Các loại tiền điện tử: 26,117 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,105.8B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $30.24B Tỷ lệ thống trị: BTC 48.3% ETH 18.2% Phí gas trên ETH: 17Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token A16Z Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên A16Z Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Fei Protocol 1 FEI
   $0.9879 11.33%1.47%$419,853,724 $1,068,516 39BTC
   424,996,178 FEI
   0.85,0.85,0.88,0.91,0.92,0.86,0.9,0.86,0.88,0.88,0.89,0.91,0.92,0.92,0.96,0.89,0.88,0.88,1,0.89,0.94,0.86,0.88,0.85,0.94,0.83,0.84
   2
   Tribe 2 TRIBE
   $0.248 2.78%0.85%$131,340,922 $443,798 16.2BTC
   529,600,493 TRIBE
   0.95,0.91,0.89,0.89,0.91,0.97,0.92,0.93,0.98,0.91,0.9,0.96,0.98,0.95,0.95,0.92,0.96,0.93,0.96,0.91,0.91,0.94,0.92,0.94,0.95,0.9,1,0.98
   3
   Maker 3 MKR
   $1,441.16 0.61%0.18%$1,408,922,691 $59,626,376 2,176BTC
   977,631 MKR
   0.9,0.9,0.92,0.92,0.96,0.94,0.97,0.97,0.96,0.98,0.92,0.93,0.92,0.93,0.94,0.96,0.98,0.98,1,0.98,0.98,0.94,0.94,0.9,0.91,0.93,0.92,0.93
   4
   Avalanche 4 AVAX
   $9.36 0.41%4.73%$3,314,591,302 $49,868,773 1,820BTC
   354,232,754 AVAX
   0.92,0.92,0.93,0.91,0.91,0.92,0.94,0.95,0.94,0.95,0.95,0.94,0.93,0.94,0.94,0.95,0.95,0.99,0.97,1,0.99,0.99,0.97,0.95,0.95,0.96,0.95
   5
   Internet Computer 5 ICP
   $3.15 0.36%6.32%$1,403,347,313 $11,418,026 417BTC
   445,549,517 ICP
   0.88,0.89,0.9,0.88,0.88,0.9,0.92,0.92,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.97,0.97,1,0.98,0.98,0.95,0.94,0.93,0.93
   6
   XRP 6 XRP
   $0.5146 0.12%2.53%$27,434,542,625 $476,961,905 17,410BTC
   53,312,364,216 XRP
   0.95,0.95,0.94,0.95,0.96,0.96,0.97,1,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96
   7
   BreederDAO 7 BREED
   $0.0173 0.40%2.73%-- $579,289 21.15BTC--0.94,0.94,0.93,0.93,0.96,0.97,0.94,0.98,0.96,0.97,0.94,0.98,0.98,0.97,0.97,1,0.96,0.94,0.99,0.96,1,0.97,0.96,0.95,0.97,0.95,0.95
   8
   Ethereum 8 ETH
   $1,656.9 0.46%3.46%$201,020,347,117 $2,386,638,444 87,118BTC
   121,323,162 ETH
   0.92,0.92,0.94,0.92,0.92,0.93,0.94,0.96,0.95,0.95,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,1,1,0.97,0.96,0.96,0.95
   9
   NYM 9 NYM
   $0.1124 0.79%0.45%$71,374,000 $796,968 29.09BTC
   635,000,000 NYM
   0.96,0.97,0.97,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.97,0.96,0.96,1,1,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97
   10
   Oasis Network 10 ROSE
   $0.0414 1.08%1.89%$270,967,635 $3,197,739 117BTC
   6,542,267,493 ROSE
   0.93,0.94,0.94,0.92,0.93,0.94,0.94,0.95,0.95,0.94,0.95,0.96,0.95,0.95,0.96,0.98,0.98,1,0.99,0.99,0.96,0.95,0.96,0.95,0.94
   11
   Aptos 11 APT
   $5.38
   12
   Filecoin 12 FIL
   $3.3
   13
   NEAR Protocol 13 NEAR
   $1.1
   14
   Bitcoin 14 BTC
   $27,395.57
   15
   Celo 15 CELO
   $0.441
   16
   Flow 16 FLOW
   $0.4446
   17
   Handshake 17 HNS
   $0.0162
   18
   Rally 18 RLY
   $0.006193
   19
   Uniswap 19 UNI
   $4.38
   20
   Arweave 20 AR
   $4.19
   21
   Helium 21 HNT
   $1.43
   22
   League of Kingdoms Arena 22 LOKA
   $0.2032
   23
   Keep Network 23 KEEP
   $0.0874
   24
   Yield Guild Games 24 YGG
   $0.2315
   25
   Compound 25 COMP
   $44.86
   26
   Orchid 26 OXT
   $0.0668
   27
   Optimism 27 OP
   $1.33
   28
   Linera 28 LINERA
   --
   29
   LayerZero 29 ZRO
   --
   30
   Aleo 30 ALEO
   --
   31
   Goddess Nature Token 31 GNT
   --