Các loại tiền điện tử: 23,076 Trao đổi: 640 Vốn hóa thị trường: $1,177,926,052,125 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $41,983,371,968 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.2% ETH 17.9% Phí gas trên ETH: 21Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token DAO hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên DAO có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   MetaRare 1 MTRA
   $0.3596 203.72%285.04%-- $22,998 0.8536BTC--0.37,0.38,0.38,0.38,0.21,0.21,0.35,0.38,0.38,0.38,0.22,0.22,0.23,0.2,0.37,0.29,0.3,0.3,0.24,0.25,0.21,0.28,0.33,0.48,0.36,0.45,0.5,1
   2
   Drawshop Kingdom Reverse 2 JOY
   $0.0861 50.94%16.56%-- $101,421 3.76BTC--1,0.97,0.94,0.94,0.91,0.86,0.91,0.89,0.87,0.89,0.88,0.86,0.85,0.83,0.8,0.78,0.77,0.8,0.78,0.78,0.78,0.74,0.75,0.69,0.68,0.73,0.74,0.8
   4
   NCOP 4 NCOP
   $0.4365 22.13%42.97%-- $1,040.07 0.0386BTC--0.51,0.48,0.44,0.45,0.75,1,0.48,0.4,0.67,0.5,0.54,0.45,0.53,0.49,0.44,0.52,0.43,0.43,0.54,0.52,0.95,0.46,0.47,0.65,0.49,0.48,0.48,0.56
   5
   Skeb Coin 5 SKEB
   $0.002338 13.66%17.96%-- $139,893 5.19BTC--0.73,0.73,0.72,0.72,0.72,0.71,0.69,0.68,0.68,0.7,0.7,0.71,0.78,1,0.8,0.74,0.74,0.75,0.73,0.75,0.76,0.75,0.74,0.74,0.81,0.78,0.78,0.84
   6
   DhabiCoin 6 DBC
   $0.00006055 12.69%3.63%$121 $206.68 0.0077BTC
   2,000,000 DBC
   0.8,0.81,0.8,0.66,0.59,0.84,0.63,0.84,0.63,1,0.61,0.61,0.62,0.75,0.76,0.76,0.76,0.76,0.78,0.72,0.69,0.65,0.79,0.63,0.63,0.71,0.68,0.71
   7
   Ryoma 7 RYOMA
   $0.002125 10.79%6.46%-- $581,587 21.58BTC--0.83,1,0.99,0.92,0.8,0.71,0.64,0.62,0.7,0.59,0.59,0.58,0.67,0.63,0.63,0.67,0.65,0.65,0.64,0.65,0.63,0.61,0.61,0.67,0.67,0.79,0.79,0.82
   8
   ZiobitX 8 ZBTX
   $90.5 10.37%27.46%-- $5,174,687 192BTC--0.78,0.78,0.78,0.78,0.77,0.77,0.77,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.77,0.78,0.78,0.77,0.78,0.77,0.78,0.79,0.88,0.9,0.88,0.9,0.92,1,1
   9
   DAOstack 9 GEN
   $0.008161 8.04%1.09%$400,126 $997.61 0.037BTC
   49,029,095 GEN
   0.94,1,0.91,0.92,0.91,0.88,0.85,0.85,0.86,0.9,0.89,0.89,0.88,0.93,0.92,0.92,0.92,0.93,0.9,0.91,0.92,0.85,0.86,0.86,0.85,0.86,0.92,0.93
   10
   Unbound 10 UNB
   $0.002151 7.23%10.14%$2,064,960 $278,869 10.35BTC
   960,000,000 UNB
   0.84,0.95,0.94,0.92,0.88,0.86,0.89,0.88,0.91,0.92,0.98,0.94,0.98,0.9,0.91,0.89,0.89,0.89,0.89,0.9,0.91,0.88,0.9,0.89,0.91,0.95,1,0.97
   11
   Numbers Protocol 11 NUM
   $0.0461
   12
   Dogewhale 12 DOGEWHALE
   $0.00000488
   13
   UMA 13 UMA
   $2.17
   14
   FreeRoss DAO 14 FREE
   $0.00006088
   15
   MarsX 15 MX
   $0.00005832
   16
   Uplift 16 LIFT
   $0.0488
   17
   Monsta Scientist 17 LABS
   $0.00003987
   18
   The Coop Network 18 GMD
   $0.00315
   19
   MIM 19 SWARM
   $0.00000132
   20
   Spool DAO 20 SPOOL
   $0.6417
   21
   Drivez 21 DRIV
   $0.000483
   22
   Dope Wars Paper 22 PAPER
   $0.001539
   23
   YFDai Finance 23 YFDAI
   $224.9
   24
   AntiMatter 24 MATTER
   $0.1134
   25
   Sway Social 25 SWAY
   $0.002816
   26
   Maker 26 MKR
   $679.61
   27
   Linkkey 27 KEY
   $0.0528
   28
   MOIPlay 28 XMP
   $0.2006
   29
   FantOHM DAO 29 FHM
   $0.5689
   30
   Parachute 30 PAR
   $0.000323
   31
   Asgard Games 31 ASG
   $0.000324
   32
   Astra Guild Ventures 32 AGV
   $0.000379
   33
   DAO Farmer DFM 33 DFM
   $0.0000452
   34
   Unidef 34 U
   $0.00021
   35
   Launchpad TG DAO 3.0 35 TGDAO
   $0.000351
   36
   Boo Finance 36 BOOFI
   $0.001796
   37
   Musk Dao 37 MUSK
   $0.000308
   38
   PIVX 38 PIVX
   $0.4606
   39
   Titan Hunters 39 TITA
   $0.001819
   40
   Bitlocus 40 BTL
   $0.000525
   41
   DMG 41 DMG
   $0.00662
   42
   MongolNFT Coin 42 MNFT
   $0.0000212
   43
   Cere Network 43 CERE
   $0.005655
   44
   OtherDAO 44 OTHR
   $0.1635
   45
   Krypton DAO 45 KRD
   $0.5241
   46
   Galaxy 46 GLXY
   $0.006452
   47
   Crypto Global United 47 CGU
   $0.0335
   48
   Buidl 48 BUIDL
   $0.4185
   49
   Colony Network Token 49 CLNY
   $0.0372
   50
   Olympus 50 OHM
   $54.38
   51
   Zamio 51 ZAM
   $0.002579
   52
   True PNL 52 PNL
   $0.0197
   53
   GenomicDao 53 PCSP
   $0.007801
   54
   Digix Gold Token 54 DGX
   $45.99
   55
   OwlDAO 55 OWL
   $0.0101
   56
   Choise.com 56 CHO
   $0.5981
   57
   NextEarth 57 NXTT
   $0.000959
   58
   AptosLaunch Token 58 ALT
   $0.0716
   59
   Scotty Beam 59 SCOTTY
   $0.001129
   60
   yfBeta 60 YFBETA
   $3.92
   61
   GNOME 61 GNOME
   $0.2259
   62
   0xDAO 62 OXD
   $0.000595
   63
   Olympus v2 63 OHM
   $10.22
   64
   CRIPCO 64 IP3
   $0.692
   65
   Prism 65 PRISM
   $0.004605
   66
   AFKDAO 66 AFK
   $0.009954
   67
   Carbon 67 CSIX
   $0.0519
   68
   MahaDAO 68 MAHA
   $0.6702
   69
   Prime Numbers 69 PRNT
   $0.752
   70
   BEMIL Coin 70 BEM
   $0.000143
   71
   BreederDAO 71 BREED
   $0.0363
   72
   FNDZ Token 72 FNDZ
   $0.008399
   73
   KlimaDAO 73 KLIMA
   $2.9
   74
   DAOLaunch 74 DAL
   $0.1045
   75
   Cryptex Finance 75 CTX
   $1.74
   76
   Taroverse 76 TARO
   $0.000185
   77
   RankerDAO 77 RANKER
   $0.004035
   78
   SubDAO 78 GOV
   $0.007457
   79
   Ichi 79 ICHI
   $3.55
   80
   Ecomi 80 OMI
   $0.000781
   81
   GENRE 81 GENRE
   $0.2804
   82
   Hector Network 82 HEC
   $2.42
   83
   Liquid ICP 83 LICP
   $0.003618
   84
   PowerPool 84 CVP
   $0.4425
   85
   ConstitutionDAO 85 PEOPLE
   $0.0215
   86
   cVault.finance 86 CORE
   $5,775.82
   87
   X2Y2 87 X2Y2
   $0.0606
   88
   Sushi 88 SUSHI
   $1.03
   89
   Sakura 89 SKU
   $0.008705
   90
   CrossFi 90 CRFI
   $0.008091
   91
   Uniswap 91 UNI
   $5.64
   92
   BitDAO 92 BIT
   $0.5171
   93
   BarnBridge 93 BOND
   $3.98
   94
   GenomesDao 94 $GENE
   $0.005127
   95
   Compound 95 COMP
   $40.9
   96
   Dora Factory 96 DORA
   $3.18
   97
   YAM v1 97 YAM
   $0.2299
   98
   Dtravel 98 TRVL
   $0.0613
   99
   inSure 99 SURE
   $0.008088
   100
   LTO Network 100 LTO
   $0.1016