Tiền ảo: 29,947 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,360.46B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $77.05B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.4% ETH 17.2% ETH Gas:  12 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Move to Earn hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Move to Earn có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   MoveZ 1 MOVEZ
   $0.000188 32.11%42.21%$698,039 $205,983 3.34BTC
   3,717,718,008 MOVEZ
   0.74,0.75,0.72,0.74,0.74,0.73,0.74,0.74,0.72,0.72,0.73,0.73,0.74,0.86,0.77,0.74,0.78,0.73,0.78,0.79,0.81,0.78,0.81,0.83,0.88,1
   2
   STEP 2 STEP
   $0.000227 16.28%0.33%$222,547 $85.99 0.0014BTC
   981,505,922 STEP
   0.96,0.96,0.92,0.92,1,1,0.93,0.93,0.96,0.95,0.95,0.93,0.93,0.77,0.79,0.93,0.92,0.92
   3
   Menzy 3 MNZ
   $0.000272 9.63%1.92%-- $39,633 0.6435BTC--1,0.91,0.89,0.89,0.87,0.86,0.88,0.87,0.84,0.84,0.82,0.82,0.8,0.8,0.81,0.8,0.83,0.81,0.81,0.86,0.88,0.88
   4
   MOBIX 4 MOBX
   $0.068 2.13%1.62%-- $59,547 0.9673BTC--0.91,0.78,0.96,0.95,0.96,0.94,0.93,0.95,0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.95,0.96,0.96,1,0.96,0.98,0.98,0.99,0.96,0.96,0.98,0.99,0.96,0.98
   5
   Genopets 5 GENE
   $0.1948 1.14%14.11%$9,750,439 $24,472 0.3975BTC
   50,053,588 GENE
   0.79,0.79,0.78,0.76,0.77,0.82,0.84,0.91,1,0.89,0.91,0.86,0.82,0.81,0.81,0.84,0.82,0.84,0.84,0.86,0.84,0.8,0.82,0.82,0.81,0.81,0.8
   6
   GetKicks 6 KICKS
   $0.000357 0.44%14.29%$108,867 $331,262 5.38BTC
   304,922,804 KICKS
   0.98,1,0.98,0.93,0.91,0.91,0.92,0.92,0.93,0.93,0.92,0.89,0.89,0.85,0.83,0.82,0.87,0.87,0.86,0.86,0.85,0.85,0.84
   7
   FightOut 7 FGHT
   $0.002167 0.00%51.88%-- $16.49 0.0003BTC--0.92,0.92,0.28,0.28,1,1,0.6,0.6,0.54,0.29,0.29,0.69,0.69,0.29,0.29
   8
   Carmin 8 CARMIN
   $0.009034 0.77%7.50%-- $64,562 1.05BTC--0.91,0.91,0.98,0.98,0.97,0.97,1,1,0.99,0.99,0.98,0.98
   9
   Green Metaverse Token 9 GMT
   $0.1609 0.86%6.89%$340,051,287 $13,616,989 221BTC
   2,113,432,488 GMT
   1,0.98,0.89,0.88,0.87,0.88,0.91,0.91,0.93,0.96,0.92,0.94,0.95,0.94,0.94,0.93,0.92,0.92,0.91,0.92,0.91,0.89,0.89,0.88
   10
   Primal Token 10 PRIMAL
   $0.000122 1.77%25.85%-- $62,888 1.02BTC--0.99,1,0.93,0.89,0.86,0.86,0.88,0.89,0.8,0.82,0.82,0.81,0.85,0.84,0.85,0.85,0.77,0.78,0.78,0.76,0.74,0.78,0.78,0.72
   11
   Sweatcoin 11 SWEAT
   $0.0061
   12
   Step App 12 FITFI
   $0.004677
   13
   Green Satoshi Token(SOL) 13 GST
   $0.0171
   14
   DOSE 14 DOSE
   $0.002279
   15
   Step App 15 KCAL
   $0.0595
   16
   IMOV 16 IMT
   $0.003006
   17
   Wirtual 17 WIRTUAL
   $0.000986
   18
   Force 18 FRC
   $0.0119
   19
   Dotmoovs 19 MOOV
   $0.003588
   20
   Staika 20 STIK
   $1.86
   21
   Amazy 21 AZY
   $0.004945
   22
   Walken 22 WLKN
   $0.003367
   23
   PUMLx 23 PUMLX
   $0.005514
   24
   SuperWalk 24 GRND
   $0.1078
   25
   SUPE 25 SUPE
   $0.004113
   26
   Super Athletes Token 26 SAT
   $0.002116
   27
   Run Nation 27 RUNx
   --
   28
   Smart Palmare 28 sPal
   --
   29
   Satoshi Moon Step 29 SMT
   --
   30
   Movey Token 30 MOVEY
   --
   31
   StepD 31 STEPD
   --
   32
   STEPG 32 STEPG
   --
   33
   STEPINU 33 STEPI
   --
   34
   SuperStep 34 SGMT
   --
   35
   The Sprint Token 35 TST
   --
   36
   TheRun 36 RUN
   --
   37
   VicMove 37 VIM
   --
   38
   VICSTEP 38 VIC
   --
   39
   Virtual Reality Glasses 39 VRG
   --
   40
   Walk Dogs 40 WLD
   --
   41
   WalkN 41 WALKN
   --
   42
   WingStep 42 WST
   --
   43
   YetiCoin 43 YETIC
   --
   44
   HyperMove 44 Hmove
   --
   45
   Aprise 45 APR
   --
   46
   BicycleFi 46 BCF
   --
   47
   Calo App 47 CALO
   --
   48
   Cats & Dogs 48 PET
   --
   49
   Digital Fitness 49 DEFIT
   --
   50
   DoctorS Token 50 DST
   --
   51
   Evermoon 51 EVM
   --
   52
   EZZY GAME 52 EZY
   --
   53
   Fit N Go 53 FNG
   --
   54
   Genopets KI 54 KI
   --
   55
   Go Driving 55 GODV
   --
   56
   Green Satoshi Token (BSC) 56 GST
   --
   57
   Green Satoshi Token(ERC) 57 GSTERC
   --
   58
   RunEarner 58 RUNEARN
   --
   59
   iStep 59 ISTEP
   --
   60
   Lanuna 60 LUNU
   --
   61
   MarathonB 61 MRT
   --
   62
   Metaegg 62 MEGG
   --
   63
   METZ 63 METZ
   --
   64
   MOVE 64 MOMO
   --
   65
   Move2EarnAPY 65 MOVEAPY
   --
   66
   MoveCash 66 MCA
   --
   67
   MoveMoon 67 MVM
   --
   68
   Movn 68 MOV
   --
   69
   Palmare 69 PAL
   --
   70
   Petsneaker 70 PSC
   --
   71
   Run X 71 RNX
   --