Các loại tiền điện tử: 26,124 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,109.41B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $24.79B Tỷ lệ thống trị: BTC 48.7% ETH 18% Phí gas trên ETH: 8Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Blockchain Capital Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Blockchain Capital Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Aave 1 AAVE
   $67.45 4.46%2.45%$1,079,264,000 $21,724,229 784BTC
   16,000,000 AAVE
   0.84,0.85,0.88,0.92,0.91,0.93,0.92,0.91,0.92,0.93,0.94,0.94,0.97,0.96,1,0.98,0.98,0.96,0.96,0.97,0.97,0.91,0.91,0.9,0.9,0.92
   2
   Nervos CKB 2 CKB
   $0.002697 2.70%1.17%$114,463,406 $1,328,519 47.97BTC
   42,441,011,119 CKB
   0.94,0.94,0.95,0.96,0.96,0.97,0.98,0.98,0.99,0.99,1,0.99,1,0.97,0.96,0.95,0.96,0.94,0.94,0.91,0.93,0.95
   3
   yearn.finance 3 YFI
   $5,293.93 2.46%1.15%$193,959,007 $5,566,771 201BTC
   36,638 YFI
   0.92,0.92,0.93,0.94,0.94,0.93,0.94,0.93,0.93,0.94,0.93,0.93,0.94,0.95,0.97,0.97,1,0.98,0.97,0.96,0.94,0.94,0.95,0.93,0.93,0.95
   4
   0x 4 ZRX
   $0.1829 1.95%6.88%$155,007,028 $2,985,659 108BTC
   847,496,055 ZRX
   0.93,0.93,0.95,0.96,0.98,0.98,1,0.98,0.98,0.95,0.95,0.96,0.95,0.98,0.98,0.97,0.99,0.98,0.98,0.95,0.96,0.94,0.94,0.93,0.91,0.91
   5
   Stacks 5 STX
   $0.488 1.56%2.33%$689,044,483 $12,180,697 440BTC
   1,411,976,400 STX
   0.87,0.89,0.89,0.91,0.9,0.9,0.91,0.91,0.96,0.94,0.97,0.96,1,0.98,0.98,0.97,0.96,0.94,0.94,0.9,0.92,0.94
   6
   Filecoin 6 FIL
   $3.3 0.97%1.29%$1,496,412,064 $33,076,195 1,194BTC
   454,091,177 FIL
   0.93,0.93,0.94,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.98,0.97,0.98,0.97,1,0.99,0.99,0.97,0.96,0.97,0.96,0.95,0.96,0.95,0.95,0.96
   7
   Bitcoin 7 BTC
   $27,694.28 0.93%2.98%$540,155,634,498 $5,333,702,733 192,592BTC
   19,504,231 BTC
   0.93,0.93,0.94,0.96,0.95,0.95,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.99,0.99,1,0.99,0.97,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98
   8
   UMA 8 UMA
   $1.36 0.59%5.51%$100,592,691 $2,817,689 102BTC
   74,210,765 UMA
   0.94,0.94,0.97,0.97,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,0.99,0.98,1,0.99,0.99,0.97,0.96,0.96,0.95,0.94,0.94,0.92,0.93,0.94
   9
   Polkadot 9 DOT
   $4.04 0.11%1.42%$5,213,829,299 $37,222,252 1,344BTC
   1,291,222,987 DOT
   0.94,0.94,0.95,0.96,0.95,0.96,0.96,0.98,0.98,1,1,0.98,0.96,0.97,0.97,0.96,0.96,0.94,0.94,0.95
   10
   Ethereum 10 ETH
   $1,645.5 0.10%1.61%$199,637,263,071 $1,971,254,762 71,179BTC
   121,323,162 ETH
   0.92,0.93,0.94,0.96,0.95,0.95,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,1,1,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,0.95,0.95
   11
   Badger DAO 11 BADGER
   $2.12
   12
   Sushi 12 SUSHI
   $0.5746
   13
   1inch Token 13 1INCH
   $0.2532
   14
   Uniswap 14 UNI
   $4.3
   15
   Orchid 15 OXT
   $0.0639
   16
   Arweave 16 AR
   $4.02