Các loại tiền điện tử: 23,112 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $1,219,746,064,293 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $46,911,192,061 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.7% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 23Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token OEC Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên OEC Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   WePiggy 1 WPC
   $0.000554 3.97%2.35%-- $480.43 0.017BTC--0.97,0.97,1,0.99,1,0.96,0.93,0.92,0.92,0.95,1,0.99,0.99,0.97,0.97,0.95,0.96,0.96,0.96,0.96,0.37,0.37,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94
   2
   Itchiro Games 2 JEM
   $0.9965 3.22%18.44%-- $25.19 0.0009BTC--0.84,0.83,0.82,0.81,0.81,0.85,0.86,0.85,0.85,0.86,0.85,0.86,0.85,0.86,0.83,0.87,0.86,0.89,0.9,0.91,0.92,0.93,0.93,0.97,0.97,0.97,1,1
   3
   DeFiner 3 FIN
   $0.001184 1.20%1.89%$187,504 $9,483.98 0.3363BTC
   158,364,590 FIN
   0.88,0.89,0.88,0.91,0.88,0.83,0.92,0.9,0.88,0.89,0.87,0.91,0.91,0.88,0.84,0.86,0.84,0.84,0.78,0.95,1,0.91,0.88,0.88,0.88,0.86,0.88,0.88
   4
   Tether 4 USDT
   $1 0.01%0.09%$79,672,364,929 $14,214,138,118 504,068BTC
   79,672,364,929 USDT
   1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
   5
   Jswap.Finance 5 JF
   $0.1779 0.11%2.68%-- $1,173.15 0.0416BTC--0.91,0.95,0.85,0.88,0.88,0.84,0.82,0.93,0.86,0.87,0.82,0.86,0.82,0.83,0.8,0.78,0.81,0.79,0.83,0.83,1,0.84,0.86,0.86,0.84,0.84,0.85,0.85
   6
   Crypto Gladiator League 6 CGL
   $0.00895 0.78%7.59%$13,879,436 $278,337 9.87BTC
   1,550,775,023 CGL
   0.81,0.74,0.86,0.91,0.87,0.9,0.84,0.91,0.86,0.85,0.84,0.83,0.84,0.82,0.8,0.81,0.82,0.84,0.83,0.86,0.83,0.85,0.97,0.98,0.93,0.87,1,0.94
   7
   Ins3.finance 7 ITFX
   $0.0367 1.06%0.80%-- $14.59 0.0005BTC--1,0.98,0.98,0.99,0.99,0.99,0.97,0.98,0.98,0.98,0.98,0.98,0.99,0.99,0.99,0.98,0.98,0.98,0.98,0.97,0.98,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,1,0.99
   8
   O3 Swap 8 O3
   $0.0637 1.67%2.81%$3,276,199 $175,345 6.22BTC
   51,468,060 O3
   0.99,0.97,0.96,0.95,0.96,0.96,0.97,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,1,0.98,0.97,0.94,0.94,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.95,0.95,0.95,0.95,0.94,0.94
   9
   OKC Token 9 OKT
   $21.78 2.21%1.88%$388,716,329 $3,096,727 110BTC
   17,847,480 OKT
   1,0.99,0.97,0.97,0.97,0.95,0.96,0.95,0.94,0.95,0.96,0.96,0.96,0.96,0.95,0.94,0.92,0.92,0.92,0.93,0.93,0.94,0.94,0.96,0.94,0.94,0.93,0.93
   10
   Lemond 10 LEMD
   $0.00004215 2.28%0.71%-- $12,651 0.4486BTC--0.91,0.86,0.87,0.87,0.86,0.87,0.87,0.87,0.87,0.87,0.87,0.87,0.89,1,0.92,0.91,0.92,0.93,0.95,0.92,0.91,0.91,0.91,0.9,0.88,0.88,0.86,0.87
   11
   BXH Token 11 BXH
   $0.002893
   12
   ShibaDoge 12 SHIBDOGE
   $0.0...08783
   13
   Anyswap 13 ANY
   $9.63
   14
   CherrySwap 14 CHE
   $0.0503
   15
   Celestial 15 CELT
   $0.000239
   16
   Archimedes 16 ACMD
   --
   17
   KSwap Finance 17 KST
   --
   18
   Islandswap Token 18 ISL
   --
   19
   OFI.CASH 19 OFI
   --
   20
   OKEx Fly 20 OKFLY
   --
   21
   AISwap 21 SFG
   --