Tiền ảo: 26,954 Trao đổi: 634 Vốn hóa thị trường: $1,684.64B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $73.11B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.3% ETH 17% Phí gas trên ETH: 40Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   VRC Coin(VRC) New Listing on LBank

   https://s1.coincarp.com/logo/1/vrc-coin.png?style=36&v=1695373632's logo VRC Coin(VRC)
   $1.93
   0.85%
   Danh sách
   VRC (Virtual coin) will be listed on LBank at 07:00 on September 25, 2023 (UTC). The details are as follows:
   Trading Pair: VRC/USDT
   Trading Zone: Innovation Zone
   Start Deposit: 07:00 on September 23, 2023 (UTC)
   Start Trading: 07:00 on September 25, 2023 (UTC)
   Start Withdrawal: 12:00 on September 26, 2023 (UTC)
   • About VRC (Virtual coin)

   A Scalable & Sustainable Revolutionary Blockchain Platform. VRC Coin is a reward able coin built on VRC Blockchain. VRC is a blockchain ecosystem for adoption of Web3, Metaverse & Nft Platforms, with high transection speed and low transaction fees.

   Website: https://vrccoin.com

   Blockchain browser:

   https://vrcscan.com

   Whitepaper: https://vrccoin.com/static/media/VIRTUALCOIN_PDF.d2a8e9461e1bd156e33f.pdf

   Phê duyệt:95% Phiếu:299
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác