Các loại tiền điện tử: 24,800 Trao đổi: 650 Vốn hóa thị trường: $1,290,184,415,125 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $23,805,278,283 Tỷ lệ thống trị: BTC 39.8% ETH 17.5% Phí gas trên ETH: 25Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Heco Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Heco Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   LavaSwap 1 LAVA
   $0.000367 38.25%35.06%-- $8,188.75 0.3095BTC--0.99,0.99,0.64,0.65,0.64,0.65,0.67,0.99,0.99,0.97,1,1,0.97,0.97,0.55,0.99,1,1,0.6,0.48,0.45,0.35,0.43,0.32,0.41,0.44
   2
   Rice 2 RICE
   $0.022 25.36%30.16%$3,520 $21,953 0.8297BTC
   160,000 RICE
   0.84,0.83,0.83,0.84,0.82,0.81,0.84,0.85,0.79,0.83,1,0.95,0.85,0.67,0.61,0.53,0.5,0.45,0.54,0.5,0.52,0.52,0.46,0.47,0.43,0.46,0.46
   3
   Channels 3 CAN
   $0.000227 14.66%2.22%$94 $44,253 1.67BTC
   415,414 CAN
   0.13,0.13,0.14,0.15,1,0.16,0.16,0.17,0.22,0.23,0.22,0.2,0.15,0.13,0.13,0.12,0.12,1,0.11,0.11,0.98,0.13
   4
   HOKK Finance 4 HOKK
   $0.000318 7.62%5.76%$1,271,680 $541.28 0.0205BTC
   4,000,000,000 HOKK
   0.96,0.96,0.99,1,1,0.99,0.99,0.96,0.96,0.91,0.92,0.94,0.95,0.95,0.9,0.85,0.85,0.8,0.84,0.91,0.91
   5
   Umbrella Network 5 UMB
   $0.008169 4.53%17.33%$2,393,212 $118,680 4.49BTC
   292,962,636 UMB
   0.98,0.99,0.98,0.99,1,1,0.96,0.96,0.94,0.92,0.94,0.93,0.86,0.87,0.88,0.89,0.88,0.87,0.87,0.86,0.84,0.82,0.79,0.8,0.81,0.79,0.81
   6
   Your Future Exchange 6 YFX
   $0.0422 2.60%11.25%-- $37,925 1.43BTC--0.88,0.89,0.89,0.9,0.89,0.88,0.87,0.87,0.89,0.91,0.88,0.88,0.89,0.89,0.94,0.97,0.97,0.98,1,1
   7
   Pilot 7 PTD
   $0.000888 2.07%7.69%-- $0.4118 --0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,1,1,0.98,0.95,0.95,0.94,0.94,0.93,0.94,0.94,0.93,0.89,0.89,0.9,0.89,0.89,0.91
   8
   Elastos 8 ELA
   $1.43 1.88%10.47%$29,120,437 $554,095 20.94BTC
   20,346,868 ELA
   1,0.96,0.96,0.93,0.94,0.94,0.92,0.91,0.91,0.88,0.88,0.87,0.9,0.88,0.88,0.86,0.86,0.84,0.84,0.83,0.84,0.84,0.85,0.84,0.86
   9
   Torum 9 XTM
   $0.0155 1.86%7.07%$3,091,955 $679,551 25.68BTC
   199,816,175 XTM
   0.85,0.85,0.86,0.86,0.83,0.82,0.83,0.83,0.93,0.94,0.91,0.96,0.96,0.99,0.99,1,0.95,0.93,0.91,0.9,0.91,0.9,0.9,0.89,0.92
   10
   NEXTYPE 10 NT
   $0.000817 1.84%10.53%$36,695 $52,372 1.98BTC
   44,915,065 NT
   0.97,0.98,0.99,0.98,0.98,1,1,0.99,0.99,0.97,0.97,0.93,0.92,0.93,0.93,0.92,0.92,0.9,0.87,0.86,0.86,0.88,0.88
   11
   Converter.Finance 11 CON
   $0.0299
   12
   SOVI.finance 12 SOVI
   $0.1832
   13
   NerveNetwork 13 NVT
   $0.00943
   14
   Beefy Finance 14 BIFI
   $401.12
   15
   APYSwap 15 APYS
   $0.008471
   16
   DOJO 16 DOJO
   $0.000000000722
   17
   Earn DeFi Coin 17 EDC
   $1.59
   18
   CircleSwap 18 CIR
   $0.0574
   19
   Ins3.finance 19 ITFX
   $0.0314
   20
   Tiger Cash 20 TCH
   $0.004585
   21
   YouSwap 21 YOU
   $0.00152
   22
   OIOCoin 22 OIOC
   $0.00000002
   23
   HOGT 23 HOGT
   $0.000863
   24
   Tether 24 USDT
   $0.9999
   25
   Basis Gold Share 25 BAGS
   $0.3535
   26
   WePiggy 26 WPC
   $0.000495
   27
   FILDA 27 FILDA
   $0.001534
   28
   Decentralized Mining Coin 28 DMC
   $0.00384
   29
   Aave 29 AAVE
   $59.91
   30
   Huobi BTC 30 HBTC
   $27,024.16
   31
   Mdex 31 MDX
   $0.0638
   32
   Deri Protocol 32 DERI
   $0.0124
   35
   MetaFinance 35 MFI
   $2.74
   36
   Balancer 36 BAL
   $4.89
   37
   Synthetix 37 SNX
   $2.04
   38
   OpenOcean 38 OOE
   $0.0146
   39
   Uniswap 39 UNI
   $4.57
   40
   Golff 40 GOF
   $0.0203
   41
   Booster 41 BOO
   $0.000289
   42
   AutoFarm 42 AUTO
   $17.42
   43
   EVERY GAME 43 EGAME
   $0.00006411
   44
   HECOFI 44 HFI
   $0.00023
   45
   CoinWind 45 COW
   $0.2455
   46
   Anyswap 46 ANY
   $4.31
   47
   HAPI.one 47 HAPI
   $8.45
   48
   Allbridge 48 ABR
   $0.137
   49
   BXH Token 49 BXH
   $0.001505
   50
   LendHub 50 LHB
   $0.000469
   51
   WOO Network 51 WOO
   $0.2079
   52
   Fire Protocol 52 FIRE
   $0.002233
   53
   CyberSwap 53 CYBER
   --
   54
   Plato Farm 54 PLATO
   --
   55
   ButterSwap 55 BUTTER
   --
   56
   BeeSwap 56 BEE
   --
   57
   TLC 57 TLC
   --
   58
   TokenSwap 58 TOP
   --
   59
   BasisX Cash 59 BXC
   --
   60
   Trust Domains 60 Trust Domains
   --
   61
   BankDefi Swap 61 BDS
   --
   62
   ATTN Token 62 ATTN
   --
   63
   ArkSwap 63 ARK
   --
   64
   DaoSwap 64 DST
   --
   65
   HTCC 65 HTCC
   --
   66
   Plato Farm (MARK) 66 MARK
   --
   67
   Decentralized Hash Mining 67 DHM
   --
   68
   Depth Token 68 DEP
   --
   69
   dFuture 69 DFT
   --
   70
   SuperHero 70 SH
   --
   71
   DOGEswap 71 DOGES
   --
   72
   Themis 72 MIS
   --
   73
   GameDao 73 GDT
   --
   74
   Heco YearnFinance 74 HYFII
   --
   75
   KDXSwap 75 KDX
   --
   76
   Insurance Supermarket 76 ISM
   --
   77
   HTCB 77 HTCB
   --
   78
   HTCS 78 HTCS
   --