Các loại tiền điện tử: 20,920 Trao đổi: 825 Vốn hóa thị trường: $995,701,723,083 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $72,364,713,218 Tỷ lệ thống trị: BTC 36.8% ETH 16.5% Phí gas trên ETH: 7Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Giá Bitcoin(BTC) hiện tại là

   Giá Bitcoin(BTC) là $19,106.1, tăng 2.21% trong 24 giờ qua.
   Highlights
   Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu hôm nay là $995.7B, tăng 2.21% trong 24 giờ qua. Tổng khối lượng thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua là $72.36B, giảm 17.51% trong 24 giờ qua.Giá Bitcoin hiện tại là $19,106.Sự thống trị của Bitcoin hiện là 36.8%, tăng 0.00% so với hôm trước.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   201 $0.0707 0.24%5.23%$87,574,562 $6,098,565 319.19 BTC
   1,238,100,495 EVER
   0.99,0.99,1,0.98,0.98,0.97,0.96,0.97,0.97,0.97,0.97,0.97,0.98,0.98,0.98,0.97,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.95,0.94,0.94,0.93,0.94,0.93,0.94,0.93
   202 $0.2199 3.34%8.06%$83,970,326 $2,224,496 116.42 BTC
   381,856,872 WRX
   0.94,0.93,0.92,0.92,0.89,0.86,0.85,0.87,0.89,0.9,0.93,0.93,1,0.95,0.96,0.93,0.95,0.96,0.95,0.94,0.95,0.96,0.96,0.95,0.97,0.97,1,1,0.99
   203 $3.48 11.50%2.86%$83,204,622 $22,171,445 1,160.43 BTC
   23,897,700 PYR
   1,0.98,0.97,1,0.98,0.96,0.97,0.98,0.96,0.93,0.95,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.89,0.9,0.93,0.91,0.92,0.91,0.89,0.89,0.93,0.92,0.94,0.98,0.99
   204 $1.16 0.98%8.00%$82,629,142 $153,643 8.04 BTC
   71,410,545 AURORA
   1,0.98,0.98,0.98,0.92,0.91,0.91,0.9,0.92,0.9,0.9,0.89,0.89,0.9,0.89,0.89,0.87,0.88,0.91,0.91,0.91,0.92,0.9,0.89,0.91,0.91,0.91,0.9,0.9
   205 $0.5801 3.22%2.42%$80,969,048 $4,106,996 214.95 BTC
   139,577,742 RAY
   1,0.99,0.96,0.94,0.9,0.89,0.89,0.92,0.92,0.91,0.91,0.91,0.88,0.9,0.89,0.9,0.86,0.88,0.9,0.9,0.92,0.95,0.91,0.91,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94
   206 $0.4235 0.07%9.41%$80,869,098 $3,717,738 194.58 BTC
   190,954,187 BICO
   0.99,1,1,0.96,0.92,0.91,0.91,0.93,0.94,0.93,0.92,0.91,0.89,0.89,0.88,0.88,0.87,0.88,0.9,0.89,0.9,0.91,0.88,0.88,0.9,0.89,0.88,0.88,0.88
   207 $17.8 4.96%43.65%$80,981,355 $219,273,028 11,477 BTC
   4,550,000 SANTOS
   0.63,0.65,0.65,0.66,0.66,0.69,0.63,0.66,0.67,0.66,0.66,0.65,0.65,0.65,0.64,0.62,0.63,0.67,0.67,0.67,0.68,0.79,0.91,0.95,1,0.93,0.98,0.95,0.95
   208 $0.007333 1.01%1.45%$80,625,408 $3,738,596 195.67 BTC
   10,994,873,521 FUN
   0.99,1,0.99,0.99,0.99,0.97,0.97,0.97,0.99,0.97,0.98,0.97,0.98,0.97,0.98,0.97,0.96,0.96,0.97,0.98,0.97,0.98,0.96,0.96,0.97,0.98,0.97,0.97,0.97
   209 $0.3689 2.56%11.34%$80,030,805 $11,107,848 581.37 BTC
   216,944,444 C98
   1,0.98,0.95,0.91,0.86,0.84,0.83,0.87,0.87,0.87,0.85,0.84,0.83,0.84,0.83,0.83,0.79,0.81,0.84,0.85,0.85,0.86,0.82,0.81,0.82,0.83,0.82,0.82,0.82
   210 $7.22 1.80%3.23%$79,391,400 $2,740,470 143.43 BTC
   11,000,000 REP
   1,1,0.99,0.98,0.96,0.92,0.93,0.94,0.96,0.94,0.94,0.93,0.93,0.93,0.94,0.94,0.93,0.94,0.95,0.95,0.96,0.97,0.95,0.94,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96
   211 $0.0123 0.57%7.51%$78,904,447 $7,110,497 372.15 BTC
   6,399,906,497 QKC
   0.95,0.97,0.97,0.91,0.85,0.86,0.84,0.88,0.87,0.84,1,0.95,0.97,0.99,0.92,0.89,0.92,0.92,0.91,0.92,0.92,0.93,0.9,0.87,0.89,0.87,0.87,0.87,0.87
   212 $0.023 3.42%10.43%$76,890,480 $2,140,326 112.02 BTC
   3,337,550,148 RLY
   1,1,0.99,0.97,0.9,0.87,0.91,0.91,0.93,0.92,0.93,0.91,0.91,0.9,0.89,0.89,0.86,0.86,0.87,0.87,0.89,0.89,0.88,0.87,0.87,0.88,0.87,0.88,0.87
   213 $1.19 0.52%0.69%$76,322,134 $6,303,712 329.93 BTC
   63,948,164 GHST
   1,0.99,0.99,0.99,0.99,0.98,0.98,1,1,0.99,0.99,0.99,0.98,0.98,0.98,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.99,0.99,0.98,0.98,0.98,0.98,0.98,0.99,0.99
   214 $0.8918 1.76%3.75%$76,101,806 $1,533,937 80.29 BTC
   85,335,060 CTK
   0.99,1,0.98,0.95,0.92,0.9,0.9,0.93,0.94,0.93,0.92,0.93,0.92,0.93,0.92,0.92,0.9,0.92,0.93,0.93,0.94,0.95,0.91,0.92,0.94,0.94,0.94,0.93,0.93
   215 $0.0074 3.45%0.46%$74,000,000 $3,585,919 187.68 BTC
   10,000,000,000 STMX
   1,1,0.99,0.96,0.95,0.92,0.92,0.95,0.95,0.94,0.95,0.95,0.94,0.94,0.94,0.95,0.93,0.93,0.95,0.95,0.96,0.97,0.94,0.95,0.96,0.97,0.97,0.97,0.98
   216 $2.14 12.16%1.29%$73,730,899 $14,151,954 740.7 BTC
   34,526,293 RAD
   0.99,1,0.98,0.98,0.96,0.92,0.92,0.93,0.93,0.94,0.93,0.92,0.89,0.89,0.87,0.88,0.86,0.88,0.89,0.89,0.9,0.92,0.9,0.86,0.92,0.88,0.9,0.94,0.97
   217 $4.8 2.38%2.54%$73,484,978 $1,825,370 95.54 BTC
   15,297,897 FORTH
   0.99,1,0.97,0.96,0.95,0.95,0.95,0.96,0.97,0.96,0.96,0.95,0.94,0.95,0.95,0.95,0.93,0.95,0.97,0.96,0.97,0.99,0.96,0.97,0.99,0.98,0.98,0.98,0.99
   218 $1.1 2.89%4.68%$73,107,940 $4,876,598 255.23 BTC
   66,588,888 MTL
   1,0.99,0.98,0.95,0.91,0.89,0.9,0.92,0.93,0.91,0.91,0.91,0.9,0.9,0.91,0.91,0.88,0.89,0.91,0.91,0.93,0.95,0.91,0.91,0.93,0.93,0.93,0.93,0.93
   219 $0.1334 2.07%2.06%$72,633,659 $4,171,464 218.4 BTC
   544,480,200 ELF
   0.99,0.99,1,1,0.99,0.98,0.95,0.93,0.94,0.95,0.96,0.95,0.95,0.95,0.94,0.94,0.96,0.95,0.93,0.95,0.95,0.96,0.97,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.96
   220 $0.003576 1.85%5.52%$72,635,085 $8,913,786 466.54 BTC
   20,311,824,697 MBL
   1,1,0.99,0.98,0.93,0.91,0.91,0.92,0.94,0.93,0.93,0.92,0.91,0.91,0.91,0.9,0.9,0.9,0.91,0.91,0.92,0.92,0.91,0.92,0.92,0.95,0.94,0.93,0.93
   221$0.5434
   222$0.0436
   223$0.0547
   224$4.34
   225$0.00082
   226$0.1002
   227$0.9248
   228$0.5218
   229$0.8221
   230$0.9977
   231$0.2331
   232$1.67
   233$0.0929
   234$0.00142
   235$0.1762
   236$0.0849
   237$0.393
   238$0.0303
   239$0.0117
   240$6.87
   241$6.03
   242$10.94
   243$0.1504
   244$0.1158
   245$0.0626
   246$0.0219
   247$4.69
   248$0.0507
   249$0.005012
   250$1.78
   251$0.1325
   252$0.003256
   253$0.5918
   254$0.3377
   255$0.6636
   256$0.005035
   257$0.00301
   258$0.1297
   259$0.005216
   260$0.1048
   261$0.00286
   262$0.2965
   263$0.1868
   264$0.1126
   265$0.612
   266$0.0932
   267$0.0919
   268$6.09
   269$0.2049
   270$0.4768
   271$0.7766
   272$3.63
   273$1.09
   274$0.3879
   275$0.2266
   276$0.2083
   277$2.21
   278$0.0642
   279$0.011
   280$60.38
   281$1.21
   282$0.034
   283$0.1247
   284$3.7
   285$0.4529
   286$97.59
   287$19.64
   288$0.9947
   289$0.1967
   290$0.6098
   291$0.056
   292$0.2818
   293$0.3568
   294$58.77
   295$0.2546
   296$0.1928
   297$0.0476
   298$0.0824
   299$15.34
   300$2.88