Tiền ảo: 29,523 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,665.83B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $120.81B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.1% ETH 17.4% ETH Gas:  7 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Mint Marble has migrated the mainnet from Polygon to Klaytn

   We announced the community vote result and our plan for the mainnet migration.

   Please refer to the below for every information you need regarding the scheduled migration.

   Migration Details:
   ㆍFrom Polygon (Matic) to Klaytn blockchain network

   1. Applicable Date(s)
   ㆍ2022–09–16 03:00 AM UTC

   2. Token type
   ㆍPrevious Polygon (Matic)
   ㆍCurrent Klaytn

   3. Contract address
   ㆍPrevious: 0xa12566dd315b1419e7b9f5f4e5559a7e7e48db22
   https://polygonscan.com/token/0xa12566dd315b1419e7b9f5f4e5559a7e7e48db22

   ㆍCurrent: 0x00d00b3dfd60aaa244dae7d2343494800bdd7ca9
   https://www.klaytnfinder.io/token/0x00d00b3dfd60aaa244dae7d2343494800bdd7ca9

   4. Token Swap Ratio
   ㆍ1:1

   Đồng coin và token thịnh hành

   script.tv's Logo
   Bybit Starter Rewards
   Up to 30,000 USDT Rewards
   Sign up Now Sponsored
   Lido DAO Token's Logo
   $2.33
   12.27%
   ConstitutionDAO's Logo
   $0.085
   30.35%
   Ondo Finance's Logo
   $1.09
   12.42%
   ether.fi's Logo
   $5.01
   21.90%
   Ethereum Name Service's Logo
   $25.75
   18.96%