Tiền ảo: 29,506 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,672.36B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $115.55B Tỷ lệ thống trị: BTC 50% ETH 17.5% ETH Gas:  22 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Giá Bitcoin(BTC) hiện tại là

   Giá Bitcoin(BTC) là $67,878.65, giảm 2.26% trong 24 giờ qua.
   Highlights
   Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu hôm nay là $2,672.36B, giảm 1.23% trong 24 giờ qua. Tổng khối lượng thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua là $115.55B, tăng 32.06% trong 24 giờ qua.Giá Bitcoin hiện tại là $67,879.Sự thống trị của Bitcoin hiện là 50%, giảm 1.19% so với hôm trước.
   #TênGiá24h%7d%Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
   201 $0.9622 1.62%83.45%$281,042,583 $137,046,765 2,018.99 BTC
   292,083,333 EDU
   0.52,0.51,0.51,0.53,0.53,0.52,0.51,0.51,0.52,0.52,0.53,0.56,0.56,0.58,0.6,0.64,0.66,0.77,0.79,0.91,0.93,0.94,1,0.95
   202 $0.0223 2.75%44.71%$277,853,733 $30,890,478 455.08 BTC
   12,481,637,551 DEGEN
   0.67,0.66,0.7,0.83,0.83,0.81,0.82,0.79,0.77,0.78,0.76,0.72,0.7,0.72,0.71,0.75,0.81,0.82,0.86,0.98,0.96,0.94,1,0.97,0.93,0.99,1,0.96,0.96
   203 $2.42 3.82%0.80%$277,125,178 $20,865,227 307.39 BTC
   114,670,906 WAVES
   0.94,0.94,0.95,0.97,0.98,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.94,0.94,0.96,0.95,0.96,1,0.99,0.99,1,0.99,0.97,0.98,0.97,0.96,0.97,0.96,0.93,0.93
   204 $0.337 3.47%0.39%$273,790,406 $7,201,890 106.11 BTC
   812,434,439 CHR
   0.91,0.92,0.94,0.96,0.96,0.98,0.96,0.94,0.93,0.93,0.92,0.9,0.9,0.92,0.92,0.95,1,0.98,0.98,0.97,0.96,0.95,0.97,0.96,0.94,0.96,0.94,0.89,0.92
   205 $106.38 5.37%1.22%$274,042,964 $72,134,336 1,062.69 BTC
   2,576,076 TRB
   0.87,0.88,0.86,0.87,0.88,0.87,0.87,0.97,0.96,0.98,1,0.94,0.94,0.93,0.92,0.94,0.98,0.95,0.93,0.92,0.91,0.91,0.9,0.91,0.91,0.89,0.86
   206 $0.5015 4.50%19.66%$269,596,593 $395,033 5.82 BTC
   537,580,445 TRIBE
   0.82,0.81,0.81,0.79,0.8,0.81,0.81,0.8,0.8,0.85,0.9,0.92,0.95,1,0.94,0.98,0.93,0.93,0.94,0.94,0.97,0.97
   207 $3.34 7.69%7.19%$269,657,458 $25,080,157 369.48 BTC
   80,726,098 UMA
   0.97,0.96,0.97,0.98,0.98,1,0.98,0.97,0.97,0.96,0.94,0.93,0.95,0.94,0.95,0.97,0.96,0.98,0.98,0.97,0.98,0.98,0.97,0.97,0.95,0.91,0.9
   208 $0.2992 5.91%5.53%$269,488,798 $15,689,138 231.13 BTC
   900,697,857 ONT
   0.96,0.96,0.97,0.97,0.96,0.96,0.95,0.93,0.92,0.92,0.94,0.94,0.95,0.99,0.98,0.99,1,0.99,0.97,0.98,0.98,0.96,0.96,0.94,0.9,0.91
   209 $2.69 1.60%15.34%$257,565,904 $3,219,283 47.43 BTC
   95,774,330 CVX
   0.85,0.85,0.86,0.87,0.88,0.88,0.89,0.88,0.89,0.88,0.86,0.85,0.85,0.86,0.86,0.87,0.93,0.96,0.98,0.98,0.99,0.99,1,0.99,1,1,0.96,0.98
   210 $6,981.84 3.01%3.20%$255,800,653 $8,215,740 121.03 BTC
   36,638 YFI
   0.92,0.93,0.94,0.95,0.96,0.96,0.95,0.93,0.93,0.95,0.94,0.95,0.98,0.98,1,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.96,0.96
   211 $30.18 4.76%4.12%$255,607,231 $14,162,298 208.64 BTC
   8,470,098 KSM
   0.9,0.9,0.91,0.93,0.93,0.92,0.9,0.95,0.95,0.94,0.89,0.9,0.91,0.91,0.95,1,0.98,0.99,1,0.99,0.98,0.99,0.98,0.97,0.99,0.96,0.93,0.93
   212 $0.1813 2.63%3.05%$252,951,021 $13,219,454 194.85 BTC
   1,395,206,959 VANRY
   0.96,1,0.99,0.99,0.98,0.99,0.98,0.95,0.95,0.97,0.94,0.92,0.92,0.94,0.92,0.95,0.98,0.97,1,1,0.97,0.98,0.98,0.95,0.96,0.94,0.92,0.94
   213 $0.2855 4.52%8.84%$246,735,261 $6,890,391 101.52 BTC
   864,221,580 GLMR
   0.86,0.87,0.9,0.91,0.9,0.9,0.89,0.9,0.9,0.89,0.87,0.86,0.88,0.87,0.91,0.94,0.93,0.96,0.96,0.98,0.96,0.99,0.99,0.97,1,0.98,0.93,0.94
   214 $13.73 2.46%0.44%$245,117,290 $576,085 8.49 BTC
   17,847,480 OKT
   0.96,0.97,0.98,0.98,0.99,0.99,1,0.99,0.99,0.94,0.94,0.96,0.95,0.96,1,0.99,1,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99,0.97,0.96
   215 $0.8642 1.81%2.28%$244,655,020 $4,327,637 63.76 BTC
   283,100,000 NEON
   0.87,0.92,0.94,0.93,0.92,0.93,0.93,0.9,0.95,0.94,0.95,0.91,0.91,0.92,0.92,0.94,0.95,1,0.99,0.99,0.92,0.93,0.92,0.9,0.89,0.87,0.88,0.89
   216 $2.83 2.40%15.58%$244,314,931 $24,781,527 365.08 BTC
   86,421,978 API3
   0.84,0.86,0.88,0.88,0.87,0.87,0.86,0.84,0.86,0.87,0.87,0.84,0.89,0.89,0.9,0.91,0.91,0.9,0.94,0.97,0.94,1,0.99,0.97,0.97
   217 $0.7103 1.88%1.28%$239,436,624 $9,374,752 138.11 BTC
   337,092,249 CTC
   0.94,0.93,0.96,0.97,0.97,1,1,0.99,0.98,0.97,0.96,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.99,0.98,1,1,0.99,0.97,0.98,0.98,0.97,0.97,0.96,0.94,0.95
   218 $0.865 0.44%8.33%$237,759,641 $8,168,844 120.34 BTC
   274,866,638 KDA
   0.89,0.9,0.91,0.92,0.91,0.92,0.93,0.91,0.92,0.91,0.9,0.88,0.88,0.9,0.89,0.91,0.94,0.93,0.95,0.96,0.96,0.98,1,0.99,0.96,0.96,0.97,0.95,0.97
   219 $0.194 18.22%26.22%$237,601,386 $66,335,860 977.27 BTC
   1,224,749,415 AUDIO
   0.79,0.8,0.8,0.81,0.82,0.82,0.81,0.81,0.79,0.79,0.8,0.79,0.81,0.84,0.83,0.84,0.85,0.84,0.84,0.85,0.85,0.84,0.85,0.84,0.93,1
   220 $0.003064 3.56%2.61%$233,949,365 $2,833,368 41.74 BTC
   76,354,231,682 VTHO
   0.94,0.93,0.95,0.97,0.96,0.95,0.95,0.94,0.94,0.95,0.93,0.93,0.92,0.93,0.93,0.94,0.99,0.97,1,0.99,0.99,0.98,1,1,0.98,0.99,0.98,0.96,0.95
   221$0.0304
   222$79.62
   223$1.61
   224$4.02
   225$0.5472
   226$2.25
   227$0.2247
   228$3.07
   229$0.0643
   230$0.1392
   231$0.2819
   232$0.0265
   233$4.25
   234$0.7696
   235$1.65
   236$0.4202
   237$0.2151
   238$2.26
   239$0.3358
   240$0.7621
   241$0.0116
   242$0.009247
   243$8.81
   244$0.252
   245$28.44
   246$0.6912
   247$0.0233
   248$1.1
   249$10.29
   250$0.009995
   251$0.4662
   252$1.13
   253$0.1806
   254$0.004
   255$0.2086
   256$0.1828
   257$1.24
   258$0.1637
   259$0.3062
   260$15.53
   261$0.312
   262$0.002503
   263$0.6096
   264$0.3814
   265$0.1552
   266$0.4274
   267$0.0225
   268$0.0344
   269$9.5
   270$0.0795
   271$0.824
   272$0.7885
   273$1
   274$0.0368
   275$0.1844
   276$9.59
   277$0.3421
   278$0.0000001939
   279$0.1245
   280$0.2877
   281$0.6135
   282$0.9329
   283$0.001371
   284$0.1365
   285$2.75
   286$15.09
   287$0.809
   288$0.0183
   289$0.1854
   290$1.46
   291$0.000132
   292$0.0125
   293$4.57
   294$1.9
   295$67.28
   296$0.2699
   297$0.1621
   298$1.35
   299$5.41
   300$0.3143

   CoinCarp, nền tảng tiền điện tử toàn diện của bạn cung cấp tính năng theo dõi giá theo thời gian thực, xếp hạng sàn giao dịch, gây quỹ tiền điện tử, thông tin ICO/IDO/IEO, Launchpad, lịch tiền điện tử, tin tức và hơn thế nữa.