Các loại tiền điện tử: 23,130 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $1,225,675,985,007 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $32,609,457,433 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.8% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 20Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Ethereum(ETH) Tentative Mainnet Bellatrix fork slot

   https://s1.coincarp.com/logo/1/ethereum.png?style=36's logo Ethereum(ETH)
   $1,814.12
   0.89%
   Phóng thích

   Tentative Mainnet Bellatrix fork slot/time Epoch: 144896 Time: 9/6/2022, 11:34:47 AM (UTC)

   Tentative Mainnet TTD 58750000000000000000000

   Note: nothing is final until it's in client release, so do expect changes last minute due to unforeseen circumstances

   Phê duyệt:88% Phiếu:225
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác