Các loại tiền điện tử: 26,117 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,101.84B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $29.82B Tỷ lệ thống trị: BTC 48.3% ETH 18.2% Phí gas trên ETH: 17Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Coinbase Ventures Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Coinbase Ventures Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Vega Protocol 1 VEGA
   $1.22 8.30%8.29%$67,617,690 $456,731 16.75BTC
   55,274,822 VEGA
   0.84,0.84,0.85,0.85,0.86,0.86,0.81,0.82,0.82,0.95,0.92,0.97,0.99,1,0.97,0.94,0.93,0.94,0.93,0.94,0.89,0.89,0.86,0.85,0.86,0.91,0.91
   2
   Umee 2 UMEE
   $0.003851 6.15%23.87%-- $303,581 11.14BTC--0.83,0.77,0.77,0.82,0.83,0.8,0.8,0.81,0.8,0.8,0.81,0.82,0.83,0.83,0.85,0.88,0.86,0.89,0.91,0.92,0.95,0.95,0.94,0.91,0.88,0.87,0.86,1
   3
   DODO Token 3 DODO
   $0.1054 4.25%12.88%$64,780,707 $9,049,814 332BTC
   614,617,713 DODO
   0.89,0.88,0.89,0.9,0.88,0.88,0.91,0.91,0.92,0.91,0.91,0.92,0.91,0.91,0.92,0.95,0.98,0.99,0.99,0.98,0.96,0.96,0.95,0.99,1
   4
   pSTAKE 4 PSTAKE
   $0.0275 3.63%17.50%$1,596,682 $1,004,545 36.85BTC
   58,000,000 PSTAKE
   0.81,0.8,0.81,0.78,0.8,0.81,0.83,0.81,0.84,0.8,0.82,0.79,0.79,0.8,0.78,0.84,0.82,0.81,0.82,0.86,0.88,1,0.9,0.87,0.97,0.93,0.93
   5
   Polygon 5 MATIC
   $0.569 3.32%12.58%$5,690,000,000 $240,074,361 8,807BTC
   10,000,000,000 MATIC
   0.89,0.89,0.9,0.88,0.88,0.89,0.9,0.91,0.91,0.92,0.92,0.93,0.94,0.93,0.96,0.97,1,0.98,0.99,0.98,0.96,0.98,0.99,1
   6
   RSS3 6 RSS3
   $0.092 2.75%2.63%$43,179,200 $952,850 34.95BTC
   469,379,941 RSS3
   0.96,0.97,0.97,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.96,0.96,0.97,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,1,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,1
   7
   Fei Protocol 7 FEI
   $0.9596 2.00%4.28%$407,826,332 $1,037,986 38.07BTC
   424,996,178 FEI
   0.85,0.85,0.88,0.91,0.92,0.86,0.9,0.86,0.88,0.88,0.89,0.91,0.92,0.92,0.96,0.89,0.88,0.88,1,0.89,0.94,0.86,0.88,0.85,0.94,0.83,0.84
   8
   Edgeware 8 EDG
   $0.000179 1.44%25.38%$1,138,966 $38,948 1.43BTC
   6,350,167,832 EDG
   0.68,0.69,0.71,0.73,0.82,0.81,0.73,0.71,0.72,0.76,0.75,0.75,0.76,0.85,0.82,0.83,0.84,0.81,0.82,0.82,0.95,0.94,1,0.85,0.92,0.92,0.98,0.95
   9
   TAKI 9 TAKI
   $0.006434 0.48%3.04%$579,060 $384,768 14.12BTC
   90,000,000 TAKI
   0.97,0.96,0.96,0.98,0.98,0.99,0.99,1,0.99,0.99,1,1,0.99,0.99,1
   10
   Ribbon Finance 10 RBN
   $0.161 0.25%1.35%$86,472,044 $258,503 9.48BTC
   537,093,440 RBN
   1,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98,0.99,0.99
   11
   Axelar 11 AXL
   $0.3375
   12
   Biconomy 12 BICO
   $0.2346
   13
   Zebec Protocol 13 ZBC
   $0.009913
   14
   saffron.finance 14 SFI
   $24.25
   15
   Graph 15 GRT
   $0.088
   16
   Ethereum 16 ETH
   $1,650.02
   17
   Tribe 17 TRIBE
   $0.2459
   18
   Reserve Rights 18 RSR
   $0.001809
   19
   GuildFi 19 GF
   $0.0484
   20
   Stader 20 SD
   $0.5668
   21
   Aptos 21 APT
   $5.37
   22
   Audius 22 AUDIO
   $0.1461
   23
   Synthetix 23 SNX
   $2.04
   24
   Celo 24 CELO
   $0.4394
   25
   Sei 25 SEI
   $0.117
   26
   NEAR Protocol 26 NEAR
   $1.1
   27
   Radicle 27 RAD
   $1.32
   28
   DerivaDEX 28 DDX
   $0.0677
   29
   Flow 29 FLOW
   $0.4437
   30
   Bitcoin 30 BTC
   $27,259.34
   31
   Mina Protocol 31 MINA
   $0.3731
   32
   UMA 32 UMA
   $1.36
   33
   Uniswap 33 UNI
   $4.35
   34
   Astar Network 34 ASTR
   $0.0473
   35
   Arweave 35 AR
   $4.16
   36
   Luna Classic 36 LUNC
   $0.00005987
   37
   Arbitrum 37 ARB
   $0.9035
   38
   Keep Network 38 KEEP
   $0.088
   39
   Compound 39 COMP
   $44.74
   40
   Luna 40 LUNA
   $0.4542
   41
   Sui 41 SUI
   $0.4474
   42
   Rarible 42 RARI
   $0.855
   43
   NAOS Finance 43 NAOS
   $0.009359
   44
   Arkham 44 ARKM
   $0.3824
   45
   Acala Token 45 ACA
   $0.0515
   46
   Swim Protocol 46 SWIM
   --
   47
   SmartCoin 47 SMC
   --
   48
   RSV 48 RSV
   --
   49
   Edgeless 49 EDG
   --
   50
   Relevant 50 REL
   --
   51
   LayerZero 51 ZRO
   --