
   $0.00117
   16
   GARI Network 16 GARI
   $0.0222
   17
   Astar Network 17 ASTR
   $0.0943
   18
   Convergence Finance 18 CONV
   $0.001167
   19
   Linear Finance 19 LINA
   $0.008168
   20
   Ethereum 20 ETH
   $3,769.49
   21
   Balancer 21 BAL
   $3.98
   22
   Unus Sed LEO 22 LEO
   $5.97
   23
   Compound 23 COMP
   $61.53
   24
   Hxro 24 HXRO
   $0.1097
   25
   Republic Protocol 25 REN
   $0.0671
   26
   Opium Network 26 OPIUM
   $0.1377
   27
   Sushi 27 SUSHI
   $1.21
   28
   Perpetual Protocol 28 PERP
   $1.11
   29
   Ramp DeFi 29 RAMP
   $0.1456
   30
   APY.Finance 30 APY
   $0.002178
   31
   Meta 31 MTA
   $0.032
   32
   Solar 32 SXP
   $0.348
   33
   OKB 33 OKB
   $49.88
   34
   Viction 34 VIC
   $0.4679
   35
   1inch Token 35 1INCH
   $0.4204
   36
   Bitcoin 36 BTC
   $69,408.23
   37
   Synthetix 37 SNX
   $2.87
   38
   Rainmaker 38 RAIN
   $0.001863
   39
   yearn.finance 39 YFI
   $7,181.22
   40
   Binance Coin 40 BNB
   $615.83
   41
   Akropolis 41 AKRO
   $0.006944
   42
   Ampleforth 42 AMPL
   $1.37
   43
   BlockchainSpace 43 GUILD
   $0.004281
   44
   Umee 44 UMEE
   $0.002618
   45
   Solana 45 SOL
   $177.7
   46
   Pickle Finance 46 PICKLE
   $1.55
   47
   Aave 47 AAVE
   $95.45
   48
   Uniswap 48 UNI
   $9.43
   49
   Bao Finance V1 49 BAO
   $0.00002127
   50
   KeeperDAO 50 ROOK
   $1.47
   51
   Zebec Protocol V1 51 ZBC
   $0.0202
   52
   Arbitrum 52 ARB
   $1.16
   53
   Curve 53 CRV
   $0.4697
   54
   Zebec V2 54 ZBCN
   $0.001986
   55
   Router Protocol 55 ROUTE
   $2.84
   56
   Solrise Finance 56 SLRS
   $0.005625
   57
   SIDUS HEROES 57 SIDUS
   $0.007395
   58
   Pine 58 PINE
   $0.006068
   59
   Serum 59 SRM
   $0.0444
   60
   SIDUS HEROES DAO 60 SENATE
   $0.0888
   61
   Sperax 61 SPA
   $0.0135
   62
   Artificial Liquid Intelligence 62 ALI
   $0.0161
   63
   Render Token 63 RNDR
   $10.52
   64
   Realy 64 REAL
   $0.0633
   65
   Maps.me Token 65 MAPS
   $0.0216
   66
   Roco Finance 66 ROCO
   $0.326
   67
   Cream 67 CREAM
   $71.6
   68
   dHedge Token 68 DHT
   $0.1569
   69
   Swim Protocol 69 SWIM
   --
   70
   Cosmic Guild 70 CG
   --
   71
   LINA 71 LINA
   --
   72
   ParaState 72 STATE
   --