Các loại tiền điện tử: 23,038 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $1,204,255,918,190 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $44,910,621,755 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.7% ETH 17.9% Phí gas trên ETH: 23Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token A16Z Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên A16Z Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Helium 1 HNT
   $1.27 7.78%20.16%$179,303,787 $4,269,664 153BTC
   140,906,709 HNT
   1,1,0.97,0.97,0.94,0.94,0.96,0.96,0.96,0.92,0.84,0.77,0.84,0.8,0.81,0.83,0.79,0.79,0.78,0.74,0.75,0.75,0.73,0.73,0.75,0.75,0.74,0.8
   2
   Bitcoin 2 BTC
   $27,845.4 0.36%2.19%$538,172,222,610 $6,526,324,680 234,377BTC
   19,327,150 BTC
   0.96,0.95,0.96,0.95,0.94,0.95,0.94,0.97,0.98,0.96,0.98,0.97,0.98,0.97,0.98,0.99,0.98,0.99,0.98,1,0.95,0.95,0.96,1,0.99,0.98,0.98,0.97
   3
   Maker 3 MKR
   $671.07 0.49%5.40%$656,058,835 $54,162,764 1,945BTC
   977,631 MKR
   0.97,0.98,1,0.95,0.93,0.95,0.94,0.95,0.93,0.94,0.94,0.93,0.91,0.9,0.9,0.93,0.93,0.93,0.92,0.92,0.9,0.91,0.93,0.93,0.91,0.94,0.92,0.91
   4
   Tribe 4 TRIBE
   $0.2552 1.28%5.05%$115,720,088 $487,466 17.51BTC
   453,448,622 TRIBE
   0.94,0.96,1,0.97,0.98,0.95,0.96,0.96,0.99,0.97,0.96,0.9,0.94,0.96,0.94,0.92,0.9,0.94,0.94,0.95,0.92,0.95,0.94,0.93,0.97,0.94,0.96,0.98
   5
   Fei Protocol 5 FEI
   $0.9499 1.36%4.19%$403,703,869 $2,122,628 76.23BTC
   424,996,178 FEI
   1,0.96,0.96,1,1,1,1,1,1,0.99,0.99,1,1,1,1,0.99,0.99,0.99,1,1,0.99,0.99,0.99,0.99,0.95,0.95,0.96,0.96
   6
   NEAR Protocol 6 NEAR
   $1.99 1.83%6.18%$1,723,468,449 $93,739,499 3,366BTC
   866,021,029 NEAR
   0.98,1,1,0.97,0.96,0.98,0.97,0.99,0.99,0.95,0.95,0.93,0.92,0.92,0.91,0.94,0.94,0.93,0.93,0.93,0.89,0.89,0.91,0.95,0.93,0.92,0.91,0.92
   7
   NYM 7 NYM
   $0.2452 1.88%15.71%$155,702,000 $2,449,796 88BTC
   635,000,000 NYM
   0.99,0.99,1,0.94,0.92,0.92,0.91,0.89,0.88,0.87,0.88,0.86,0.86,0.85,0.85,0.86,0.85,0.86,0.85,0.85,0.85,0.86,0.84,0.84,0.85,0.85,0.84,0.84
   8
   Avalanche 8 AVAX
   $17.05 1.91%1.84%$5,553,887,067 $93,847,031 3,370BTC
   325,741,177 AVAX
   0.97,0.99,0.98,0.97,0.95,0.96,0.97,1,0.99,0.96,0.97,0.96,0.94,0.93,0.94,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.93,0.94,0.97,0.99,0.98,0.97,0.96,0.96
   9
   Flow 9 FLOW
   $0.9937 1.94%5.70%$1,029,671,940 $24,383,146 876BTC
   1,036,200,000 FLOW
   0.96,0.98,0.97,0.95,0.94,0.96,0.94,0.98,0.98,0.95,0.96,0.94,0.95,1,0.95,0.97,0.96,0.95,0.94,0.93,0.9,0.9,0.92,0.93,0.93,0.91,0.9,0.9
   10
   Oasis Network 10 ROSE
   $0.0573 2.09%8.07%$328,118,026 $12,918,019 464BTC
   5,725,718,533 ROSE
   1,1,1,0.98,0.96,0.97,0.95,0.98,1,0.95,0.97,0.95,0.94,0.91,0.92,0.96,0.95,0.94,0.93,0.92,0.89,0.89,0.91,0.93,0.93,0.93,0.91,0.91
   11
   Ethereum 11 ETH
   $1,764.78
   12
   Rally 12 RLY
   $0.0147
   13
   Celo 13 CELO
   $0.6126
   14
   Compound 14 COMP
   $42.43
   15
   Orchid 15 OXT
   $0.0861
   16
   Arweave 16 AR
   $8.18
   17
   XRP 17 XRP
   $0.4278
   18
   Internet Computer 18 ICP
   $4.98
   19
   League of Kingdoms Arena 19 LOKA
   $0.4945
   20
   Keep Network 20 KEEP
   $0.1914
   21
   Filecoin 21 FIL
   $5.56
   22
   Uniswap 22 UNI
   $5.93
   23
   Aptos 23 APT
   $12.3
   24
   BreederDAO 24 BREED
   $0.036
   25
   Handshake 25 HNS
   $0.0307
   26
   Optimism 26 OP
   $2.25
   27
   Yield Guild Games 27 YGG
   $0.253
   28
   Linera 28 LINERA
   --
   29
   LayerZero 29 LayerZero
   --
   30
   Goddess Nature Token 30 GNT
   --
   31
   Aleo 31 ALEO
   --