Tiền ảo: 29,947 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,346.07B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $73.03B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.4% ETH 17.3% ETH Gas:  6 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token CoinList Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên CoinList Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Subsquid 1 SQD
   $0.0876 1.58%3.00%-- $224,813 3.67BTC--0.88,0.85,0.82,0.84,0.77,0.75,0.85,1,0.91,0.85,0.95,0.96,0.96,0.94,0.94,0.95,0.94,0.94,0.9,0.87,0.81,0.81,0.79,0.89,0.86,0.85
   2
   Props 2 PROPS
   $0.001919 0.93%2.04%$1,129,070 $10,984 0.1795BTC
   588,363,583 PROPS
   0.91,0.91,0.86,0.91,0.96,1,0.96,0.96,0.95,0.94,0.93,0.86,0.9,0.86,0.87,0.84,0.87,0.86,0.81,0.8,0.79,0.82,0.85,0.85,0.88,0.88
   3
   Casper 3 CSPR
   $0.0208 1.67%7.54%$251,639,508 $6,224,629 102BTC
   12,108,531,850 CSPR
   0.98,1,0.91,0.92,0.97,0.92,0.95,0.98,0.98,0.96,0.95,0.95,0.92,0.91,0.91,0.9,0.9,0.92,0.93,0.92,0.92,0.9,0.89,0.9,0.89
   4
   NuCypher 4 NU
   $0.0739 1.89%9.31%$51,936,234 $3,019.03 0.0492BTC
   703,000,000 NU
   1,1,0.99,0.99,0.98,0.99,0.92,0.89,0.89,0.83,0.82,0.81,0.8,0.83,0.83,0.84,0.84,0.83,0.84,0.83,0.82,0.82,0.83,0.82,0.83,0.81,0.81
   5
   Filecoin 5 FIL
   $4.33 2.03%12.22%$2,443,284,735 $129,480,774 2,116BTC
   564,869,084 FIL
   1,1,0.89,0.89,0.86,0.88,0.89,0.89,0.9,0.92,0.88,0.89,0.89,0.88,0.88,0.89,0.88,0.89,0.88,0.9,0.89,0.85,0.87,0.86,0.85
   6
   Celo 6 CELO
   $0.5718 2.69%6.25%$308,507,330 $13,633,822 223BTC
   539,537,130 CELO
   1,0.99,0.91,0.92,0.89,0.92,0.95,0.94,0.94,0.97,0.99,0.95,0.96,0.97,0.96,0.96,0.95,0.95,0.94,0.95,0.94,0.93,0.93,0.92,0.92
   7
   Algorand 7 ALGO
   $0.1314 3.03%9.57%$1,074,812,467 $25,922,847 424BTC
   8,179,699,140 ALGO
   1,1,0.93,0.91,0.9,0.91,0.94,0.95,0.95,0.94,0.96,0.99,0.95,0.95,0.97,0.95,0.94,0.96,0.93,0.92,0.93,0.92,0.92,0.91,0.91,0.9,0.9
   8
   NYM 8 NYM
   $0.1395 3.19%4.34%$110,565,875 $1,048,223 17.13BTC
   792,586,924 NYM
   0.94,0.94,0.92,0.9,0.89,0.89,0.91,0.92,0.92,0.91,0.91,0.9,0.95,0.94,0.95,0.95,1,0.99,0.99,0.98,0.97,0.96
   9
   Internet Computer 9 ICP
   $7.87 3.20%11.34%$3,663,094,031 $57,918,703 947BTC
   465,397,099 ICP
   0.99,1,0.92,0.91,0.89,0.91,0.93,0.91,0.92,0.94,0.97,0.97,0.93,0.93,0.92,0.92,0.94,0.93,0.93,0.92,0.93,0.91,0.88,0.88,0.87,0.88
   10
   Flow 10 FLOW
   $0.6137 3.23%6.73%$927,779,449 $26,611,087 435BTC
   1,511,780,104 FLOW
   1,0.99,0.91,0.9,0.88,0.89,0.92,0.92,0.93,0.93,0.96,0.98,0.94,0.95,0.96,0.95,0.95,0.94,0.94,0.93,0.94,0.93,0.94,0.94,0.92,0.92
   11
   NEAR Protocol 11 NEAR
   $5.23
   12
   Oasis Network 12 ROSE
   $0.0879
   13
   Nibiru Chain 13 NIBI
   $0.1162
   14
   Origin Token 14 OGN
   $0.1006
   15
   Clover Finance 15 CLV
   $0.0482
   16
   Orchid 16 OXT
   $0.0696
   17
   Kadena 17 KDA
   $0.5556
   18
   Solana 18 SOL
   $127.52
   19
   Ocean Protocol 19 OCEAN
   $0.5872
   20
   Stacks 20 STX
   $1.56
   21
   Nervos CKB 21 CKB
   $0.0104
   22
   Rally 22 RLY
   $0.007494
   23
   Swarm 23 BZZ
   $0.3947
   24
   Mina Protocol 24 MINA
   $0.5154
   25
   DeFiner 25 FIN
   $0.000602
   26
   Meson Network 26 MSN
   $0.616
   27
   Covalent 27 CQT
   $0.1342
   28
   Mystiko 28 XZK
   $0.0702