Tiền ảo: 28,962 Trao đổi: 652 Vốn hóa thị trường: $2,372.94B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $104.17B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.8% ETH 15.3% Phí gas trên ETH: 9Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Heco Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Heco Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   LendHub 1 LHB
   $0.00007245 72.50%4.15%$1,474 $450.45 0.0072BTC
   20,342,400 LHB
   1,1,0.99,0.99,0.98,1,0.89,0.89,0.86,0.86,0.85,0.84,0.84,0.85,0.85,0.55,0.55,0.95,0.96,0.97
   2
   Golff 2 GOF
   $0.0142 5.62%18.86%$142,071 $25,617 0.4105BTC
   9,999,338 GOF
   0.93,0.92,1,0.89,0.87,0.87,0.88,0.79,0.77,0.77,0.76,0.77,0.76,0.79,0.78,0.78,0.76,0.76,0.71,0.71,0.7,0.7,0.71,0.71,0.68,0.69,0.69,0.7
   3
   Umbrella Network 3 UMB
   $0.0255 4.33%16.10%$7,481,680 $238,491 3.82BTC
   292,962,636 UMB
   1,0.97,0.95,0.9,0.87,0.88,0.88,0.8,0.8,0.83,0.83,0.8,0.83,0.81,0.79,0.78,0.76,0.75,0.76,0.76,0.75,0.73,0.73,0.72,0.72,0.73,0.75
   4
   Fire Protocol 4 FIRE
   $0.001046 4.18%0.77%$3,922 $23,758 0.3806BTC
   3,750,000 FIRE
   0.87,0.85,0.87,0.76,0.73,0.69,0.72,0.7,0.68,0.76,0.93,0.83,0.9,0.81,0.88,1,0.86,0.78,0.83,0.85,0.85,0.83,0.8,0.76,0.74,0.77,0.81,0.78
   5
   Basis Gold Share 5 BAGS
   $0.2538 3.55%9.97%$11,133 $8,037.68 0.1286BTC
   43,865 BAGS
   1,1,0.98,0.91,0.88,0.83,0.85,0.83,0.8,0.81,0.83,0.81,0.82,0.83,0.82,0.79,0.78,0.77,0.77,0.79,0.79,0.85,0.78,0.78,0.81,0.82
   6
   Torum 6 XTM
   $0.044 3.34%25.01%$9,978,620 $300,545 4.82BTC
   226,982,841 XTM
   1,1,0.97,0.93,0.88,0.9,0.9,0.85,0.81,0.79,0.79,0.8,0.78,0.76,0.74,0.72,0.71,0.66,0.67,0.68,0.67,0.66,0.67,0.68,0.68,0.71,0.71
   7
   Elastos 7 ELA
   $3.09 2.98%19.10%$67,973,599 $4,401,879 70.54BTC
   22,005,050 ELA
   0.97,1,0.97,0.89,0.89,0.9,0.9,0.77,0.79,0.8,0.81,0.8,0.84,0.85,0.83,0.78,0.76,0.74,0.74,0.75,0.74,0.7,0.7,0.67,0.79,0.8
   8
   Beefy 8 BIFI
   $363.1 2.37%1.36%$29,048,000 $865,711 13.87BTC
   80,000 BIFI
   1,0.99,0.93,0.85,0.85,0.87,0.83,0.81,0.79,0.79,0.8,0.85,0.87,0.89,0.88,0.83,0.79,0.83,0.81,0.84,0.85,0.82,0.8,0.83,0.82,0.83,0.85,0.85
   9
   HOKK Finance 9 HOKK
   $0.000309 1.36%10.51%$1,237,200 $137.43 0.0022BTC
   4,000,000,000 HOKK
   0.99,1,0.99,0.97,0.91,0.92,0.92,0.91,0.82,0.82,0.83,0.83,1,1,0.9,0.91,0.91,0.8,0.8,0.81,0.81,0.82,0.82
   10
   Uniswap 10 UNI
   $7.18 1.35%9.33%$5,470,147,677 $92,715,878 1,486BTC
   762,209,327 UNI
   1,1,0.98,0.87,0.86,0.87,0.83,0.75,0.78,0.78,0.8,0.83,0.82,0.87,0.81,0.8,0.76,0.79,0.77,0.79,0.79,0.77,0.74,0.76,0.78,0.77,0.79,0.8
   12
   Synthetix 12 SNX
   $2.82
   13
   YFX 13 YFX
   $0.0422
   14
   SOVI.finance 14 SOVI
   $0.2246
   15
   WOO Network 15 WOO
   $0.2826
   16
   LavaSwap 16 LAVA
   $0.000974
   17
   CircleSwap 17 CIR
   $0.0659
   18
   Balancer 18 BAL
   $3.79
   19
   APYSwap 19 APYS
   $0.007793
   20
   Tether 20 USDT
   $1
   21
   Decentralized Hash Mining 21 DHM
   $0.9903
   22
   Insurance Supermarket 22 ISM
   $0.2371
   23
   Plato Farm (MARK) 23 MARK
   $0.0000003134
   24
   HOGT 24 HOGT
   $0.000897
   25
   Elk Finance 25 ELK
   $0.1317
   26
   Mdex 26 MDX
   $0.053
   27
   BXH Token 27 BXH
   $0.001461
   28
   Aave 28 AAVE
   $84.31
   30
   CoinWind 30 COW
   $0.0543
   31
   EVERY GAME 31 EGAME
   $0.00004963
   32
   Booster 32 BOO
   $0.00028
   33
   Ins3.finance 33 ITFX
   $0.0154
   34
   Channels 34 CAN
   $0.000537
   35
   Converter.Finance 35 CON
   $0.0292
   36
   Earn DeFi Coin 36 EDC
   $3.85
   37
   WePiggy 37 WPC
   $0.000101
   38
   AutoFarm 38 AUTO
   $17.61
   39
   Decentralized Mining Coin 39 DMC
   $0.003533
   40
   Deri Protocol 40 DERI
   $0.0141
   41
   HAPI.one 41 HAPI
   $18.76
   42
   DOJO 42 DOJO
   $0.000000006613
   43
   Allbridge 43 ABR
   $0.2607
   44
   Huobi BTC 44 HBTC
   $22,238.37
   45
   NEXTYPE 45 NT
   $0.000804
   46
   Anyswap 46 ANY
   $1.64
   47
   Rice 47 RICE
   $0.0096
   48
   FILDA 48 FILDA
   $0.000986
   49
   YouSwap 49 YOU
   $0.002684
   50
   HECOFI 50 HFI
   $0.000234
   51
   DaoSwap 51 DST
   --
   52
   Plato Farm 52 PLATO
   --
   53
   CyberSwap 53 CYBER
   --
   54
   ButterSwap 54 BUTTER
   --
   55
   Tiger Cash 55 TCH
   --
   56
   TLC 56 TLC
   --
   57
   TokenSwap 57 TOP
   --
   58
   BeeSwap 58 BEE
   --
   59
   Trust Domains 59 Trust Domains
   --
   60
   BasisX Cash 60 BXC
   --
   61
   BankDefi Swap 61 BDS
   --
   62
   Vmates 62 MATE
   --
   63
   ATTN Token 63 ATTN
   --
   64
   ArkSwap 64 ARK
   --
   65
   Depth Token 65 DEP
   --
   66
   HTCB 66 HTCB
   --
   67
   dFuture 67 DFT
   --
   68
   Pilot 68 PTD
   --
   69
   OIOCoin 69 OIOC
   --
   70
   SuperHero 70 SH
   --
   71
   NerveNetwork 71 NVT
   --
   72
   Themis 72 MIS
   --
   73
   MetaFinance 73 MFI
   --
   74
   DOGEswap 74 DOGES
   --
   75
   GameDao 75 GDT
   --
   76
   KDXSwap 76 KDX
   --
   77
   Heco YearnFinance 77 HYFII
   --
   78
   HTCS 78 HTCS
   --
   79
   HTCC 79 HTCC
   --