Các loại tiền điện tử: 23,130 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $1,228,116,926,051 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $32,525,619,280 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.8% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 18Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Ethereum(ETH) The Merge was successful and Ethereum has officially transitioned from PoW to PoS

   https://s1.coincarp.com/logo/1/ethereum.png?style=36's logo Ethereum(ETH)
   $1,817.49
   0.12%
   Khác
   • The Merge upgrade is transitioning Ethereum from proof of work to proof of stake.
   • The Merge is one of the largest technological events in the industry to date.
   • The first epoch has not yet been finalized.

   Ethereum has activated The Merge and transactions are now being processed under proof of stake.

   Phê duyệt:87% Phiếu:195
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác