Tiền ảo: 27,982 Trao đổi: 642 Vốn hóa thị trường: $2,062.92B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $57.17B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.1% ETH 17.6% Phí gas trên ETH: 24Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token DAO hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên DAO có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   DhabiCoin 1 DBC
   $0.00001698 39.75%5.47%$34 $3.72 0.0001BTC
   2,000,000 DBC
   0.95,0.95,0.98,0.98,0.94,0.94,0.61,0.62,0.62,0.87,0.88,0.87,0.77,0.63,0.73,0.74,0.68,0.73,0.99,0.99,1,1,0.72,0.72,0.71
   2
   Uplift 2 LIFT
   $0.023 29.73%51.84%-- $15,382 0.2984BTC--0.93,0.89,0.9,0.88,0.86,0.92,0.86,0.93,1,0.9,0.96,0.67,0.79,0.82,0.87,0.61,0.49,0.43,0.4,0.42,0.4,0.38,0.33,0.32,0.36,0.45,0.41,0.4
   3
   Rari Governance Token 3 RGT
   $0.4998 22.17%26.89%$6,233,519 $5,182.1 0.1005BTC
   12,472,026 RGT
   0.85,0.95,0.96,0.98,1,0.9,0.9,0.93,0.9,0.94,0.87,0.85,0.85,0.69,0.69,0.68,0.69,0.69,0.7,0.7,0.68,0.65,0.64,0.64,0.57,0.63,0.7
   4
   Smart Finance 4 SMART
   $0.000343 21.21%3.80%-- $201,268 3.9BTC--0.72,0.72,0.73,0.75,0.74,0.77,0.82,0.81,0.77,0.74,0.72,0.74,0.76,0.74,0.76,0.75,0.75,0.71,0.72,0.65,0.65,0.66,0.65,0.64,0.81,1,0.94
   5
   Sushi 5 SUSHI
   $1.66 15.39%34.02%$386,964,614 $281,790,381 5,467BTC
   232,592,784 SUSHI
   0.69,0.7,0.71,0.71,0.72,0.71,0.71,0.73,0.73,0.74,0.69,0.74,0.72,0.69,0.69,0.7,0.7,0.72,0.73,0.73,0.72,0.71,0.8,0.81,0.94,1,0.95
   6
   FreeRoss DAO 6 FREE
   $0.0000997 12.34%48.48%$925,944 $27,175 0.5272BTC
   9,287,305,927 FREE
   0.63,0.68,0.75,0.7,0.72,0.85,0.86,0.78,0.81,0.91,0.92,0.89,0.89,0.97,1,0.89,0.9,0.85,0.84,0.87,0.87,0.92,0.91,0.9,0.9,1,0.99,0.99
   7
   Decentral Games V2 7 DG
   $0.0345 12.06%6.02%$25,725,520 $338,022 6.56BTC
   746,078,129 DG
   0.92,0.91,0.9,0.93,0.97,0.96,0.93,0.94,0.93,0.93,0.9,0.91,0.92,0.91,0.85,0.85,0.84,0.87,0.85,0.85,0.84,0.82,0.82,0.87,0.87,1,0.96
   8
   dHedge Token 8 DHT
   $0.1338 11.31%6.95%$6,574,615 $6.4 0.0001BTC
   49,137,632 DHT
   0.86,0.83,0.94,0.93,0.93,0.87,0.93,0.92,0.88,0.88,0.99,0.99,0.88,0.89,1,0.99,0.99,0.97,0.89,0.89,0.9,0.89,0.89
   9
   Krypton DAO 9 KRD
   $0.991 10.78%8.59%-- $31,718 0.6154BTC--0.91,0.91,0.93,0.93,0.95,0.94,0.93,0.93,0.91,0.96,0.97,0.91,1,0.92,0.93,0.92,0.92,0.94,0.93,0.91,0.93,1
   10
   MetisDAO 10 METIS
   $97.76 10.55%16.55%$513,311,326 $19,637,771 381BTC
   5,250,547 METIS
   0.88,0.88,0.9,0.91,0.93,0.94,0.95,0.94,0.95,0.91,0.92,0.88,0.94,0.91,0.9,0.89,0.89,0.92,0.9,0.92,0.98,0.98,0.92,0.93,0.96,0.96,1
   11
   Synthetix 11 SNX
   $4.02
   12
   Telos 12 TLOS
   $0.3875
   13
   YAM v1 13 YAM
   $0.1432
   14
   Decred 14 DCR
   $20.64
   15
   Ichi 15 ICHI
   $2.34
   16
   Bankless DAO 16 BANK
   $0.00256
   17
   Avrora token 17 AVR
   $0.0805
   18
   KAP Games 18 KAP
   $0.1153
   19
   Pickle Finance 19 PICKLE
   $1.08
   20
   Aave 20 AAVE
   $100.06
   21
   Balancer 21 BAL
   $4.64
   22
   RatsDAO 22 RAT
   $0.00000304
   23
   LTO Network 23 LTO
   $0.0985
   24
   RillaFi 24 RILLA
   $0.004918
   25
   Spookyswap 25 BOO
   $0.9385
   26
   Qredo 26 QRDO
   $0.0306
   27
   AptosLaunch Token 27 ALT
   $0.0252
   28
   SUPE 28 SUPE
   $0.0087
   29
   True PNL 29 PNL
   $0.0261
   30
   UniX Gaming 30 UNIX
   $0.0369
   31
   Flamingo 31 FLM
   $0.0984
   32
   Babylons 32 BABI
   $0.002801
   33
   Idle 33 IDLE
   $0.2381
   34
   Escrowed Illuvium 2 34 SILV2
   $59.76
   35
   Badger DAO 35 BADGER
   $4.05
   36
   Aniverse 36 ANV
   $0.00075
   37
   YFDai Finance 37 YFDAI
   $92.13
   38
   BreederDAO 38 BREED
   $0.0522
   39
   KlimaDAO 39 KLIMA
   $0.7355
   40
   Dash 40 DASH
   $30.59
   41
   Compound 41 COMP
   $67.5
   42
   Sakura 42 SKU
   $0.002971
   43
   FaceDAO 43 FACE
   $0.000000002901
   44
   Curve 44 CRV
   $0.5985
   45
   0x 45 ZRX
   $0.3656
   46
   Digix Gold Token 46 DGX
   $49.51
   47
   Drawshop Kingdom Reverse 47 JOY
   $0.0181
   48
   Squid Game 48 SQUID
   $0.008615
   49
   Arbitrum 49 ARB
   $1.84
   50
   BarnBridge 50 BOND
   $3.6
   51
   Marinade 51 MNDE
   $0.2342
   52
   ConstitutionDAO 52 PEOPLE
   $0.0298
   53
   Lunch DAO 53 LUNCH
   $0.000125
   54
   Maker 54 MKR
   $2,032.43
   55
   Astra DAO 55 ASTRA
   $0.0000000791
   56
   BitDAO 56 BIT
   $0.8097
   57
   Rarible 57 RARI
   $1.57
   58
   UMA 58 UMA
   $3.97
   59
   HOPR Protocol 59 HOPR
   $0.0688
   60
   Aragon 60 ANT
   $7.57
   61
   Developer DAO 61 CODE
   $0.2445
   62
   pNetwork 62 PNT
   $0.1793
   63
   Safuu 63 SAFUU
   $0.095
   64
   Hanu Yokia 64 HANU
   $0.0000002883
   65
   ITSMYNE 65 MYNE
   $0.001231
   66
   Illuvium 66 ILV
   $96.69
   67
   PieDAO DOUGH v2 67 DOUGH
   $0.0188
   68
   Parachute 68 PAR
   $0.00029
   69
   Uniswap 69 UNI
   $11.26
   70
   DXDao 70 DXD
   $1,217.55
   71
   Pillar 71 PLR
   $0.005281
   72
   MANTRA 72 OM
   $0.2178
   73
   tomiNet 73 TOMI
   $0.9918
   74
   X2Y2 74 X2Y2
   $0.0148
   75
   MongolNFT Coin 75 MNFT
   $0.00000963
   76
   DMG 76 DMG
   $0.000129
   77
   Cryptex Finance 77 CTX
   $1.99
   78
   HairDAO 78 HAIR
   $29.07
   79
   Star Atlas DAO 79 POLIS
   $0.4184
   80
   Index Cooperative 80 INDEX
   $3.52
   81
   DFI.Money 81 YFII
   $718.78
   82
   Hakka Finance 82 HAKKA
   $0.002695
   83
   OctoFi 83 OCTO
   $0.3622
   84
   Cream 84 CREAM
   $16.06
   85
   Dora Factory(old) 85 DORA
   $0.175
   86
   Ondo Finance 86 ONDO
   $0.4155
   87
   Dego Finance 87 DEGO
   $2.34
   88
   Harvest Finance 88 FARM
   $45.54
   89
   Edgeware 89 EDG
   $0.000313
   90
   Meta 90 MTA
   $0.032
   91
   Opium Network 91 OPIUM
   $0.1393
   92
   Sandclock 92 QUARTZ
   $0.1991
   93
   Akropolis 93 AKRO
   $0.005766
   94
   Stakeborg DAO 94 STANDARD
   $0.0749
   95
   Governor DAO 95 GDAO
   $0.0463
   96
   iNFTspace 96 INS
   $0.00003464
   97
   Wakanda Inu 97 WKD
   $0.000000003226
   98
   Carbon 98 CSIX
   $0.071
   99
   Spool DAO 99 SPOOL
   $0.328
   100
   Crypto Global United 100 CGU
   $0.005058