Các loại tiền điện tử: 23,130 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $1,225,210,555,057 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $32,605,839,468 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.8% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 22Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Coinbase Ventures Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Coinbase Ventures Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   pSTAKE 1 PSTAKE
   $0.1038 10.45%21.56%$6,020,400 $1,965,697 69.26BTC
   58,000,000 PSTAKE
   0.8,0.82,0.83,0.86,0.84,0.88,0.84,0.81,0.81,0.81,0.83,0.82,0.84,0.88,0.89,0.86,0.87,0.89,0.89,0.87,0.9,0.92,0.93,0.93,0.95,0.97,0.97,1
   2
   Vega Protocol 2 VEGA
   $1.26 7.54%13.44%$58,161,652 $139,852 4.93BTC
   46,229,753 VEGA
   0.84,0.86,0.87,0.87,0.87,0.87,0.91,0.9,0.89,0.89,0.89,0.89,0.9,0.91,0.93,0.93,0.9,0.92,0.92,0.9,0.91,0.91,0.92,0.94,0.99,0.99,0.99,1
   3
   Reserve Rights 3 RSR
   $0.004261 6.42%9.96%$194,352,302 $23,745,848 837BTC
   45,611,899,305 RSR
   0.82,0.83,0.83,0.83,0.84,0.83,0.82,0.79,0.79,0.79,0.78,0.8,0.81,0.83,0.85,0.84,0.86,0.86,0.86,0.85,0.86,0.86,0.84,0.86,0.87,0.87,1,0.92
   4
   Rarible 4 RARI
   $1.64 3.65%2.45%$23,611,076 $503,922 17.76BTC
   14,441,025 RARI
   0.93,0.94,0.94,0.9,0.95,1,0.89,0.93,0.93,0.93,0.93,0.94,0.96,0.89,0.97,0.92,0.96,0.95,0.94,0.87,0.94,0.94,0.93,0.93,0.94,0.92,0.96,0.96
   5
   DODO Token 5 DODO
   $0.1773 3.02%3.81%$80,690,057 $13,115,826 462BTC
   455,104,665 DODO
   0.92,0.94,0.94,0.94,0.97,0.96,0.95,0.94,0.92,0.91,0.9,0.91,0.93,0.95,0.97,0.97,0.97,0.97,0.95,0.94,0.95,0.95,0.91,0.95,0.95,1,0.99,0.98
   6
   UMA 6 UMA
   $2.14 2.37%5.18%$150,602,417 $5,611,921 198BTC
   70,322,384 UMA
   0.9,0.9,0.91,0.9,0.92,0.91,1,0.95,0.97,0.98,0.92,0.93,0.94,0.95,0.95,0.94,0.95,0.95,0.93,0.92,0.92,0.92,0.92,0.93,0.93,0.94,0.94,0.93
   7
   Ribbon Finance 7 RBN
   $0.2244 1.86%7.57%$119,789,613 $205,452 7.24BTC
   533,821,809 RBN
   0.91,0.91,0.89,0.91,0.9,0.9,0.91,0.89,0.88,0.85,0.86,0.85,0.94,0.95,0.96,0.99,0.99,1,0.97,0.96,0.95,0.95,0.93,0.97,0.96,0.96,0.97,0.98
   8
   Luna Classic 8 LUNC
   $0.000126 1.45%1.33%$742,058,504 $31,297,959 1,103BTC
   5,892,158,997,818 LUNC
   0.98,1,0.99,0.98,0.98,0.98,0.98,0.94,0.95,0.95,0.94,0.94,0.96,0.97,0.98,0.97,0.98,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.98,0.99,0.99,0.99,0.98
   9
   Astar Network 9 ASTR
   $0.0632 1.34%2.96%$276,144,776 $8,436,431 297BTC
   4,366,201,451 ASTR
   0.94,0.94,0.95,0.94,0.96,0.95,0.94,0.92,0.93,0.91,0.9,0.9,0.94,0.96,0.98,0.99,1,1,0.98,0.96,0.97,0.97,0.96,0.96,0.97,0.99,0.99,0.97
   10
   Synthetix 10 SNX
   $2.54 1.18%4.47%$798,743,238 $34,333,015 1,210BTC
   314,912,174 SNX
   0.92,0.94,0.94,0.93,0.97,0.94,0.97,0.91,0.9,0.9,0.91,0.9,0.93,0.96,0.96,0.97,0.99,0.97,0.96,0.94,0.93,0.94,0.93,0.97,1,0.99,0.98,0.98
   11
   Compound 11 COMP
   $43.12
   12
   Flow 12 FLOW
   $0.9922
   13
   Edgeless 13 EDG
   $0.012
   14
   Luna 14 LUNA
   $1.29
   15
   Uniswap 15 UNI
   $6.08
   16
   Acala Token 16 ACA
   $0.0999
   17
   RSV 17 RSV
   $0.9963
   18
   Audius 18 AUDIO
   $0.2819
   19
   Arweave 19 AR
   $8.64
   20
   Bitcoin 20 BTC
   $28,380.04
   21
   Axelar 21 AXL
   $0.6016
   22
   saffron.finance 22 SFI
   $45.88
   23
   NAOS Finance 23 NAOS
   $0.037
   24
   Aptos 24 APT
   $11.23
   25
   Umee 25 UMEE
   $0.006597
   26
   Polygon 26 MATIC
   $1.1
   27
   Mina Protocol 27 MINA
   $0.7626
   28
   DerivaDEX 28 DDX
   $0.3671
   29
   Ethereum 29 ETH
   $1,812.73
   30
   Radicle 30 RAD
   $1.89
   31
   Zebec Protocol 31 ZBC
   $0.017
   32
   Biconomy 32 BICO
   $0.3831
   33
   GuildFi 33 GF
   $0.0834
   34
   NEAR Protocol 34 NEAR
   $1.97
   35
   Keep Network 35 KEEP
   $0.1917
   36
   Graph 36 GRT
   $0.1426
   37
   TAKI 37 TAKI
   $0.005755
   38
   Tribe 38 TRIBE
   $0.2498
   39
   Fei Protocol 39 FEI
   $0.9581
   40
   Edgeware 40 EDG
   $0.000728
   41
   Celo 41 CELO
   $0.6564
   42
   Stader 42 SD
   $1.12
   43
   RSS3 43 RSS3
   $0.1777
   44
   Relevant 44 REL
   $0.0231
   45
   Arbitrum 45 ARB
   $1.27
   46
   SmartCoin 46 SMC
   --
   47
   Swim Protocol 47 SWIM
   --
   48
   LayerZero 48 LayerZero
   --