Tiền ảo: 29,497 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,704.76B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $82.45B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.6% ETH 17% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Coinbase Ventures Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Coinbase Ventures Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Biconomy 1 BICO
   $0.5751 8.57%20.06%$415,658,561 $19,907,390 287BTC
   722,758,758 BICO
   0.83,0.81,0.83,0.87,0.91,0.94,0.96,0.98,0.93,0.93,0.92,0.91,0.93,0.89,0.9,0.95,0.91,0.92,0.95,0.93,0.93,0.94,0.92,0.91,0.95,0.98,0.96,1
   2
   Luna Classic 2 LUNC
   $0.000116 5.41%8.48%$672,213,865 $114,461,275 1,650BTC
   5,793,448,810,286 LUNC
   0.92,0.9,0.9,0.91,0.92,0.92,0.91,0.91,0.9,0.88,0.88,0.89,0.88,0.89,0.93,0.91,0.93,0.93,0.92,1,1,0.98,0.98
   3
   Luna 3 LUNA
   $0.6331 5.38%9.66%$472,661,180 $51,961,795 749BTC
   746,582,183 LUNA
   0.93,0.91,0.91,0.93,0.94,0.94,0.95,0.95,0.93,0.93,0.91,0.9,0.9,0.91,0.91,0.95,0.96,0.97,0.97,0.96,0.95,1,1,0.99,1
   4
   GuildFi 4 GF
   $0.4061 4.05%8.35%$406,099,999 $69,283 0.9983BTC
   999,999,999 GF
   0.75,0.77,0.93,0.94,0.88,0.85,0.85,0.89,0.87,0.87,0.86,0.92,0.89,0.88,0.85,0.86,0.86,0.89,1,0.97,1,0.93,0.87,0.88,0.9,0.88,0.88,0.92
   5
   NEAR Protocol 5 NEAR
   $8.11 3.19%1.27%$9,601,617,796 $582,356,438 8,393BTC
   1,184,346,782 NEAR
   0.99,0.97,0.97,0.98,1,0.98,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.94,0.94,0.96,0.98,0.97,0.99,1,0.99,1,0.96,0.95,0.95,0.97,0.97,0.96,0.98
   6
   Stader 6 SD
   $0.7189 2.61%5.91%$20,285,276 $1,022,960 14.74BTC
   28,217,104 SD
   0.96,0.94,0.94,0.95,1,0.97,0.96,0.95,0.94,0.93,0.93,0.92,0.91,0.91,0.89,0.87,0.87,0.91,0.95,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,1,1
   7
   Ribbon Finance 7 RBN
   $0.9034 2.07%12.90%$485,210,214 $3,753,159 54.08BTC
   537,093,440 RBN
   0.9,0.88,0.85,0.85,0.87,0.88,0.88,0.89,0.89,0.88,0.88,0.87,0.87,0.86,0.86,0.88,0.88,0.91,0.91,0.92,0.97,1,0.94,0.95,0.95,0.96
   8
   saffron.finance 8 SFI
   $34.1 1.96%0.13%$3,136,179 $16,394 0.2362BTC
   91,983 SFI
   0.97,0.99,0.99,0.95,0.91,0.9,0.89,0.9,0.91,0.92,0.92,0.93,0.92,0.9,0.9,0.92,0.91,0.92,0.95,0.94,0.95,0.94,0.98,0.97,1,1,0.99,0.99
   9
   Rarible 9 RARI
   $3.03 1.66%3.22%$72,316,417 $766,371 11.05BTC
   23,834,553 RARI
   0.98,0.97,0.93,0.94,0.95,0.95,0.96,0.96,0.95,0.95,0.93,0.93,0.94,0.94,0.97,1,0.97,0.98,0.96,0.96,0.94,0.94,0.95,0.95
   10
   DODO Token 10 DODO
   $0.192 1.32%8.84%$118,006,600 $7,314,449 105BTC
   614,617,713 DODO
   0.93,0.91,0.91,0.92,0.93,0.95,0.95,0.96,0.95,0.94,0.95,0.95,0.93,0.9,0.9,0.92,0.91,0.92,0.97,0.97,0.99,0.99,0.98,0.97,0.98,0.98,0.97,1
   11
   Graph 11 GRT
   $0.3396
   12
   Polygon 12 MATIC
   $0.7321
   13
   Astar Network 13 ASTR
   $0.0944
   14
   Ethereum 14 ETH
   $3,772.06
   15
   Compound 15 COMP
   $61.56
   16
   Audius 16 AUDIO
   $0.1642
   17
   Edgeware 17 EDG
   $0.000297
   18
   Fei Protocol 18 FEI
   $0.9699
   19
   Radicle 19 RAD
   $1.68
   20
   Synthetix 20 SNX
   $2.88
   21
   Bitcoin 21 BTC
   $69,385.34
   22
   Flow 22 FLOW
   $0.9445
   23
   Keep Network 23 KEEP
   $0.1846
   24
   Aptos 24 APT
   $9.07
   25
   Axelar 25 AXL
   $0.9766
   26
   Arbitrum 26 ARB
   $1.16
   27
   Sei 27 SEI
   $0.5519
   28
   Celo 28 CELO
   $0.8774
   29
   Zebec V2 29 ZBCN
   $0.001989
   30
   RSS3 30 RSS3
   $0.3125
   31
   Zebec Protocol V1 31 ZBC
   $0.0202
   32
   Sui 32 SUI
   $1.11
   33
   Umee 33 UMEE
   $0.00262
   34
   Uniswap 34 UNI
   $9.39
   35
   Reserve Rights 35 RSR
   $0.008309
   36
   UMA 36 UMA
   $3.6
   37
   Mina Protocol 37 MINA
   $0.8058
   38
   Arweave 38 AR
   $44.27
   39
   NAOS Finance 39 NAOS
   $0.0318
   40
   Acala Token 40 ACA
   $0.1044
   41
   Arkham 41 ARKM
   $2.49
   42
   Vega Protocol 42 VEGA
   $0.491
   43
   Tribe 43 TRIBE
   $0.4849
   44
   TAKI 44 TAKI
   $0.0227
   45
   pSTAKE 45 PSTAKE
   $0.0867
   46
   DerivaDEX 46 DDX
   $0.0501
   47
   SmartCoin 47 SMC
   --
   48
   Swim Protocol 48 SWIM
   --
   49
   RSV 49 RSV
   --
   50
   Relevant 50 REL
   --
   51
   Edgeless 51 EDG
   --
   52
   LayerZero 52 ZRO
   --