Tiền ảo: 26,817 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,470.77B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $50.88B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.7% ETH 17% Phí gas trên ETH: 49Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Blur(BLUR) New Listing on gate.io

   https://s1.coincarp.com/logo/1/blur.png?style=36&v=1666231541's logo Blur(BLUR)
   $0.5351
   3.76%
   (hoặc muộn hơn) Danh sách

   About Blur (BLUR):
   Blur is a decentralized pro NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feeds, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management.

   About Blur(BLUR) Listing and Trading:
   Gate.io is going to commence Blur(BLUR) trading at 05:00 pm UTC on Feb. 14,2023.

   Gate.io will start the BLUR deposit at the first time. And Gate.io is going to commence Blur (BLUR) trading when the deposit volume meets the demand of market trading on February 14th(UTC), which will be officially announced in advance. The specific time will be notified separately.
   Token symbol: BLUR
   Website: https://blur.io/

   Phê duyệt:96% Phiếu:322
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác