Các loại tiền điện tử: 23,130 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $1,229,539,997,423 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $32,719,075,399 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.8% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 18Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Blockchain Capital Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Blockchain Capital Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   0x 1 ZRX
   $0.3107 16.94%35.81%$263,317,024 $424,901,915 14,902BTC
   847,496,055 ZRX
   0.65,0.66,0.67,0.66,0.67,0.65,0.65,0.62,0.63,0.63,0.62,0.63,0.64,0.65,0.67,0.68,0.68,0.68,0.67,0.67,0.67,0.68,0.69,0.77,0.88,1,0.96,0.91
   2
   UMA 2 UMA
   $2.14 2.16%4.82%$150,257,837 $6,369,835 223BTC
   70,322,384 UMA
   0.9,0.9,0.91,0.9,0.92,0.91,1,0.95,0.97,0.98,0.92,0.93,0.94,0.95,0.95,0.94,0.95,0.95,0.93,0.92,0.92,0.92,0.92,0.93,0.93,0.94,0.94,0.93
   3
   Aave 3 AAVE
   $74.46 1.88%2.14%$1,049,377,741 $17,966,362 630BTC
   14,093,193 AAVE
   0.95,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.97,0.93,0.93,0.93,0.93,0.93,0.95,0.96,0.98,0.97,0.98,0.98,0.97,0.96,0.95,0.97,0.96,0.99,1,1,0.99,0.99
   4
   Filecoin 4 FIL
   $5.78 1.86%3.68%$2,377,877,278 $81,538,477 2,860BTC
   411,561,223 FIL
   0.93,0.95,0.96,0.96,0.99,0.97,0.96,0.93,0.92,0.93,0.93,0.93,0.96,0.99,1,0.99,1,0.99,0.98,0.96,0.96,0.97,0.95,0.98,0.99,1,0.99,0.98
   5
   Badger DAO 5 BADGER
   $2.83 1.01%2.85%$54,459,594 $2,272,828 79.71BTC
   19,253,878 BADGER
   0.97,0.98,1,0.99,1,0.98,0.98,0.95,0.93,0.94,0.93,0.93,0.95,0.95,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97,0.95,0.95,0.96,0.95,0.96,0.96,0.96,0.96,0.95
   6
   Uniswap 6 UNI
   $6.09 0.42%4.92%$4,644,522,534 $29,098,825 1,021BTC
   762,209,327 UNI
   0.93,0.93,0.94,0.93,0.94,0.94,0.94,0.91,0.91,0.92,0.93,0.93,0.94,0.96,0.97,0.97,0.97,0.96,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96,0.99,0.99,0.99,1,0.99
   7
   Arweave 7 AR
   $8.7 0.26%6.80%$290,396,980 $12,374,928 434BTC
   33,394,701 AR
   0.89,0.91,0.92,0.92,0.93,0.92,0.91,0.88,0.88,0.87,0.87,0.89,0.91,0.94,0.94,0.95,0.96,0.95,0.93,0.92,0.92,0.93,0.93,0.97,0.99,1,0.98,0.97
   8
   yearn.finance 8 YFI
   $8,746.69 0.24%4.47%$320,461,228 $11,149,662 391BTC
   36,638 YFI
   0.92,0.94,0.94,0.94,0.95,0.94,0.94,0.9,0.91,0.91,0.92,0.93,0.96,0.98,0.99,1,1,0.99,1,0.98,0.98,0.99,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.98
   9
   Bitcoin 9 BTC
   $28,512.81 0.20%2.32%$551,280,924,945 $4,980,809,114 174,687BTC
   19,334,500 BTC
   0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.98,0.95,0.95,0.94,0.94,0.94,0.95,0.96,0.99,0.99,0.99,1,1,0.99,0.98,0.98,0.98,0.99,1,1,0.99,0.99
   10
   Polkadot 10 DOT
   $6.32 0.06%4.66%$8,106,302,688 $67,589,145 2,370BTC
   1,283,028,551 DOT
   0.93,0.94,0.95,0.94,0.96,0.95,0.95,0.92,0.92,0.92,0.92,0.93,0.96,0.97,0.98,0.97,0.98,0.98,0.97,0.96,0.96,0.98,0.97,1,1,1,0.99,0.98
   11
   Ethereum 11 ETH
   $1,820.25
   12
   Sushi 12 SUSHI
   $1.09
   13
   Orchid 13 OXT
   $0.0884
   14
   Stacks 14 STX
   $0.8983
   15
   1inch Token 15 1INCH
   $0.5384
   16
   Nervos CKB 16 CKB
   $0.004824