Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,622.65B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $109.24B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.3% ETH 17.1% ETH Gas:  12 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Blockchain Capital Portfolio hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Blockchain Capital Portfolio có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Orchid 1 OXT
   $0.1018 3.71%3.39%$99,741,513 $14,043,984 210BTC
   979,779,107 OXT
   0.95,0.95,0.96,0.96,0.98,0.96,0.92,0.92,0.94,0.93,0.94,0.98,0.99,0.99,1,0.99,0.97,0.99,0.98,0.98,0.99,0.97,0.96,0.97,0.97,0.99
   2
   1inch Token 2 1INCH
   $0.4185 3.28%5.77%$484,850,745 $24,466,757 365BTC
   1,158,544,194 1INCH
   0.91,0.92,0.94,0.93,0.94,0.92,0.92,0.9,0.88,0.89,0.9,0.9,0.91,0.96,0.97,0.98,1,1,0.98,0.99,0.98,0.96,0.98,0.96,0.94,0.95,0.97,0.97
   3
   Aave 3 AAVE
   $97.01 3.05%9.81%$1,552,214,400 $103,893,960 1,549BTC
   16,000,000 AAVE
   0.87,0.87,0.88,0.87,0.87,0.86,0.84,0.84,0.86,0.85,0.87,0.95,0.96,0.97,0.96,0.96,0.95,0.95,0.94,0.93,0.94,0.94,0.96,1,0.97
   4
   Nervos CKB 4 CKB
   $0.0153 2.15%4.49%$676,775,133 $30,334,861 452BTC
   44,219,218,139 CKB
   0.93,0.94,0.96,0.96,0.95,0.94,0.94,0.93,0.9,0.89,0.93,0.94,0.98,0.98,0.99,1,0.99,1,0.96,0.93,0.93,0.92,0.92,0.91,0.88,0.9,0.9,0.89
   5
   UMA 5 UMA
   $3.44 1.62%4.76%$277,948,744 $24,619,037 367BTC
   80,730,995 UMA
   0.98,0.98,1,0.98,0.97,0.97,0.96,0.94,0.93,0.95,0.94,0.95,0.97,0.96,0.98,0.98,0.97,0.98,0.98,0.97,0.97,0.95,0.91,0.9,0.93,0.93
   6
   yearn.finance 6 YFI
   $6,976.73 0.08%0.03%$255,613,433 $7,802,092 116BTC
   36,638 YFI
   0.95,0.96,0.96,0.95,0.93,0.93,0.95,0.94,0.95,0.98,0.98,1,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.96,0.96,0.95
   7
   Polkadot 7 DOT
   $7.24 0.12%0.42%$10,408,913,517 $203,588,943 3,036BTC
   1,437,953,433 DOT
   0.95,0.94,0.94,0.93,0.93,0.91,0.91,0.92,0.93,0.93,0.99,0.98,0.99,1,1,0.99,1,0.99,0.98,0.99,0.98,0.94,0.95,0.95,0.94
   8
   Filecoin 8 FIL
   $5.8 0.64%1.58%$3,222,870,084 $169,146,167 2,522BTC
   555,839,758 FIL
   0.95,0.95,0.96,0.94,0.94,0.95,0.92,0.89,0.89,0.9,0.9,0.91,0.99,0.97,0.98,1,1,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.97,0.93,0.93,0.94,0.92
   9
   Bitcoin 9 BTC
   $67,064.8 1.48%0.03%$1,321,368,499,457 $11,445,477,179 170,663BTC
   19,702,862 BTC
   0.94,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.94,0.94,0.93,0.95,0.95,0.96,0.98,1,1,0.98,0.99,0.98,0.99,0.99,0.97,0.98,0.98,0.96,0.95,0.95
   10
   Sushi 10 SUSHI
   $1.18 1.68%4.75%$291,767,314 $33,338,239 497BTC
   248,291,477 SUSHI
   0.91,0.91,0.89,0.9,0.89,0.89,0.87,0.85,0.85,0.87,0.86,0.87,0.96,0.96,0.98,0.97,0.97,0.96,0.98,0.99,0.96,0.95,1,0.96
   11
   Badger DAO 11 BADGER
   $4.24
   12
   Uniswap 12 UNI
   $9.22
   13
   Ethereum 13 ETH
   $3,685
   14
   0x 14 ZRX
   $0.554
   15
   Arweave 15 AR
   $40.09
   16
   Stacks 16 STX
   $1.93