Tiền ảo: 29,881 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,467.57B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $78.71B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.8% ETH 17.5% ETH Gas:  9 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Blox Giá (CDT)

   $0.4168

   0.00000642 BTC

   10.71%

   Thấp:$0.3517
   Cao:$0.4188
   Vốn hóa thị trường

   $416,800,000

   6,421 BTC
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn

   $416,800,000

   6,421 BTC
   Khối lượng 24h

   $248,847

   3.83 BTC
   Lượng cung lưu hành

   1,000,000,000 CDT

   100%
   Tổng cung tối đa

   1,000,000,000 CDT

   Tổng cung

   1,000,000,000 CDT

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   Thẻ:
   Asset management Smart Contracts
   Blox's Logo Blox CDT
   $0.4168

   Blox Phân phối Ethereum

   Blox Chủ sở hữu Ethereum

   Blox Địa chỉ Ethereum

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0x2bf73a478cc6a7ba4e6758a3a52abdc8cdba735e
   942,502,13194.25%
   20,544
   0x2bf73a478cc6a7ba4e6758a3a52abdc8cdba735e
   2
   0x327f265f7a3cfd8bc5b9ee82caec87e5769a4c9c
   7,615,3290.76%
   --
   0x327f265f7a3cfd8bc5b9ee82caec87e5769a4c9c
   3
   0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071
   gate.io
   6,989,8470.70%
   --
   0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 gate.io
   4
   0x718137e6071f5dbc50cd73d04ef08dd67b8d3df2
   2,792,1660.28%
   --
   0x718137e6071f5dbc50cd73d04ef08dd67b8d3df2
   5
   0xfb10b1fb910fbb688e0fd6a0f84d8ffc8c73c898
   2,316,4100.23%
   --
   0xfb10b1fb910fbb688e0fd6a0f84d8ffc8c73c898
   6
   0xd4dcd2459bb78d7a645aa7e196857d421b10d93f
   BigONE
   1,901,3270.19%
   --
   0xd4dcd2459bb78d7a645aa7e196857d421b10d93f BigONE
   7
   0x0030fa1f82b36fa0743fabce7333db80dc79f587
   1,779,2820.18%
   --
   0x0030fa1f82b36fa0743fabce7333db80dc79f587
   8
   0xa17688349750954506ed2429b7e09cc83fa79a9a
   1,779,2820.18%
   --
   0xa17688349750954506ed2429b7e09cc83fa79a9a
   9
   0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819
   EtherDelta
   1,633,2350.16%
   --
   0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 EtherDelta
   10
   0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe
   gate.io
   1,464,8440.15%
   --
   0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe gate.io
   11
   0x3541f9dd7bddca6a328a0e550772e821dbcbf327
   793,1770.08%
   --
   0x3541f9dd7bddca6a328a0e550772e821dbcbf327
   12
   0xfc18f56939f56608c69ac9b674d55b7222555bdf
   711,7140.07%
   --
   0xfc18f56939f56608c69ac9b674d55b7222555bdf
   13
   0x99fe5d6383289cdd56e54fc0baf7f67c957a8888
   700,4550.07%
   --
   0x99fe5d6383289cdd56e54fc0baf7f67c957a8888
   14
   0xd66a1cd1f8fdc830639ff4faf1c83b8a045faf7a
   609,3000.06%
   --
   0xd66a1cd1f8fdc830639ff4faf1c83b8a045faf7a
   15
   0x5a7e77704cf2af35411e7ed193e7212f4088e84c
   535,6380.05%
   --
   0x5a7e77704cf2af35411e7ed193e7212f4088e84c
   16
   0x75fb7efca1fcae2ef637fc249ce7c91e90e291b5
   504,1270.05%
   --
   0x75fb7efca1fcae2ef637fc249ce7c91e90e291b5
   17
   0x0ad0044712d0f018eebcda8fe2c771cc4df8f704
   403,3690.04%
   --
   0x0ad0044712d0f018eebcda8fe2c771cc4df8f704
   18
   0xf35fe07cef23981ad5b0345da0f2cbae48bce261
   370,0900.04%
   --
   0xf35fe07cef23981ad5b0345da0f2cbae48bce261
   19
   0x62676115d4b16a19bfc0cf9782a06d16fedc790b
   348,7400.03%
   --
   0x62676115d4b16a19bfc0cf9782a06d16fedc790b
   20
   0x000000000000000000000000000000000000dead
   346,2380.03%
   --
   0x000000000000000000000000000000000000dead
   21
   0x9fb9957df36171f43192845ff377e333a6f1f527
   300,0000.03%
   --
   0x9fb9957df36171f43192845ff377e333a6f1f527
   22
   0x7141965edc908d61feebe07367a871acb7b700bb
   299,6420.03%
   --
   0x7141965edc908d61feebe07367a871acb7b700bb
   23
   0x081f41a6c638c9a07f22ede7087cbf7b63e1d5fa
   270,6660.03%
   --
   0x081f41a6c638c9a07f22ede7087cbf7b63e1d5fa
   24
   0x8f7db8128fae33915d47709074e2391e37a71136
   253,6500.03%
   --
   0x8f7db8128fae33915d47709074e2391e37a71136
   25
   0x2d22f09ddd11b4f2848738f48e4363840d5a0b55
   249,1000.02%
   --
   0x2d22f09ddd11b4f2848738f48e4363840d5a0b55
   26
   0xc0d4e602e3db044ffb94e60f1df7216c6035e7bf
   216,6910.02%
   --
   0xc0d4e602e3db044ffb94e60f1df7216c6035e7bf
   27
   0xd3e6d99d312d5c70013b83ef13218e374b35d4b8
   213,4130.02%
   --
   0xd3e6d99d312d5c70013b83ef13218e374b35d4b8
   28
   0x10550aae9a387920b9574430e30b773b2fde51fe
   198,6870.02%
   --
   0x10550aae9a387920b9574430e30b773b2fde51fe
   29
   0x164852b11d37f3eaee83e9b241ce4b9ff5622596
   186,4690.02%
   --
   0x164852b11d37f3eaee83e9b241ce4b9ff5622596
   30
   0x1ef8b655fbdf1cf6de4632b5c5695e0be551edba
   179,6320.02%
   --
   0x1ef8b655fbdf1cf6de4632b5c5695e0be551edba
   31
   0x1d966622a34cae07a412622b2b1525a411ad719f
   176,7210.02%
   --
   0x1d966622a34cae07a412622b2b1525a411ad719f
   32
   0x9ec3f3535c8159f1ae731ac27ca32c71456d68d5
   165,7560.02%
   --
   0x9ec3f3535c8159f1ae731ac27ca32c71456d68d5
   33
   0x9a1ece21622c93c00da43e30173b7fa8b78f8e65
   163,6940.02%
   --
   0x9a1ece21622c93c00da43e30173b7fa8b78f8e65
   34
   0xf8b042d8c56e52544ffa04875e502ec2eb976646
   160,7590.02%
   --
   0xf8b042d8c56e52544ffa04875e502ec2eb976646
   35
   0xd0d6d88f1dcdb7f6234ff92ec82452f9136ab40d
   156,7460.02%
   --
   0xd0d6d88f1dcdb7f6234ff92ec82452f9136ab40d
   36
   0xb8de3abde4831bc7a1a5ec91ed90304932b5ca80
   156,6750.02%
   --
   0xb8de3abde4831bc7a1a5ec91ed90304932b5ca80
   37
   0x9f6bdd9e3ea2c883b9e5ea22c8294413a9269789
   150,4320.02%
   --
   0x9f6bdd9e3ea2c883b9e5ea22c8294413a9269789
   38
   0xe108fcee3fbeea28c87023ff6d3410981440c115
   144,4710.01%
   --
   0xe108fcee3fbeea28c87023ff6d3410981440c115
   39
   0x124486e1564f6f91dad279c9afae46d2b9242e45
   144,4650.01%
   --
   0x124486e1564f6f91dad279c9afae46d2b9242e45
   40
   0xc161a8aea2b4df5817e27aa4af041abc4a14ee22
   142,3430.01%
   --
   0xc161a8aea2b4df5817e27aa4af041abc4a14ee22
   41
   0x9a9592031ed96796c7f53661a3c7d6b6dedd7e8d
   142,3430.01%
   --
   0x9a9592031ed96796c7f53661a3c7d6b6dedd7e8d
   42
   0x05683848c6b06b18f2aba5ed01ecb6a9a8108a3e
   142,3430.01%
   --
   0x05683848c6b06b18f2aba5ed01ecb6a9a8108a3e
   43
   0x0093e5f2a850268c0ca3093c7ea53731296487eb
   Hoo
   130,9530.01%
   --
   0x0093e5f2a850268c0ca3093c7ea53731296487eb Hoo
   44
   0x7fea35f9ff46ce6a56dd0aa7ab9d93e5ffed6a8e
   128,1080.01%
   --
   0x7fea35f9ff46ce6a56dd0aa7ab9d93e5ffed6a8e
   45
   0x114ee4ee7e6c4bf88c112a1cd1590c82e71ab298
   128,1080.01%
   --
   0x114ee4ee7e6c4bf88c112a1cd1590c82e71ab298
   46
   0x3ec5da1b83d7ab2845f0cb01be005bec56e7653d
   126,9820.01%
   --
   0x3ec5da1b83d7ab2845f0cb01be005bec56e7653d
   47
   0x1f7717dfe8d0f98f036dadd7b437ca31e32465f1
   117,3530.01%
   --
   0x1f7717dfe8d0f98f036dadd7b437ca31e32465f1
   48
   0xc8482d8e7f64e8067cbaa941fb53bcbe36e6a034
   113,3240.01%
   --
   0xc8482d8e7f64e8067cbaa941fb53bcbe36e6a034
   49
   0xbd414115e44f5ac15f332db63267e93488e34ce0
   109,7470.01%
   --
   0xbd414115e44f5ac15f332db63267e93488e34ce0
   50
   0x38bf08f9ba45085709c9be5b72ac4fc333d1a0c3
   109,7100.01%
   --
   0x38bf08f9ba45085709c9be5b72ac4fc333d1a0c3
   51
   0x26cd28fb7e4cb9fa277892ba72626568b1589c33
   109,2620.01%
   --
   0x26cd28fb7e4cb9fa277892ba72626568b1589c33
   52
   0x1d0ced513771e62fd60e005b7ed41c74b5ca6e72
   106,7560.01%
   --
   0x1d0ced513771e62fd60e005b7ed41c74b5ca6e72
   53
   0x39b49bdc91c1835b0d4177b05b24d03c9b6ff83c
   104,8520.01%
   --
   0x39b49bdc91c1835b0d4177b05b24d03c9b6ff83c
   54
   0x70b1cade4609b2e831e731b59b66a9a44f55af33
   104,7750.01%
   --
   0x70b1cade4609b2e831e731b59b66a9a44f55af33
   55
   0xbf0889b98d187dabc28362e3ff6aa9c184c7d299
   101,8130.01%
   --
   0xbf0889b98d187dabc28362e3ff6aa9c184c7d299
   56
   0x7ffe6149a203a6ac969691f6a1766e3b46c57b8f
   101,5920.01%
   --
   0x7ffe6149a203a6ac969691f6a1766e3b46c57b8f
   57
   0x18ec2099a5fcd11bcc80b8dafd68fa3003653468
   101,3000.01%
   --
   0x18ec2099a5fcd11bcc80b8dafd68fa3003653468
   58
   0xd5082884e63e0ad063f421ce0a98ca5eb12d30fe
   100,9960.01%
   --
   0xd5082884e63e0ad063f421ce0a98ca5eb12d30fe
   59
   0x9862d074e33003726fa05c74f0142995f33a3250
   100,0010.01%
   --
   0x9862d074e33003726fa05c74f0142995f33a3250
   60
   0xc0aeff1c2bd3482d19b8c4c3456c7ef7a94b94d7
   99,5040.01%
   --
   0xc0aeff1c2bd3482d19b8c4c3456c7ef7a94b94d7
   61
   0x12e6b94e296919ea18354e77efac19791a489d30
   98,0320.01%
   --
   0x12e6b94e296919ea18354e77efac19791a489d30
   62
   0x8113b7a7cd1a5d5d9f10e3dfa03f3ca422ef40c3
   97,2300.01%
   --
   0x8113b7a7cd1a5d5d9f10e3dfa03f3ca422ef40c3
   63
   0x045bdd64865b5271043a4668fa28cc18b1a75066
   95,5820.01%
   --
   0x045bdd64865b5271043a4668fa28cc18b1a75066
   64
   0x1f11261916aa05e2c63b64c835ac2bbb80e8c3d3
   94,0000.01%
   --
   0x1f11261916aa05e2c63b64c835ac2bbb80e8c3d3
   65
   0x2212c5e109f01cdc36675dec1db6c06a36b08617
   91,9180.01%
   --
   0x2212c5e109f01cdc36675dec1db6c06a36b08617
   66
   0x59e17f6a9927b9d0365085fe19e4e9f09039d56c
   87,3370.01%
   --
   0x59e17f6a9927b9d0365085fe19e4e9f09039d56c
   67
   0x5bbb4ccc8684b28d1df3f429e7a46e9d584756cc
   87,3360.01%
   --
   0x5bbb4ccc8684b28d1df3f429e7a46e9d584756cc
   68
   0x140651944663a645c5b30a06bf97763d659ff89a
   86,7920.01%
   --
   0x140651944663a645c5b30a06bf97763d659ff89a
   69
   0xdb47a48128fb51ea24f93173e337f5f1803c43e9
   85,2840.01%
   --
   0xdb47a48128fb51ea24f93173e337f5f1803c43e9
   70
   0x03a80d30a90417e6a9a8517ad4b6d6ce67c1aec9
   85,1180.01%
   --
   0x03a80d30a90417e6a9a8517ad4b6d6ce67c1aec9
   71
   0xf4cd721691a6bcfb9fe37267d637e9f76d768c48
   84,8240.01%
   --
   0xf4cd721691a6bcfb9fe37267d637e9f76d768c48
   72
   0x842b8f8c1fab464153287ea3a056538b1b596546
   84,1020.01%
   --
   0x842b8f8c1fab464153287ea3a056538b1b596546
   73
   0xdb44a79ec41435b6bd64de83d8b2327e9e209622
   83,6680.01%
   --
   0xdb44a79ec41435b6bd64de83d8b2327e9e209622
   74
   0xf9c99e2557ddd6971563ff317cbb39319a2ef8f5
   83,4020.01%
   --
   0xf9c99e2557ddd6971563ff317cbb39319a2ef8f5
   75
   0x1919a71249802b63a19360d25a4aaf4189812070
   80,7340.01%
   --
   0x1919a71249802b63a19360d25a4aaf4189812070
   76
   0xb23d9052348961b90af9bfb52cf44597e8c6d382
   80,2030.01%
   --
   0xb23d9052348961b90af9bfb52cf44597e8c6d382
   77
   0x79cbacf04124568553c4a391e15ebdaabd34a927
   80,0000.01%
   --
   0x79cbacf04124568553c4a391e15ebdaabd34a927
   78
   0xa5efcc2b4de5e23f8ffc663367fb87aa18fdb6a6
   79,8410.01%
   --
   0xa5efcc2b4de5e23f8ffc663367fb87aa18fdb6a6
   79
   0xdef6a38db81ffe8f837338ca9ba4c6727d7973f7
   78,7120.01%
   -3,771
   0xdef6a38db81ffe8f837338ca9ba4c6727d7973f7
   80
   0xed4ecc77af4c50b22161a65a61428132524c54e6
   78,2880.01%
   --
   0xed4ecc77af4c50b22161a65a61428132524c54e6
   81
   0x0d17dbd02cb71d181983e449c8952fc193ce37a1
   77,0010.01%
   --
   0x0d17dbd02cb71d181983e449c8952fc193ce37a1
   82
   0x8c7a75e61201ded67a55e2fa6d166ae418965c6f
   76,9780.01%
   --
   0x8c7a75e61201ded67a55e2fa6d166ae418965c6f
   83
   0x706f4de066dffd88a14910df462fe27ef0480378
   76,6280.01%
   --
   0x706f4de066dffd88a14910df462fe27ef0480378
   84
   0x52a50c9ef42b3934833f1b87dbc17dd11cba764d
   76,3990.01%
   --
   0x52a50c9ef42b3934833f1b87dbc17dd11cba764d
   85
   0x2b08edade465b3dcfb3851c493f9d66ae8cf09d1
   74,8360.01%
   --
   0x2b08edade465b3dcfb3851c493f9d66ae8cf09d1
   86
   0xae01ff8af9e3dcb398cc10c9197cded715cf2c46
   74,4290.01%
   --
   0xae01ff8af9e3dcb398cc10c9197cded715cf2c46
   87
   0x2c09de627c58305b7b2cb45e5b8b49037a9fca36
   73,6990.01%
   --
   0x2c09de627c58305b7b2cb45e5b8b49037a9fca36
   88
   0x0585d2b387c943f42e374e745ab0034d22a25924
   73,4630.01%
   --
   0x0585d2b387c943f42e374e745ab0034d22a25924
   89
   0x35fe546758c88fa68d0c629e774c49eb2f7285c9
   72,3300.01%
   --
   0x35fe546758c88fa68d0c629e774c49eb2f7285c9
   90
   0xe0c566ed48dbca3702224c7ff55ce73e9bbb231b
   71,8230.01%
   --
   0xe0c566ed48dbca3702224c7ff55ce73e9bbb231b
   91
   0xa01e36094ab90c66e84e56d62d74d0889c202af9
   71,5190.01%
   --
   0xa01e36094ab90c66e84e56d62d74d0889c202af9
   92
   0x84c653c04b52c48d640352363d546107851d1391
   71,1720.01%
   --
   0x84c653c04b52c48d640352363d546107851d1391
   93
   0x4771fa8b3d7473a44f85c2b4b479ceec43f16b6f
   71,1720.01%
   --
   0x4771fa8b3d7473a44f85c2b4b479ceec43f16b6f
   94
   0x5450b21fed64e260b8d965bfed272cc9315cc22d
   71,1720.01%
   --
   0x5450b21fed64e260b8d965bfed272cc9315cc22d
   95
   0xded2331bdfc309066db83be5e8efa4ca4deb3f2d
   71,1720.01%
   --
   0xded2331bdfc309066db83be5e8efa4ca4deb3f2d
   96
   0xf4fe80f58b517e76c6de1ab18623934a97891e93
   71,1720.01%
   --
   0xf4fe80f58b517e76c6de1ab18623934a97891e93
   97
   0x8a5eb302f2d570e92ba1350571e3ced829eef269
   71,1720.01%
   --
   0x8a5eb302f2d570e92ba1350571e3ced829eef269
   98
   0x5f3f8ef8d3c32b5062ac31c49d081791d9c45581
   71,1720.01%
   --
   0x5f3f8ef8d3c32b5062ac31c49d081791d9c45581
   99
   0x289ef508ee501f6bb994a49ab029714c2e3a8d8c
   71,1720.01%
   --
   0x289ef508ee501f6bb994a49ab029714c2e3a8d8c
   100
   0x8532bdf70468aa68f10cec25adc5149ee3d61381
   71,1050.01%
   --
   0x8532bdf70468aa68f10cec25adc5149ee3d61381

   Blox Thống kê người sở hữu Ethereum

   • Chủ sở hữu 13,400
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 97.08%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 97.60%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 98.11%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 98.61%
   coincarp partner