Tiền ảo: 29,881 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,472.4B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $77.76B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.8% ETH 17.5% ETH Gas:  13 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Privacy Coins hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Privacy Coins có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   BitcoinZ 1 BTCZ
   $0.00006568 24.54%4.41%$827,854 $1,174.25 0.0181BTC
   12,604,351,724 BTCZ
   1,0.98,0.97,0.98,0.87,0.86,0.86,0.96,0.94,0.85,0.85,0.86,0.86,0.84,0.85,0.96,0.96,0.76,0.76,0.96,0.96,0.76,0.75,0.75,0.94
   2
   Enigma 2 ENG
   $0.017 10.19%26.36%$236,286 $323,941 4.99BTC
   13,891,797 ENG
   0.94,0.92,0.97,0.94,1,0.98,0.8,0.82,0.8,0.94,0.9,0.94,0.88,1,0.91,0.95,0.98,0.95,0.93,0.92,0.86,0.87,0.94,0.85,0.91,0.93,0.92,0.96
   3
   Beldex 3 BDX
   $0.0387 9.62%0.37%$249,324,404 $962,685 14.82BTC
   6,447,822,603 BDX
   0.86,0.83,0.84,0.84,0.87,0.86,0.91,0.94,0.98,1,0.97,0.87,0.84,0.83,0.83,0.84,0.84,0.76,0.79,0.78,0.78,0.76,0.79,0.77,0.77
   4
   Horizen 4 ZEN
   $7 9.43%11.30%$105,780,058 $3,619,359 55.72BTC
   15,119,213 ZEN
   0.99,0.99,0.96,0.96,0.93,0.91,0.93,0.93,0.9,0.91,0.92,0.94,0.95,0.96,0.97,0.98,1,1,0.98,0.92,0.88,0.88,0.8,0.8,0.81,0.86,0.87
   5
   BEAM 5 BEAM
   $0.0199 8.50%14.18%$3,002,860 $2,666,882 41.05BTC
   150,753,560 BEAM
   1,0.97,0.95,0.95,0.94,0.93,0.95,0.93,0.84,0.86,0.86,0.88,0.88,0.84,0.86,0.89,0.9,0.84,0.82,0.83,0.83,0.78,0.77,0.76,0.79,0.86,0.85
   6
   Keep Network 6 KEEP
   $0.1164 7.98%24.22%$116,370,734 $59,146 0.9107BTC
   999,748,580 KEEP
   0.99,0.98,0.98,0.99,1,0.98,0.98,0.97,0.98,0.97,0.98,0.97,0.96,0.92,0.91,0.9,0.88,0.81,0.86,0.78,0.78,0.75,0.76,0.68,0.65,0.63,0.63
   7
   Verge 7 XVG
   $0.004199 7.89%18.89%$69,375,673 $3,301,989 50.83BTC
   16,521,951,237 XVG
   1,0.98,0.97,0.96,0.95,0.94,0.95,0.96,0.9,0.91,0.93,0.93,0.92,0.93,0.94,0.94,0.92,0.89,0.87,0.87,0.8,0.77,0.75,0.77,0.8,0.79
   8
   Suterusu 8 SUTER
   $0.000306 7.14%3.52%$1,177,715 $32,854 0.5058BTC
   3,855,040,000 SUTER
   0.98,0.98,0.96,0.96,1,0.96,0.92,0.89,0.88,0.88,0.87,0.86,0.85,0.87,0.84,0.8,0.8,0.77,0.79,0.8,0.88,0.92,0.93,0.9,0.91
   9
   iExec RLC 9 RLC
   $2.1 6.04%22.99%$152,155,354 $4,465,523 68.74BTC
   72,382,548 RLC
   1,0.98,0.96,0.95,0.93,0.9,0.9,0.85,0.87,0.88,0.87,0.88,0.86,0.84,0.85,0.85,0.86,0.84,0.8,0.8,0.75,0.75,0.71,0.73,0.76,0.76
   10
   Dusk 10 DUSK
   $0.3064 5.62%26.81%$129,044,775 $12,518,239 193BTC
   421,164,409 DUSK
   1,0.92,0.89,0.87,0.84,0.82,0.83,0.83,0.76,0.77,0.76,0.76,0.75,0.74,0.72,0.75,0.73,0.73,0.72,0.7,0.71,0.69,0.67,0.65,0.64,0.65,0.68,0.68
   11
   Raze Network 11 RAZE
   $0.001424
   12
   Secret Network 12 SCRT
   $0.3001
   13
   Groestlcoin 13 GRS
   $0.2876
   14
   Phala 14 PHA
   $0.135
   15
   Dash 15 DASH
   $23.48
   16
   Bytecoin 16 BCN
   $0.0000258
   17
   Privacy Coin 17 PRCY
   $0.006495
   18
   Particl 18 PART
   $0.3059
   19
   Super Zero 19 SERO
   $0.005072
   20
   Komodo 20 KMD
   $0.3341
   21
   Jupiter 21 JUP
   $0.000891
   22
   Monero 22 XMR
   $169.3
   23
   Aeon 23 AEON
   $0.1052
   24
   Dero 24 DERO
   $2.19
   25
   Pirate Chain 25 ARRR
   $0.2078
   26
   Zcash 26 ZEC
   $19.95
   27
   PIVX 27 PIVX
   $0.2764
   28
   Crypton 28 CRP
   $0.4306
   29
   CloakCoin 29 CLOAK
   $0.0761
   30
   Firo(ZCoin) 30 FIRO
   $1.21
   31
   Decred 31 DCR
   $14.75
   32
   HOPR Protocol 32 HOPR
   $0.0697
   33
   Vertcoin 33 VTC
   $0.0501
   34
   Turtlecoin 34 TRTL
   $0.00000147
   35
   Sumokoin 35 SUMO
   $0.005957
   36
   ZClassic 36 ZCL
   $0.0558
   37
   Hush 37 HUSH
   $0.0277
   38
   Status 38 SNT
   $0.0263
   39
   Veil 39 VEIL
   $0.005103
   40
   Grin 40 GRIN
   $0.0329
   41
   Zano 41 ZANO
   $2.17
   42
   Calamari Network 42 KMA
   $0.000764
   43
   MobileCoin 43 MOB
   $0.0943
   44
   Monero Classic 44 XMC
   $0.2524
   45
   Conceal 45 CCX
   $0.0235
   46
   Haven 46 XHV
   $0.0606
   48
   Masari 48 MSR
   $0.00968
   49
   Findora 49 FRA
   $0.001003
   50
   BlackHat Coin 50 BLKC
   $0.026
   51
   DeepOnion 51 ONION
   $0.0437
   52
   Ethereum Meta 52 ETHM
   $0.00298
   53
   Wownero 53 WOW
   --
   54
   Typhoon Cash 54 PHOON
   --
   55
   Swap 55 XWP
   --
   56
   Zero 56 ZER
   --
   57
   Zero Matic 57 ZMATIC
   --
   58
   Dash Cash 58 DSC
   --
   59
   Anoncoin 59 ANC
   --
   60
   Apollo Currency 60 APL
   --
   61
   Axe 61 AXE
   --
   62
   Bezos Coin 62 BZSC
   --
   63
   BC 63 BC
   --
   64
   BitcoiNote 64 BTCN
   --
   65
   CryptoVerificationCoin 65 CVCC
   --
   66
   CVCoin 66 CVN
   --
   67
   Wrapped Secret (ERC20) 67 WSCRT
   --
   68
   Epic Cash 68 EPIC
   --
   69
   GHOST 69 GHOST
   --
   70
   Iridium 70 IRD
   --
   71
   Lethean 71 LTHN
   --
   72
   NIX 72 NIX
   --
   73
   Origo 73 OGO
   --
   74
   Phore 74 PHR
   --