Các loại tiền điện tử: 21,846 Trao đổi: 830 Vốn hóa thị trường: $893,299,114,461 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $38,551,590,774 Tỷ lệ thống trị: BTC 36.5% ETH 17.5% Phí gas trên ETH: 17Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Ethereum(ETH) Goerli Merge

   https://s1.coincarp.com/logo/1/ethereum.png?style=36's logo Ethereum(ETH)
   $1,279.13
   0.54%
   Phóng thích

   Goerli, the last public testnet to run through the merge transition, should do so on August 11th.

   Phê duyệt:94% Phiếu:309
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác