Các loại tiền điện tử: 24,801 Trao đổi: 636 Vốn hóa thị trường: $1,208,480,565,441 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $46,347,180,442 Tỷ lệ thống trị: BTC 41.2% ETH 17.3% Phí gas trên ETH: 17Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Blox Giá (CDT)

   $0.1898

   0.00000739 BTC

   4.06%

   Thấp:$0.1674
   Cao:$0.2305
   Vốn hóa thị trường

   $189,800,000

   7,394 BTC
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn

   $189,800,000

   7,394 BTC
   Khối lượng 24h

   $103,627

   4.04 BTC
   Lượng cung lưu hành

   1,000,000,000 CDT

   100%
   Tổng cung tối đa

   1,000,000,000 CDT

   Tổng cung

   1,000,000,000 CDT

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   Thẻ:
   Asset management Smart Contracts
   Blox's Logo Blox CDT
   $0.1898

   Blox (CDT) Phân phối Ethereum

   Blox (CDT) Chủ sở hữu Ethereum

   Blox (CDT) Địa chỉ Ethereum

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0x2bf73a478cc6a7ba4e6758a3a52abdc8cdba735e
   873,898,99987.39%
   --
   0x2bf73a478cc6a7ba4e6758a3a52abdc8cdba735e
   2
   0x44cbfffb109294195808143e98faa9129db7e944
   17,500,0001.75%
   --
   0x44cbfffb109294195808143e98faa9129db7e944
   3
   0xbcd05a10235252d20e686194b1063e98d7474611
   15,400,0001.54%
   --
   0xbcd05a10235252d20e686194b1063e98d7474611
   4
   0xcc540045b17f40e3015014e5816f0c42c594bb51
   10,468,9811.05%
   --
   0xcc540045b17f40e3015014e5816f0c42c594bb51
   5
   0x477f34514a5785ad3b56dbe6f4737a9218b53019
   9,055,7140.91%
   --
   0x477f34514a5785ad3b56dbe6f4737a9218b53019
   6
   0x327f265f7a3cfd8bc5b9ee82caec87e5769a4c9c
   7,615,3290.76%
   --
   0x327f265f7a3cfd8bc5b9ee82caec87e5769a4c9c
   7
   0x68a511d3ca7850e5274f55301155cd80929ebd78
   6,990,3160.70%
   --
   0x68a511d3ca7850e5274f55301155cd80929ebd78
   8
   0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071
   Gate.io 5
   6,989,8470.70%
   --
   0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 Gate.io 5
   9
   0x7a9c456c3660b535fddd4eb8bc53e58278b6256f
   2,836,0410.28%
   --
   0x7a9c456c3660b535fddd4eb8bc53e58278b6256f
   10
   0x718137e6071f5dbc50cd73d04ef08dd67b8d3df2
   2,792,1660.28%
   --
   0x718137e6071f5dbc50cd73d04ef08dd67b8d3df2
   11
   0xfb10b1fb910fbb688e0fd6a0f84d8ffc8c73c898
   2,316,4100.23%
   --
   0xfb10b1fb910fbb688e0fd6a0f84d8ffc8c73c898
   12
   0x5e660c9cefb1a9651971cdafc13fef604a40aa92
   2,000,4330.20%
   --
   0x5e660c9cefb1a9651971cdafc13fef604a40aa92
   13
   0xd4dcd2459bb78d7a645aa7e196857d421b10d93f
   Peatio
   1,936,3270.19%
   --
   0xd4dcd2459bb78d7a645aa7e196857d421b10d93f Peatio
   14
   0x0030fa1f82b36fa0743fabce7333db80dc79f587
   1,779,2820.18%
   --
   0x0030fa1f82b36fa0743fabce7333db80dc79f587
   15
   0xa17688349750954506ed2429b7e09cc83fa79a9a
   1,779,2820.18%
   --
   0xa17688349750954506ed2429b7e09cc83fa79a9a
   16
   0xad526465162cfd9a62c2fdbd28a7064979a5dbde
   1,773,3120.18%
   --
   0xad526465162cfd9a62c2fdbd28a7064979a5dbde
   17
   0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819
   EtherDelta 2
   1,649,4950.16%
   --
   0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 EtherDelta 2
   18
   0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe
   Gate.io
   1,464,8440.15%
   --
   0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe Gate.io
   19
   0x3541f9dd7bddca6a328a0e550772e821dbcbf327
   793,1770.08%
   --
   0x3541f9dd7bddca6a328a0e550772e821dbcbf327
   20
   0xfc18f56939f56608c69ac9b674d55b7222555bdf
   711,7140.07%
   --
   0xfc18f56939f56608c69ac9b674d55b7222555bdf
   21
   0x99fe5d6383289cdd56e54fc0baf7f67c957a8888
   700,4550.07%
   --
   0x99fe5d6383289cdd56e54fc0baf7f67c957a8888
   22
   0xd66a1cd1f8fdc830639ff4faf1c83b8a045faf7a
   609,3000.06%
   --
   0xd66a1cd1f8fdc830639ff4faf1c83b8a045faf7a
   23
   0x234a1cc94cb4fc06ad130a68154403d24fd232a8
   582,2470.06%
   --
   0x234a1cc94cb4fc06ad130a68154403d24fd232a8
   24
   0x5a7e77704cf2af35411e7ed193e7212f4088e84c
   535,6380.05%
   --
   0x5a7e77704cf2af35411e7ed193e7212f4088e84c
   25
   0x75fb7efca1fcae2ef637fc249ce7c91e90e291b5
   504,1270.05%
   --
   0x75fb7efca1fcae2ef637fc249ce7c91e90e291b5
   26
   0x0ad0044712d0f018eebcda8fe2c771cc4df8f704
   403,3690.04%
   --
   0x0ad0044712d0f018eebcda8fe2c771cc4df8f704
   27
   0xf35fe07cef23981ad5b0345da0f2cbae48bce261
   370,0900.04%
   --
   0xf35fe07cef23981ad5b0345da0f2cbae48bce261
   28
   0x3ed2a93a0db29453bc97d42802fad01ed00ecdd2
   355,8560.04%
   --
   0x3ed2a93a0db29453bc97d42802fad01ed00ecdd2
   29
   0x62676115d4b16a19bfc0cf9782a06d16fedc790b
   348,7400.03%
   --
   0x62676115d4b16a19bfc0cf9782a06d16fedc790b
   30
   0x000000000000000000000000000000000000dead
   Null: 0x00...dEaD
   346,2380.03%
   --
   0x000000000000000000000000000000000000dead Null: 0x00...dEaD
   31
   0x9fb9957df36171f43192845ff377e333a6f1f527
   300,0000.03%
   --
   0x9fb9957df36171f43192845ff377e333a6f1f527
   32
   0x7141965edc908d61feebe07367a871acb7b700bb
   299,6420.03%
   --
   0x7141965edc908d61feebe07367a871acb7b700bb
   33
   0x081f41a6c638c9a07f22ede7087cbf7b63e1d5fa
   270,6660.03%
   --
   0x081f41a6c638c9a07f22ede7087cbf7b63e1d5fa
   34
   0x8f7db8128fae33915d47709074e2391e37a71136
   253,6500.03%
   --
   0x8f7db8128fae33915d47709074e2391e37a71136
   35
   0x2d22f09ddd11b4f2848738f48e4363840d5a0b55
   249,1000.02%
   --
   0x2d22f09ddd11b4f2848738f48e4363840d5a0b55
   36
   0xc0d4e602e3db044ffb94e60f1df7216c6035e7bf
   216,6910.02%
   --
   0xc0d4e602e3db044ffb94e60f1df7216c6035e7bf
   37
   0xd3e6d99d312d5c70013b83ef13218e374b35d4b8
   213,4130.02%
   --
   0xd3e6d99d312d5c70013b83ef13218e374b35d4b8
   38
   0x10550aae9a387920b9574430e30b773b2fde51fe
   198,6870.02%
   --
   0x10550aae9a387920b9574430e30b773b2fde51fe
   39
   0x164852b11d37f3eaee83e9b241ce4b9ff5622596
   186,4690.02%
   --
   0x164852b11d37f3eaee83e9b241ce4b9ff5622596
   40
   0x1ef8b655fbdf1cf6de4632b5c5695e0be551edba
   179,6320.02%
   --
   0x1ef8b655fbdf1cf6de4632b5c5695e0be551edba
   41
   0x7c59eb73f0396b1ce1c0965c68ec588db99c96c8
   176,7410.02%
   --
   0x7c59eb73f0396b1ce1c0965c68ec588db99c96c8
   42
   0x1d966622a34cae07a412622b2b1525a411ad719f
   176,7210.02%
   --
   0x1d966622a34cae07a412622b2b1525a411ad719f
   43
   0x9ec3f3535c8159f1ae731ac27ca32c71456d68d5
   165,7560.02%
   --
   0x9ec3f3535c8159f1ae731ac27ca32c71456d68d5
   44
   0x9a1ece21622c93c00da43e30173b7fa8b78f8e65
   163,6940.02%
   --
   0x9a1ece21622c93c00da43e30173b7fa8b78f8e65
   45
   0xf8b042d8c56e52544ffa04875e502ec2eb976646
   160,7590.02%
   --
   0xf8b042d8c56e52544ffa04875e502ec2eb976646
   46
   0xd0d6d88f1dcdb7f6234ff92ec82452f9136ab40d
   156,7460.02%
   --
   0xd0d6d88f1dcdb7f6234ff92ec82452f9136ab40d
   47
   0xb8de3abde4831bc7a1a5ec91ed90304932b5ca80
   156,6750.02%
   --
   0xb8de3abde4831bc7a1a5ec91ed90304932b5ca80
   48
   0x9f6bdd9e3ea2c883b9e5ea22c8294413a9269789
   150,4320.02%
   --
   0x9f6bdd9e3ea2c883b9e5ea22c8294413a9269789
   49
   0xe108fcee3fbeea28c87023ff6d3410981440c115
   144,4710.01%
   --
   0xe108fcee3fbeea28c87023ff6d3410981440c115
   50
   0x124486e1564f6f91dad279c9afae46d2b9242e45
   144,4650.01%
   --
   0x124486e1564f6f91dad279c9afae46d2b9242e45
   51
   0x05683848c6b06b18f2aba5ed01ecb6a9a8108a3e
   142,3430.01%
   --
   0x05683848c6b06b18f2aba5ed01ecb6a9a8108a3e
   52
   0xc161a8aea2b4df5817e27aa4af041abc4a14ee22
   142,3430.01%
   --
   0xc161a8aea2b4df5817e27aa4af041abc4a14ee22
   53
   0x9a9592031ed96796c7f53661a3c7d6b6dedd7e8d
   142,3430.01%
   --
   0x9a9592031ed96796c7f53661a3c7d6b6dedd7e8d
   54
   0x301921b3cb7787697c6814ce72214d0eb7dac051
   141,5460.01%
   --
   0x301921b3cb7787697c6814ce72214d0eb7dac051
   55
   0x0093e5f2a850268c0ca3093c7ea53731296487eb
   Hoo.com 5
   130,9530.01%
   --
   0x0093e5f2a850268c0ca3093c7ea53731296487eb Hoo.com 5
   56
   0x2e771628e765c04a06252801177332d078a19a21
   130,0000.01%
   --
   0x2e771628e765c04a06252801177332d078a19a21
   57
   0x114ee4ee7e6c4bf88c112a1cd1590c82e71ab298
   128,1080.01%
   --
   0x114ee4ee7e6c4bf88c112a1cd1590c82e71ab298
   58
   0x7fea35f9ff46ce6a56dd0aa7ab9d93e5ffed6a8e
   128,1080.01%
   --
   0x7fea35f9ff46ce6a56dd0aa7ab9d93e5ffed6a8e
   59
   0x3ec5da1b83d7ab2845f0cb01be005bec56e7653d
   126,9820.01%
   --
   0x3ec5da1b83d7ab2845f0cb01be005bec56e7653d
   60
   0x1f7717dfe8d0f98f036dadd7b437ca31e32465f1
   117,3530.01%
   --
   0x1f7717dfe8d0f98f036dadd7b437ca31e32465f1
   61
   0xc8482d8e7f64e8067cbaa941fb53bcbe36e6a034
   113,3240.01%
   --
   0xc8482d8e7f64e8067cbaa941fb53bcbe36e6a034
   62
   0xbd414115e44f5ac15f332db63267e93488e34ce0
   109,7470.01%
   --
   0xbd414115e44f5ac15f332db63267e93488e34ce0
   63
   0x38bf08f9ba45085709c9be5b72ac4fc333d1a0c3
   109,7100.01%
   --
   0x38bf08f9ba45085709c9be5b72ac4fc333d1a0c3
   64
   0x26cd28fb7e4cb9fa277892ba72626568b1589c33
   109,2620.01%
   --
   0x26cd28fb7e4cb9fa277892ba72626568b1589c33
   65
   0x1d0ced513771e62fd60e005b7ed41c74b5ca6e72
   106,7560.01%
   --
   0x1d0ced513771e62fd60e005b7ed41c74b5ca6e72
   66
   0x39b49bdc91c1835b0d4177b05b24d03c9b6ff83c
   104,8520.01%
   --
   0x39b49bdc91c1835b0d4177b05b24d03c9b6ff83c
   67
   0x70b1cade4609b2e831e731b59b66a9a44f55af33
   104,7750.01%
   --
   0x70b1cade4609b2e831e731b59b66a9a44f55af33
   68
   0xff9b2f239af9f2f489205b6d96bacd947a65f6fd
   101,9290.01%
   --
   0xff9b2f239af9f2f489205b6d96bacd947a65f6fd
   69
   0xbf0889b98d187dabc28362e3ff6aa9c184c7d299
   101,8130.01%
   --
   0xbf0889b98d187dabc28362e3ff6aa9c184c7d299
   70
   0x7ffe6149a203a6ac969691f6a1766e3b46c57b8f
   101,5920.01%
   --
   0x7ffe6149a203a6ac969691f6a1766e3b46c57b8f
   71
   0x18ec2099a5fcd11bcc80b8dafd68fa3003653468
   101,3000.01%
   --
   0x18ec2099a5fcd11bcc80b8dafd68fa3003653468
   72
   0xd5082884e63e0ad063f421ce0a98ca5eb12d30fe
   100,9960.01%
   --
   0xd5082884e63e0ad063f421ce0a98ca5eb12d30fe
   73
   0x9862d074e33003726fa05c74f0142995f33a3250
   100,0010.01%
   --
   0x9862d074e33003726fa05c74f0142995f33a3250
   74
   0xc0aeff1c2bd3482d19b8c4c3456c7ef7a94b94d7
   99,5040.01%
   --
   0xc0aeff1c2bd3482d19b8c4c3456c7ef7a94b94d7
   75
   0x12e6b94e296919ea18354e77efac19791a489d30
   98,0320.01%
   --
   0x12e6b94e296919ea18354e77efac19791a489d30
   76
   0x8113b7a7cd1a5d5d9f10e3dfa03f3ca422ef40c3
   97,2300.01%
   --
   0x8113b7a7cd1a5d5d9f10e3dfa03f3ca422ef40c3
   77
   0x045bdd64865b5271043a4668fa28cc18b1a75066
   95,5820.01%
   --
   0x045bdd64865b5271043a4668fa28cc18b1a75066
   78
   0x1f11261916aa05e2c63b64c835ac2bbb80e8c3d3
   94,0000.01%
   --
   0x1f11261916aa05e2c63b64c835ac2bbb80e8c3d3
   79
   0x2212c5e109f01cdc36675dec1db6c06a36b08617
   91,9180.01%
   --
   0x2212c5e109f01cdc36675dec1db6c06a36b08617
   80
   0x59e17f6a9927b9d0365085fe19e4e9f09039d56c
   87,3370.01%
   --
   0x59e17f6a9927b9d0365085fe19e4e9f09039d56c
   81
   0x5bbb4ccc8684b28d1df3f429e7a46e9d584756cc
   87,3360.01%
   --
   0x5bbb4ccc8684b28d1df3f429e7a46e9d584756cc
   82
   0x140651944663a645c5b30a06bf97763d659ff89a
   86,7920.01%
   --
   0x140651944663a645c5b30a06bf97763d659ff89a
   83
   0xdb47a48128fb51ea24f93173e337f5f1803c43e9
   85,2840.01%
   --
   0xdb47a48128fb51ea24f93173e337f5f1803c43e9
   84
   0x03a80d30a90417e6a9a8517ad4b6d6ce67c1aec9
   85,1180.01%
   --
   0x03a80d30a90417e6a9a8517ad4b6d6ce67c1aec9
   85
   0xf4cd721691a6bcfb9fe37267d637e9f76d768c48
   84,8240.01%
   --
   0xf4cd721691a6bcfb9fe37267d637e9f76d768c48
   86
   0x842b8f8c1fab464153287ea3a056538b1b596546
   84,1020.01%
   --
   0x842b8f8c1fab464153287ea3a056538b1b596546
   87
   0xdb44a79ec41435b6bd64de83d8b2327e9e209622
   83,6680.01%
   --
   0xdb44a79ec41435b6bd64de83d8b2327e9e209622
   88
   0xf9c99e2557ddd6971563ff317cbb39319a2ef8f5
   83,4020.01%
   --
   0xf9c99e2557ddd6971563ff317cbb39319a2ef8f5
   89
   0x1919a71249802b63a19360d25a4aaf4189812070
   80,7340.01%
   --
   0x1919a71249802b63a19360d25a4aaf4189812070
   90
   0xe03c23519e18d64f144d2800e30e81b0065c48b5
   Mercatox
   80,6980.01%
   --
   0xe03c23519e18d64f144d2800e30e81b0065c48b5 Mercatox
   91
   0xb23d9052348961b90af9bfb52cf44597e8c6d382
   80,2030.01%
   --
   0xb23d9052348961b90af9bfb52cf44597e8c6d382
   92
   0x79cbacf04124568553c4a391e15ebdaabd34a927
   80,0000.01%
   --
   0x79cbacf04124568553c4a391e15ebdaabd34a927
   93
   0xa5efcc2b4de5e23f8ffc663367fb87aa18fdb6a6
   79,8410.01%
   --
   0xa5efcc2b4de5e23f8ffc663367fb87aa18fdb6a6
   94
   0xed4ecc77af4c50b22161a65a61428132524c54e6
   78,2880.01%
   --
   0xed4ecc77af4c50b22161a65a61428132524c54e6
   95
   0x0d17dbd02cb71d181983e449c8952fc193ce37a1
   77,0010.01%
   --
   0x0d17dbd02cb71d181983e449c8952fc193ce37a1
   96
   0x8c7a75e61201ded67a55e2fa6d166ae418965c6f
   76,9780.01%
   --
   0x8c7a75e61201ded67a55e2fa6d166ae418965c6f
   97
   0x706f4de066dffd88a14910df462fe27ef0480378
   76,6280.01%
   --
   0x706f4de066dffd88a14910df462fe27ef0480378
   98
   0x52a50c9ef42b3934833f1b87dbc17dd11cba764d
   76,3990.01%
   --
   0x52a50c9ef42b3934833f1b87dbc17dd11cba764d
   99
   0x2b08edade465b3dcfb3851c493f9d66ae8cf09d1
   74,8360.01%
   --
   0x2b08edade465b3dcfb3851c493f9d66ae8cf09d1
   100
   0xae01ff8af9e3dcb398cc10c9197cded715cf2c46
   74,4290.01%
   --
   0xae01ff8af9e3dcb398cc10c9197cded715cf2c46

   Blox Thống kê người sở hữu Ethereum

   • Chủ sở hữu 13,459
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 95.36%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 96.98%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 97.87%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 98.37%