Tiền ảo: 28,919 Trao đổi: 651 Vốn hóa thị trường: $2,392.85B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $117.84B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.8% ETH 15.7% Phí gas trên ETH: 18Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token A16Z Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên A16Z Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Tribe 1 TRIBE
   $0.4759 15.34%3.82%$255,136,912 $575,738 9.14BTC
   536,114,546 TRIBE
   0.86,1,0.99,0.84,0.85,0.84,0.84,0.83,0.82,0.96,0.84,0.99,0.87,0.94,0.94,0.97,0.97,0.82,0.96,0.97,0.95,0.82,0.83,0.83,0.85,0.96,0.83,0.96
   2
   Fei Protocol 2 FEI
   $0.9444 0.03%1.33%$401,366,390 $105,955 1.68BTC
   424,996,178 FEI
   1,0.92,0.93,1,0.97,0.94,0.94,0.95,0.88,0.95,0.96,0.97,0.88,0.94,0.93,0.96,0.97,0.9,0.92,0.9,0.96,0.98,0.98,0.95,0.94,0.94
   3
   BreederDAO 3 BREED
   $0.0531 0.57%13.39%$7,489,495 $689,203 10.94BTC
   141,079,649 BREED
   0.97,0.97,0.94,0.96,0.97,0.95,0.98,1,0.97,0.98,0.99,0.95,0.98,0.92,0.9,0.94,0.92,0.85,0.84,0.82,0.85,0.88,0.86,0.89,0.86,0.87,0.85,0.86
   4
   Yield Guild Games 4 YGG
   $0.8551 1.64%33.79%$272,229,785 $123,545,694 1,961BTC
   318,360,175 YGG
   1,0.97,0.94,0.95,0.94,0.94,0.93,0.93,0.91,0.95,0.94,0.92,0.9,0.73,0.76,0.78,0.73,0.63,0.65,0.65,0.64,0.68,0.64,0.68,0.62,0.61,0.61,0.66
   5
   Maker 5 MKR
   $3,116.33 2.25%8.13%$3,046,620,929 $115,785,925 1,838BTC
   977,631 MKR
   1,1,0.99,0.99,0.97,0.99,0.99,0.98,0.98,0.99,0.98,0.93,0.85,0.86,0.86,0.84,0.82,0.84,0.84,0.87,0.9,0.89,0.94,0.92,0.9,0.88,0.92
   6
   Ethereum 6 ETH
   $3,084.63 3.24%12.04%$374,237,065,200 $13,314,393,319 211,317BTC
   121,323,162 ETH
   0.98,0.99,0.99,1,1,0.98,0.98,0.99,0.99,0.96,0.9,0.91,0.92,0.91,0.85,0.85,0.87,0.89,0.88,0.92,0.88,0.88,0.85,0.86
   7
   XRP 7 XRP
   $0.4884 3.34%20.40%$26,920,556,792 $1,871,845,897 29,709BTC
   55,119,895,152 XRP
   0.99,1,0.98,0.99,0.99,1,0.99,0.98,0.98,0.99,0.98,0.95,0.87,0.88,0.88,0.85,0.77,0.78,0.79,0.79,0.81,0.8,0.83,0.8,0.8,0.78,0.79
   8
   Compound 8 COMP
   $52.76 3.37%27.78%$427,924,877 $24,400,403 387BTC
   8,110,598 COMP
   1,1,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.95,0.97,0.95,0.9,0.79,0.78,0.78,0.74,0.69,0.71,0.73,0.73,0.75,0.72,0.76,0.72,0.72,0.7,0.72
   9
   Bitcoin 9 BTC
   $63,006.83 3.69%8.89%$1,240,245,343,769 $13,327,966,448 211,532BTC
   19,684,300 BTC
   0.97,0.97,0.98,0.99,0.99,1,1,0.96,0.94,0.95,0.95,0.91,0.9,0.91,0.91,0.92,0.91,0.94,0.91,0.89,0.88,0.88
   10
   Rally 10 RLY
   $0.0122 4.52%31.55%$69,120,313 $2,313,342 36.72BTC
   5,675,368,517 RLY
   1,0.99,0.97,0.96,0.93,0.97,0.95,0.94,0.92,0.92,0.93,0.91,0.84,0.75,0.75,0.74,0.64,0.66,0.66,0.67,0.69,0.7,0.73,0.71,0.72,0.67,0.69
   11
   Filecoin 11 FIL
   $5.95
   12
   Keep Network 12 KEEP
   $0.1572
   13
   NEAR Protocol 13 NEAR
   $5.21
   14
   Celo 14 CELO
   $0.7631
   15
   Uniswap 15 UNI
   $7.17
   16
   Flow 16 FLOW
   $0.8705
   17
   NYM 17 NYM
   $0.1767
   18
   Aptos 18 APT
   $9.05
   19
   League of Kingdoms Arena 19 LOKA
   $0.2551
   20
   Oasis Network 20 ROSE
   $0.0927
   21
   Orchid 21 OXT
   $0.1037
   22
   Internet Computer 22 ICP
   $12.07
   23
   Avalanche 23 AVAX
   $34.43
   24
   Handshake 24 HNS
   $0.0166
   25
   Optimism 25 OP
   $2.18
   26
   Arweave 26 AR
   $24.09
   27
   Helium 27 HNT
   $3.99
   28
   Linera 28 LINERA
   --
   29
   LayerZero 29 ZRO
   --
   30
   Goddess Nature Token 30 GNT
   --