Tiền ảo: 28,919 Trao đổi: 651 Vốn hóa thị trường: $2,370.29B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $117.11B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.9% ETH 15.7% Phí gas trên ETH: 14Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Token Cosmos Ecosystem hàng đầu theo giá thay đổi trong 24h

   Trang này liệt kê các đồng tiền và mã thông báo dựa trên Cosmos Ecosystem có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo tỷ lệ thay đổi 24h với mức đầu tiên lớn nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   1
   Dawn 1 DAWN
   $0.004481 2.92%8.77%$333,674 $27.04 0.0004BTC
   74,464,266 DAWN
   0.62,0.62,0.61,0.61,0.37,0.37,0.26,0.54,0.54,0.16,0.16,1,0.55,0.64,0.59,0.58,0.58
   2
   Minter 2 BIP
   $0.000312 1.68%0.27%$2,134,522 $467.72 0.0075BTC
   6,837,034,835 BIP
   0.99,0.99,1,1,0.99,0.99,0.97,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98
   3
   Hashgard 3 GARD
   $0.00001106 0.72%14.17%$1,097,926 $24,007 0.3844BTC
   99,270,000,000 GARD
   1,0.99,0.98,0.97,0.98,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.99,0.94,0.92,0.93,0.92,0.89,0.88,0.86,0.86,0.83,0.83,0.82,0.86,0.86,0.85,0.85
   4
   U Network 4 UUU
   $0.00000256 1.92%23.08%$25,586 $0.0085
   9,994,600,000 UUU
   0.7,0.68,0.68,0.76,0.72,0.72,1,1,0.8,0.8,0.91,0.9,0.61,0.61,0.76,0.76,0.84,0.83,0.83,0.59,0.59,0.77,0.77,0.74
   5
   Zamio 5 ZAM
   $0.001625 2.46%3.28%-- $203,286 3.26BTC--0.87,0.87,0.88,1,0.94,0.9,0.84,0.84,0.85,0.87,0.87,0.84,0.85,0.86,0.85,0.83,0.83,0.85,0.83,0.88,0.88,0.87,0.86,0.86,0.84
   6
   OneLedger 6 OLT
   $0.002817 2.93%19.84%$1,428,041 $377,277 6.05BTC
   506,936,797 OLT
   0.74,0.78,1,0.89,0.89,0.84,0.86,0.82,0.81,0.73,0.72,0.76,0.74,0.72,0.72,0.71,0.71,0.63,0.62,0.64,0.66,0.67,0.67,0.66,0.66,0.65,0.63
   7
   KIRA Network 7 KEX
   $0.0665 3.32%16.58%$14,891,296 $167,232 2.68BTC
   224,000,000 KEX
   1,0.99,0.99,1,0.97,0.96,0.95,0.96,0.96,0.94,0.93,0.95,0.94,0.89,0.86,0.88,0.87,0.79,0.76,0.86,0.85,0.82,0.84,0.9,0.88,0.84,0.84,0.8
   8
   Medibloc 8 MED
   $0.012 4.58%20.75%$99,254,054 $2,865,184 45.97BTC
   8,285,671,092 MED
   0.95,0.95,0.98,1,0.97,0.98,0.97,0.98,0.97,0.97,0.93,0.86,0.85,0.83,0.81,0.75,0.74,0.75,0.75,0.77,0.78,0.8,0.75,0.75,0.74,0.74
   9
   IDENA 9 IDNA
   $0.0277 4.80%23.72%$1,884,857 $32,815 0.5254BTC
   68,020,836 IDNA
   1,0.99,0.99,0.91,0.92,0.93,0.91,0.93,0.9,0.9,0.93,0.89,0.89,0.9,0.88,0.8,0.79,0.8,0.74,0.78,0.74,0.75,0.79,0.72,0.72,0.75
   10
   MATH Token 10 MATH
   $0.5779 5.65%25.76%$66,086,427 $6,761,324 109BTC
   114,356,164 MATH
   0.47,0.8,0.9,0.9,0.67,0.72,0.73,0.75,0.7,0.7,0.69,0.66,0.89,0.87,0.87,1,0.88,0.85,0.79,0.9,0.86,0.78,0.77,0.78,0.75,0.79,0.79
   11
   FOAM Token 11 FOAM
   $0.0343
   12
   Kava Lend 12 HARD
   $0.1854
   13
   Osmosis 13 OSMO
   $0.9046
   14
   Cosmos 14 ATOM
   $7.94
   15
   Chihuahua 15 HUAHUA
   $0.000122
   16
   Oraichain Token 16 ORAI
   $10.97
   17
   Cronos 17 CRO
   $0.1238
   18
   Switcheo 18 SWTH
   $0.007195
   19
   ProximaX 19 XPX
   $0.001021
   20
   Kava 20 KAVA
   $0.6247
   21
   Loom Network 21 LOOM
   $0.0752
   22
   Injective Protocol 22 INJ
   $24.06
   23
   Band Protocol 23 BAND
   $1.38
   24
   Luna 24 LUNA
   $0.5891
   25
   THORChain 25 RUNE
   $5
   26
   Oasis Network 26 ROSE
   $0.0914
   27
   Celer Network 27 CELR
   $0.024
   28
   Ankr 28 ANKR
   $0.0411
   29
   Akash 29 AKT
   $3.58
   30
   IRISnet 30 IRIS
   $0.027
   31
   Theta 31 THETA
   $1.96
   32
   Luna Classic 32 LUNC
   $0.00009733
   33
   Kadena 33 KDA
   $0.8765
   34
   Secret Network 34 SCRT
   $0.4013
   35
   Bluzelle 35 BLZ
   $0.3232
   36
   Shentu 36 CTK
   $0.66
   37
   Aleph.im 37 ALEPH
   $0.1558
   38
   Mirror Protocol 38 MIR
   $0.0531
   39
   Lambda 39 LAMB
   $0.006201
   40
   Aragon 40 ANT
   $8.35
   41
   Fetch.AI 41 FET
   $1.99
   42
   SifChain 42 EROWAN
   $0.000031
   43
   BitCanna 43 BCNA
   --
   44
   e-Money 44 NGM
   --
   45
   Anatha 45 wANATHA
   --
   46
   TokenSwap 46 TOP
   --
   47
   IXO 47 IXO
   --
   48
   Dropil 48 DROP
   --
   49
   Ki 49 XKI
   --
   50
   Bidao 50 BID
   --
   51
   Sentinel 51 SENT
   --
   52
   Drep 52 DREP
   --
   53
   Regen Network 53 REGEN
   --
   54
   CyberMiles 54 CMT
   --
   55
   BitSong 55 BTSG
   --
   56
   Orlando Chain 56 ORL
   --
   57
   LikeCoin 57 LIKE
   --
   58
   Centaur 58 CNTR
   --
   59
   Desmos 59 DSM
   --
   60
   Ndau 60 NDAU
   --
   61
   DATA 61 DTA
   --
   62
   Comdex 62 CMDX
   --
   63
   Microtick 63 TICK
   --
   64
   Cricket Foundation 64 CRIC
   --