Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,642.01B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $116.37B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.4% ETH 17.2% ETH Gas:  7 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token OEC Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên OEC Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Anyswap 1 ANY
   $2.01 1.64%5.03%$37,552,638 $926.24 0.0137BTC
   18,639,320 ANY
   0.33,0.32,0.32,0.98,0.98,0.34,0.33,0.33,0.97,1,0.35,0.35,0.97,0.97,0.96,0.96,0.95,0.94,0.33,0.32,0.34,0.34
   2
   WePiggy 2 WPC
   $0.00009582 0.39%11.32%-- $397.9 0.0059BTC--0.82,0.85,0.85,0.76,0.79,0.8,0.8,0.81,0.81,0.83,0.96,0.97,0.98,1,1,0.45,0.44,0.45,0.45,0.87,0.89,0.89
   3
   Ins3.finance 3 ITFX
   $0.0156 0.24%0.08%-- $1.66 --1,1,0.99,0.99,0.98,0.97,1,0.99,0.99,1,0.98,0.98,0.99,0.99,1
   4
   Tether 4 USDT
   $0.9997 0.01%0.04%$111,863,468,475 $38,266,026,311 566,518BTC
   111,897,037,586 USDT
   1,1
   5
   OKC Token 5 OKT
   $13.99 0.15%0.01%$249,613,070 $586,885 8.69BTC
   17,847,480 OKT
   0.98,0.98,0.99,0.99,1,0.99,0.99,0.94,0.94,0.96,0.95,0.96,1,0.99,1,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99,0.97,0.97,0.98
   6
   Celestial 6 CELT
   $0.0000531 0.95%1.10%-- $45,754 0.6777BTC--0.97,0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.95,0.95,0.96,0.98,0.98,0.99,0.99,1,0.99,0.99,0.96,0.96,0.97
   7
   DeFiner 7 FIN
   $0.000821 1.05%12.88%$137,978 $154,475 2.29BTC
   168,000,000 FIN
   0.88,0.88,0.87,0.87,0.89,0.88,0.88,0.9,0.9,1,0.98,0.98,0.99,0.99
   8
   Crypto Gladiator League 8 CGL
   $0.005736 1.54%7.99%$8,895,246 $168,269 2.49BTC
   1,550,775,023 CGL
   1,1,0.99,0.99,0.98,0.96,0.94,0.93,0.94,0.93,0.94,0.97,0.96,0.97,0.96,0.96,0.94,0.93,0.96,0.96,0.95,0.94,0.92,0.9,0.91,0.91
   9
   BXH Token 9 BXH
   $0.001666 3.64%3.37%$28,114 $16,441 0.2435BTC
   16,875,170 BXH
   0.93,0.93,0.95,0.96,0.96,0.95,0.95,0.91,0.95,1,0.98,0.98,1,1,0.98
   10
   O3 Swap 10 O3
   $0.0265 4.50%14.80%$1,366,271 $48,023 0.7113BTC
   51,468,060 O3
   1,0.98,0.97,0.98,0.97,0.97,0.96,0.97,0.95,0.94,0.91,0.88,0.88,0.91,0.92,0.95,0.98,0.97,0.93,0.92,0.92,0.94,0.94,0.89,0.86,0.87,0.9,0.84
   11
   Lemond 11 LEMD
   $0.00003658
   12
   ShibaDoge 12 SHIBDOGE
   $0.0...04376
   13
   Itchiro Games 13 JEM
   --
   14
   OKEx Fly 14 OKFLY
   --
   15
   OFI.CASH 15 OFI
   --
   16
   KSwap Finance 16 KST
   --
   17
   Jswap.Finance 17 JF
   --
   18
   Archimedes 18 ACMD
   --
   19
   Islandswap Token 19 ISL
   --
   20
   CherrySwap 20 CHE
   --
   21
   AISwap 21 SFG
   --