Tiền ảo: 30,375 Trao đổi: 348 Vốn hóa thị trường: $2,605.69B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $85.37B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.8% ETH 16.1% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Polygon Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Polygon Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Qoodo 1 QDO
   $0.0292 81.06% 26.94%-- $17.63 0.0003BTC--1,1,0.93,0.93,0.91,0.91,0.67,0.67,0.68,0.68,0.37,0.37,0.66,0.66
   2
   MSQUARE GLOBAL 2 MSQ
   $7.5 63.27% 33.58%-- $12,159 0.1848BTC--0.9,0.9,0.85,0.99,0.85,0.99,0.85,0.91,0.91,0.83,0.81,0.81,0.88,0.97,0.97,0.89,0.89,0.73,0.73,0.72,0.97,1
   3
   iNFTspace 3 INS
   $0.0000025 62.34% 25.00%-- $13,369 0.2032BTC--0.32,0.33,0.33,0.35,0.37,0.38,0.39,0.4,0.66,0.6,0.62,0.64,0.74,0.92,0.89,0.9,0.9,0.88,0.89,1,0.97,0.94,0.64,0.62,0.73,0.72,0.73
   4
   UMMA Token 4 UMMA
   $0.001464 38.77% 46.40%-- $93,754 1.43BTC--0.67,0.67,0.8,0.8,0.67,0.67,0.8,0.67,0.67,0.8,0.8,0.48,0.48,0.62,1,0.98,0.67,0.89
   5
   5MC 5 5MC
   $3.1 38.02% 16.13%-- $14,614 0.2223BTC--0.87,0.86,0.86,0.84,0.86,0.86,0.85,0.85,0.84,0.8,0.79,0.79,0.78,0.68,0.68,0.69,0.67,0.99,1,1,0.79,0.69,0.74,0.72,0.72
   6
   Farmsent 6 FARMS
   $0.025 36.87%---- $480.82 0.0073BTC--0.73,0.73,1,1,0.73,0.73,1,1,0.73,0.73,1
   7
   Aki Network 7 AKI
   $0.00611 36.66% 32.11%$777,964 $47,300 0.7196BTC
   127,326,358 AKI
   0.71,0.71,0.72,0.72,0.73,0.72,0.71,0.71,0.7,0.71,0.7,0.69,0.7,0.7,0.72,0.72,0.71,0.72,0.71,0.71,0.7,0.7,1,0.95
   8
   Credit Check Chain 8 CCC
   $0.007451 28.33% 25.32%-- $328.82 0.005BTC--0.99,0.95,1,0.92,0.86,0.73,0.73,0.74,0.74,0.75,0.74,0.73,0.73,0.68,0.6,0.6,0.54,0.59,0.59,0.54,0.6,0.6,0.61,0.63,0.56,0.66
   9
   The Doge NFT 9 DOG
   $0.006562 22.81% 36.15%-- $1,710,526 26.02BTC--0.76,0.75,0.74,0.74,0.73,0.74,0.74,0.73,0.74,0.75,0.75,0.73,0.72,0.72,0.73,0.73,0.78,0.83,0.83,0.85,1,1
   10
   Castello Coin 10 CAST
   $0.0454 22.42% 9.12%$9,630,372 $472.55 0.0072BTC
   212,328,506 CAST
   0.73,0.67,0.62,0.65,0.61,0.73,0.77,0.65,0.67,0.6,0.64,0.62,0.62,0.65,1,0.6,0.6,0.57,0.53,0.87,0.53,0.52,0.48,0.51,0.47,0.6,0.59
   11
   Atari Token 11 ATRI
   $0.000423
   12
   Floyx 12 FLOYX
   $0.0000488
   13
   NetVRk 13 NETVR
   $0.0704
   14
   Udao 14 UDAO
   $0.1763
   15
   Leandro Lopes 15 LOPES
   $0.0466
   16
   BitStarters 16 BITS
   $0.004835
   17
   Abyss World 17 AWT
   $0.00009846
   18
   DEAPcoin 18 DEP
   $0.00177
   19
   EnviDa 19 EDAT
   $0.0287
   20
   Oval3 20 OVL3
   $0.00219
   21
   PCO Metaverse 21 PME
   $0.0281
   22
   Floxypay 22 FXY
   $0.007068
   23
   Rubic 23 RBC
   $0.0231
   24
   OIN Coin 24 OIN
   $0.0273
   25
   Game Meteor Coin 25 GMTO
   $0.001101
   26
   PIVN 26 PIVN
   $0.003193
   27
   POLKER 27 PKR
   $0.001014
   28
   Crepe Coin 28 CRE
   $0.014
   29
   DAON Token 29 DAON
   $0.3217
   30
   Bytom 30 BTM
   $0.009373
   31
   Polkamarkets 31 POLK
   $0.0204
   32
   Croatian Football Federation Token 32 VATRENI
   $0.0693
   33
   Aventis Metaverse 33 AVTM
   $0.000499
   34
   Cryptopia 34 TOS
   $0.000693
   35
   Wolf Safe Poor People(Polygon) 35 WSPP
   $0.00000013
   36
   EASY V2 36 EZ
   $0.0125
   37
   Versity 37 SITY
   $0.001877
   38
   LUXY 38 LUXY
   $0.0078
   39
   Protocol Monster Labs 39 PMON
   $0.2561
   40
   Open Exchange Token 40 OX
   $0.005989
   41
   Candy Pocket 41 CANDY
   $0.003104
   42
   Tamkin 42 TSLT
   $0.006425
   43
   Dogelon Mars 43 ELON
   $0.00000019
   44
   TerraClassicUSD 44 USTC
   $0.0206
   45
   Drunk Robots 45 METAL
   $0.0255
   46
   Metavault Trade 46 MVX
   $1.42
   47
   Pinakion 47 PNK
   $0.0256
   48
   OSIS 48 OSIS
   $0.4191
   49
   Wirex 49 WXT
   $0.00547
   50
   SwissCheese 50 SWCH
   $0.4641
   51
   Sylo 51 SYLO
   $0.001074
   52
   Reunit Wallet 52 REUNI
   $0.2743
   53
   Multi Universe Central 53 MUC
   $0.00308
   54
   WHOZCOIN.COM 54 WHOZCOIN
   $0.003284
   55
   Lovely Finance 55 LOVELY
   $0.0156
   56
   Equals9 56 EQ9
   $0.00007859
   57
   Vendetta Games 57 VDT
   $0.0346
   58
   SNPIT TOKEN 58 SNPT
   $0.0891
   59
   PERI Finance 59 PERI
   $0.2641
   60
   MATR1X 60 FIRE
   $1.06
   61
   Glitch Protocol 61 GLCH
   $0.007589
   62
   Balancer 62 BAL
   $2.7
   63
   AdShares 63 ADS
   $0.2968
   64
   Davos Protocol 64 DAVOS
   $0.9951
   65
   Unbound 65 UNB
   $0.000523
   66
   Props 66 PROPS
   $0.001662
   67
   The FishVerse 67 FVS
   $0.000299
   68
   PUGGY Coin 68 PUGGY
   $0.002187
   69
   OX Coin 69 OX
   $0.006128
   70
   RMRK 70 RMRK
   $0.7881
   71
   RocketX V1 71 RVF
   $0.1568
   72
   Hydro Protocol 72 HDRO
   $0.1025
   73
   SuperVerse 73 SUPER
   $0.678
   74
   TMN Global 74 TMNG
   $0.0299
   75
   FireStarter 75 FLAME
   $0.0315
   76
   Nord Finance 76 NORD
   $0.091
   77
   CargoX 77 CXO
   $0.2238
   78
   Cirus 78 CIRUS
   $0.009118
   79
   GRN 79 G
   $0.001002
   80
   Decentrawood 80 DEOD
   $0.0121
   81
   Opium Network 81 OPIUM
   $0.085
   82
   Fidira 82 FID
   $0.006283
   83
   Sheertopia 83 AMBO
   $0.1409
   84
   Nexera Foundation 84 NXRA
   $0.086
   85
   Web3Games 85 W3G
   $0.000546
   86
   StaFi Staked MATIC 86 RMATIC
   $0.6132
   87
   CarrieVerse 87 CVTX
   $0.0112
   88
   O-MEE 88 OME
   $0.00006196
   89
   DIMO 89 DIMO
   $0.2029
   90
   Pirates of the Arrland 90 RUM
   $0.005019
   91
   Frax 91 FRAX
   $0.9949
   92
   Edge Video 92 FAST
   $0.0836
   93
   Kasta 93 KASTA
   $0.016
   94
   Pegaxy 94 PGX
   $0.005901
   95
   Kaizen Finance 95 KZEN
   $0.002522
   96
   WeFi 96 WEFI
   $0.06
   97
   Versus X 97 VSX
   $0.0434
   98
   Film.io 98 FAN
   $0.0177
   99
   Farcana 99 FAR
   $0.0134
   100
   Wisdomise 100 WSDM
   $0.026