Các loại tiền điện tử: 26,075 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $2,573.48B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $12.65B Tỷ lệ thống trị: BTC 20.2% ETH 7.5% Phí gas trên ETH: 8Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   D'CENT Wallet

   D'CENT Wallet

   Xác nhận
   --
   Dễ sử dụng
   Dễ hơn
   Anonymity
   --
   Dịch vụ bổ sung
   --
   Xã hội

   Nền tảng được hỗ trợ

   Thông tin bảo mật

   Chữ ký đa
   Mã nguồn mở
   Chứng nhận 2FA

   D'CENT Wallet Thông tin

   What Is D'CENT Wallet?

   D'CENT Wallets are a new generation of  convenient cold storage. Established in 2017 with the goal of enabling everyone to conveniently manage their digital assets and safely enjoy blockchain services. IoTrust launched the world's first biometric authentication cold wallet D'CENT in 2018. By launching card wallets and mobile app wallets in succession, various Dapp services such as DeFi, NFTs, Games, and Metaverse became readily accessible directly within the wallet. Thanks to the investment of the best VC in Korea, IoTrust has grown explosively to a blockchain wallet service that is currently used by more than 200,000 people in 220 countries.