Tiền ảo: 29,410 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,533.72B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $67.44B Tỷ lệ thống trị: BTC 52% ETH 14.9% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Real World Assets hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Real World Assets có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Lumerin 1 LMR
   $0.0394 32.22%25.07%$23,875,153 $524,622 7.84BTC
   606,615,000 LMR
   0.78,0.79,0.81,0.79,0.79,0.81,0.83,0.82,0.82,0.68,0.69,0.68,0.67,0.66,0.67,0.68,0.68,0.73,0.75,0.74,0.73,0.74,0.75,0.77,0.81,0.9,0.96,1
   2
   Stobox Token 2 STBU
   $0.1705 23.64%33.70%$17,050,000 $615,385 9.2BTC
   100,000,000 STBU
   0.74,0.74,0.73,0.75,0.75,0.73,0.71,0.69,0.68,0.72,0.75,0.69,0.67,0.67,0.68,0.67,0.68,0.76,0.76,0.75,0.77,0.76,0.78,0.82,0.88,1,0.98
   3
   TokenFi 3 TOKEN
   $0.1139 18.25%19.62%$113,902,253 $32,216,098 482BTC
   1,000,019,789 TOKEN
   0.83,0.85,0.83,0.84,0.84,0.83,0.83,0.78,0.81,0.83,0.79,0.79,0.78,0.75,0.74,0.75,0.78,0.84,0.86,0.87,0.89,0.84,0.84,0.89,0.98,0.95,1
   4
   Reserve Rights 4 RSR
   $0.008138 16.61%33.94%$411,782,800 $46,768,473 699BTC
   50,600,000,000 RSR
   0.72,0.73,0.72,0.72,0.71,0.71,0.7,0.66,0.72,0.71,0.7,0.7,0.68,0.68,0.69,0.69,0.74,0.76,0.79,0.8,0.78,0.81,0.81,0.85,0.86,0.89,1
   5
   Ondo Finance 5 ONDO
   $1.02 14.98%28.91%$1,422,960,000 $311,741,850 4,660BTC
   1,400,000,000 ONDO
   0.77,0.78,0.77,0.77,0.78,0.77,0.73,0.75,0.76,0.75,0.74,0.74,0.72,0.72,0.73,0.74,0.81,0.82,0.81,0.84,0.81,0.83,0.86,0.93,0.92,0.93,1
   6
   TrueFi 6 TRU
   $0.1301 14.93%15.44%$148,049,496 $23,406,592 350BTC
   1,137,966,918 TRU
   0.87,0.88,0.86,0.86,0.84,0.85,0.83,0.78,0.82,0.83,0.8,0.79,0.79,0.77,0.76,0.77,0.77,0.84,0.85,0.87,0.88,0.84,0.84,0.85,0.9,0.94,0.93,1
   7
   IX Swap 7 IXS
   $0.6354 14.38%26.00%$10,449,062 $1,211,449 18.11BTC
   16,444,857 IXS
   0.75,0.79,0.78,0.76,0.78,0.71,0.74,0.71,0.76,0.8,0.76,0.76,0.71,0.71,0.72,0.71,0.76,0.83,0.89,0.81,0.86,0.87,0.83,0.86,0.92,0.97,0.98,1
   8
   Poison Finance 8 POI$ON
   $0.0913 14.24%15.64%-- $7,716.74 0.1153BTC--0.84,0.84,0.83,0.83,0.84,0.83,0.83,0.84,0.84,0.81,0.8,0.8,1,0.87,0.87,0.86,0.87,0.86,0.85,0.85,0.97,0.97
   9
   Swarm Markets 9 SMT
   $0.6888 14.15%13.63%$52,280,660 $262,496 3.92BTC
   75,901,075 SMT
   0.94,0.91,0.91,0.88,0.87,0.89,0.87,0.88,0.84,0.86,0.86,0.83,0.81,0.81,0.8,0.87,0.89,0.88,0.89,0.87,0.89,0.89,0.94,0.98,1,1
   10
   Dusk 10 DUSK
   $0.348 12.11%11.08%$146,565,214 $16,642,616 249BTC
   421,164,409 DUSK
   0.91,0.93,0.91,0.91,0.89,0.83,0.88,0.89,0.86,0.85,0.85,0.84,0.82,0.83,0.83,0.89,0.9,0.89,0.89,0.88,0.89,0.93,0.97,0.96,1
   11
   Polymesh 11 POLYX
   $0.4549
   12
   ELYSIA 12 EL
   $0.00934
   13
   Polytrade Finance 13 TRADE
   $1.23
   14
   Propchain 14 PROPC
   $3.12
   15
   Realio Netwrok 15 RIO
   $1.71
   16
   Soil 16 SOIL
   $1.84
   17
   LTO Network 17 LTO
   $0.2021
   18
   UBXS 18 UBXS
   $0.3899
   19
   Brickken 19 BKN
   $0.5179
   20
   Landshare Token 20 LAND
   $2.7
   21
   Centrifuge 21 CFG
   $0.7635
   22
   Canto 22 CANTO
   $0.1518
   23
   Nexera Foundation 23 NXRA
   $0.1552
   24
   NAOS Finance 24 NAOS
   $0.0296
   25
   Oraichain Token 25 ORAI
   $13.82
   26
   Blocksquare Token 26 BST
   $0.6255
   27
   Internet Computer 27 ICP
   $13.28
   28
   Crypto Real Estate 28 CRE
   $0.029
   29
   Domani Protocol 29 DEXTF
   $0.257
   30
   Creditcoin 30 CTC
   $0.7429
   31
   Clearpool 31 CPOOL
   $0.1624
   32
   Grand Base 32 GB
   $0.003671
   33
   Maker 33 MKR
   $2,835.15
   34
   Everest 34 ID
   $0.1287
   35
   Avalanche 35 AVAX
   $37.5
   36
   LandX 36 LNDX
   $1.42
   37
   Credefi 37 CREDI
   $0.0246
   38
   MANTRA 38 OM
   $0.7469
   39
   Planet Token 39 PLANET
   $0.00002803
   40
   LABS Group 40 LABS
   $0.000605
   41
   Opulous 41 OPUL
   $0.1848
   42
   Polymath Network 42 POLY
   $0.08
   43
   Acquire.Fi 43 ACQ
   $0.0152
   44
   Ribbon Finance 44 RBN
   $0.8192
   45
   NEOPIN 45 NPT
   $0.5742
   46
   3DPass 46 P3D
   $0.008447
   47
   Propy 47 PRO
   $2.61
   48
   Synthetix 48 SNX
   $2.69
   49
   Hifi Finance V2 49 HIFI
   $0.8287
   50
   Polyhedra 50 ZK
   $1.16
   51
   AssetMantle 51 MNTL
   $0.001016
   52
   Galileo Protocol 52 LEOX
   $0.8623
   53
   Defactor 53 FACTR
   $0.1178
   54
   KlimaDAO 54 KLIMA
   $2.26
   55
   Chromia 55 CHR
   $0.3556
   56
   Boson Protocol 56 BOSON
   $0.514
   57
   Vechain 57 VET
   $0.036
   58
   Maple Finance 58 MPL
   $13.79
   60
   Uno Re 60 UNO
   $0.0411
   61
   Goldfinch 61 GFI
   $3.88
   62
   ORIGYN Foundation 62 OGY
   $0.006959
   63
   Comtech Gold 63 CGO
   $77.28
   64
   Hathor 64 HTR
   $0.0638
   65
   Venus 65 XVS
   $9.49
   66
   Chia Network 66 XCH
   $30.7
   67
   Theopetra 67 THEO
   $0.0591
   68
   Ekta 68 EKTA
   $0.002811
   69
   XDC Network 69 XDC
   $0.0363
   70
   OriginTrail 70 TRAC
   $0.844
   71
   Staked USDT 71 STUSDT
   $1.01
   72
   StrikeX 72 STRX
   $0.0571
   73
   Horizon Protocol 73 HZN
   $0.0321
   74
   Cogito Protocol 74 CGV
   $0.0843
   75
   Lisk 75 LSK
   $1.98
   76
   Propbase 76 PROPS
   $0.1285
   77
   Bytom 77 BTM
   $0.011
   78
   ApeBond 78 ABOND
   $0.0171
   79
   Tia Token 79 TIA
   $0.013
   80
   Alkimi 80 ADS
   $0.1135
   81
   Decentralized ETF 81 DETF
   $0.0752
   82
   Veloce 82 VEXT
   $0.0616
   83
   Crafting Finance 83 CRF
   $0.001255
   84
   Curio Governance 84 CGT
   $0.00002381
   85
   Alvara Protocol 85 ALVA
   $0.324
   86
   STIMA 86 STIMA
   --
   87
   The Republic Note 87 NOTE
   --
   88
   OUSG 88 OUSG
   --
   89
   Lucidao 89 LCD
   --
   90
   Home Coin 90 HOME
   --
   91
   Comdex 91 CMDX
   --
   92
   Bluejay Finance 92 BLU
   --