Các loại tiền điện tử: 26,117 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,105.96B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $30.24B Tỷ lệ thống trị: BTC 48.3% ETH 18.2% Phí gas trên ETH: 19Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token DAO hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên DAO có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Lobis 1 LOBI
   $5.96 103.59%100.00%-- $199.17 0.0073BTC--0.73,0.75,0.71,0.71,1,1,0.99,0.98,0.98,0.8,0.81,0.8,0.79,0.79,0.11,0.11,0.31,0.31
   2
   MetaRare 2 MTRA
   $0.009243 62.50%53.78%-- $4,636.38 0.1692BTC--0.43,0.43,0.72,1,1,0.99,0.99,0.41,0.41,0.26,0.26,0.2,0.2,0.3,0.28,0.28,0.26,0.52,0.35
   3
   Lunch DAO 3 LUNCH
   $0.00008384 32.74%1.72%-- $422,167 15.41BTC--0.83,0.82,0.9,0.9,0.85,0.89,0.9,0.89,0.89,0.9,0.91,0.92,0.87,0.94,0.91,0.93,0.87,0.92,0.91,0.91,0.92,0.9,0.65,0.72,0.72,1,0.69
   4
   Revolt 2 Earn 4 RVLT
   $0.0000000167 28.49%26.44%-- $353,272 12.9BTC--0.67,0.66,0.67,0.62,0.63,0.59,0.52,0.52,0.56,0.52,0.54,0.52,0.91,0.71,0.78,0.79,0.7,0.71,0.75,1,0.78,0.82,0.86,0.7,0.64,0.64,0.79,0.95
   5
   Inverse Finance 5 INV
   $32.61 19.69%30.72%$3,056,611 $1,010,640 36.89BTC
   93,726 INV
   0.78,0.77,0.78,0.77,0.76,0.78,0.78,0.77,0.78,0.78,0.85,0.84,0.99,0.96,1,0.85,0.88,0.85,0.87,0.86,0.86,0.85,0.85,0.82,0.98
   6
   SubDAO 6 GOV
   $0.001213 18.46%11.12%-- $25,152 0.9181BTC--0.97,0.97,0.89,0.87,0.81,0.81,0.82,0.79,0.78,0.83,0.82,0.77,0.72,0.73,0.8,0.75,0.82,0.84,0.93,0.84,0.88,0.85,0.89,0.81,0.88,0.83,0.9,1
   7
   RankerDAO 7 RANKER
   $0.001509 16.26%30.03%$44,666 $428,815 15.65BTC
   29,600,000 RANKER
   0.66,0.7,0.7,0.71,0.68,0.73,0.74,0.72,0.72,0.71,0.71,0.7,0.7,0.71,0.69,0.68,0.69,0.71,0.79,0.8,0.79,1,0.92
   8
   Hermes DAO 8 HMX
   $0.001614 15.87%54.30%-- $2,764.38 0.1009BTC--0.68,0.68,0.69,0.7,0.71,0.71,0.74,0.79,0.73,0.66,0.66,0.62,0.62,0.81,0.64,0.75,0.8,0.83,0.9,0.9,0.92,1
   9
   MOIPlay 9 XMP
   $0.0072 14.29%0.00%-- $4,287.71 0.1565BTC--0.93,0.88,0.94,0.86,0.99,0.94,0.99,1,0.92,0.96,0.94,0.86,0.92,0.9,0.94,0.92,0.88,0.89,0.9,0.99,0.89,1,1,0.97,0.97,0.89,0.89,0.99
   10
   UnFederalReserve 10 ERSDL
   $0.000885 13.61%4.57%$390,439 $5,973.62 0.2181BTC
   441,403,787 ERSDL
   0.91,0.92,0.93,0.9,0.9,0.92,0.97,0.99,0.99,1,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.97,0.98,0.97,0.85,0.85,0.84,0.83,0.75,0.91,0.9,0.86
   11
   Avrora token 11 AVR
   $0.1403
   12
   AFKDAO 12 AFK
   $0.00057
   13
   inSure 13 SURE
   $0.00333
   14
   Crypto Global United 14 CGU
   $0.009644
   15
   ENNO Cash 15 ENNO
   $0.0226
   16
   X2Y2 16 X2Y2
   $0.0123
   17
   Sakura 17 SKU
   $0.004475
   18
   CrossFi 18 CRFI
   $0.00698
   19
   Carbon 19 CSIX
   $0.0222
   20
   Hanu Yokia 20 HANU
   $0.000000106
   21
   Day By Day 21 DBD
   $0.00446
   22
   Smart Finance 22 SMART
   $0.001257
   23
   PIVX 23 PIVX
   $0.1897
   24
   DFI.Money 24 YFII
   $569.45
   25
   Silo Finance 25 SILO
   $0.0541
   26
   Prism 26 PRISM
   $0.003475
   27
   iNFTspace 27 INS
   $0.00006302
   28
   Decentral Games V2 28 DG
   $0.0187
   29
   Ecomi 29 OMI
   $0.000902
   30
   Edgeware 30 EDG
   $0.000181
   31
   IndiGG 31 INDI
   $0.0164
   32
   Metaverser 32 MTVT
   $0.00221
   33
   Zamio 33 ZAM
   $0.001781
   34
   Taroverse 34 TARO
   $0.000136
   35
   Prime Numbers 35 PRNT
   $1.08
   36
   Olympus 36 OHM
   $65.04
   37
   MongolNFT Coin 37 MNFT
   $0.0000147
   38
   Drawshop Kingdom Reverse 38 JOY
   $0.0315
   39
   True PNL 39 PNL
   $0.0168
   40
   MahaDAO 40 MAHA
   $0.2254
   41
   Maker 41 MKR
   $1,442.95
   42
   Spookyswap 42 BOO
   $0.3741
   43
   Rari Governance Token 43 RGT
   $0.7963
   44
   Uplift 44 LIFT
   $0.0101
   45
   OctoFi 45 OCTO
   $0.9213
   46
   UkraineDAO 46 LOVE
   $0.0406
   47
   The Coop Network 47 GMD
   $0.003382
   48
   Swerve DAO Token 48 SWRV
   $0.0151
   49
   ZiobitX 49 ZBTX
   $129
   50
   Musk Dao 50 MUSK
   $0.000262
   51
   PowerPool 51 CVP
   $0.3076
   52
   Sway Social 52 SWAY
   $0.002058
   53
   YFDai Finance 53 YFDAI
   $76.98
   54
   BarnBridge 54 BOND
   $2.25
   55
   Galaxy 55 GLXY
   $0.001863
   56
   DMG 56 DMG
   $0.000101
   57
   Akita DAO 57 HACHI
   $0.0768
   58
   Monsta Scientist 58 LABS
   $0.00002535
   59
   CRIPCO 59 IP3
   $0.000768
   60
   Astra Guild Ventures 60 AGV
   $0.00007663
   61
   Ryoma 61 RYOMA
   $0.000315
   62
   HOPR Protocol 62 HOPR
   $0.0423
   63
   Colony Network Token 63 CLNY
   $0.0193
   64
   GenomicDao 64 PCSP
   $0.000999
   65
   Horizon Protocol 65 HZN
   $0.0174
   66
   Wakanda Inu 66 WKD
   $0.000000002117
   67
   Scotty Beam 67 SCOTTY
   $0.000962
   68
   AntiMatter 68 MATTER
   $0.0324
   69
   Sandclock 69 QUARTZ
   $0.2665
   70
   Shroom.Finance 70 SHROOM
   $0.0165
   71
   Olympus v2 71 OHM
   $11.29
   72
   dHedge Token 72 DHT
   $0.0794
   73
   Unidef 73 U
   $0.0000943
   74
   Ichi 74 ICHI
   $1.77
   75
   Schrodinger 75 KITTY DINGER
   $0.0000003899
   76
   GNOME 76 GNOME
   $0.1023
   77
   MarsX 77 MX
   $0.0000651
   78
   RillaFi 78 RILLA
   $0.001477
   79
   Sunny Side up 79 SSU
   $0.000228
   80
   Astra DAO 80 ASTRA
   $0.0000000218
   81
   Cat 81 CAT
   $0.000000000435
   82
   Star Atlas DAO 82 POLIS
   $0.1243
   83
   Dego Finance 83 DEGO
   $1.33
   84
   Dexe.network 84 DEXE
   $2.23
   85
   0x 85 ZRX
   $0.1873
   86
   Dope Wars Paper 86 PAPER
   $0.001376
   87
   FloorDAO 87 FLOOR
   $3.91
   88
   UncleMine 88 UM
   $0.000115
   89
   Harvest Finance 89 FARM
   $22.69
   90
   Index Cooperative 90 INDEX
   $0.9258
   91
   cVault.finance 91 CORE
   $5,673.18
   92
   MANTRA 92 OM
   $0.0197
   93
   YAM v1 93 YAM
   $0.0546
   95
   Dash 95 DASH
   $27.43
   96
   BreederDAO 96 BREED
   $0.0172
   97
   Choise.com 97 CHO
   $0.056
   98
   Telos 98 TLOS
   $0.0712
   99
   Aragon 99 ANT
   $4.87
   100
   FaceDAO 100 FACE
   $0.000000008301