Các loại tiền điện tử: 24,512 Trao đổi: 649 Vốn hóa thị trường: $1,391,076,211,637 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $27,845,145,177 Tỷ lệ thống trị: BTC 38.5% ETH 16.7% Phí gas trên ETH: 24Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Flare Network(FLR) New Listing on DigiFinex

   Danh sách

   DigiFinex will list Flare Network (FLR). The specific schedule is as follows:

   • Time of opening deposit: January 11th, 2023 3:00 (UTC)
   • Time of opening trading: January 11th, 2023 4:00 (UTC)
   • Time of opening withdrawal: January 12th, 2023 10:00 (UTC)
   • Trading pair: FLR/USDT
   • To Trade: https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/FLR

   Project name: Flare Network (FLR)
   Official website: https://flare.xyz/
   Blockchain explorer: https://flare-explorer.flare.network/

   Token introduction:
   Flare is an EVM-based Layer 1 blockchain designed to allow developers to build applications that are interoperable with blockchains and the internet. By providing decentralized access to high-integrity data, Flare enables new use cases and monetisation models.

   Phê duyệt:93% Phiếu:268
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác