Các loại tiền điện tử: 26,093 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,064.77B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $18.48B Tỷ lệ thống trị: BTC 47.9% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 19Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Gatechain Token Giá (GT)

   $3.86

   0.000147 BTC

   0.15%

   Thấp:$3.85
   Cao:$3.89
   Vốn hóa thị trường

   $543,465,235

   20,783 BTC
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn

   $1,156,530,000

   44,227 BTC
   Khối lượng 24h

   $290,876

   11.12 BTC
   Lượng cung lưu hành

   140,973,058 GT

   Tổng cung tối đa
   --
   Tổng cung

   300,000,000 GT

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   Thẻ:
   Centralized Exchange Tokens
   Gatechain Token's Logo Gatechain Token GT
   $3.86

   Gatechain Token (GT) Phân phối Ethereum

   Gatechain Token (GT) Chủ sở hữu Ethereum

   Gatechain Token (GT) Địa chỉ Ethereum

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0x2b8f8d19f5ba3bec5b44deded3818a427895f308
   162,632,42654.21%
   --
   0x2b8f8d19f5ba3bec5b44deded3818a427895f308
   2
   0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c
   Gate.io 3
   61,483,02620.49%
   --
   0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c Gate.io 3
   3
   0x9bbe47fe66b3580551aac3124cf9fc6560252b19
   30,000,00010.00%
   --
   0x9bbe47fe66b3580551aac3124cf9fc6560252b19
   4
   0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071
   Gate.io 5
   29,771,3189.92%
   --
   0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 Gate.io 5
   5
   0xaaac1183d07c69f5befd22a06211690e953dca17
   7,038,9732.35%
   --
   0xaaac1183d07c69f5befd22a06211690e953dca17
   6
   0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe
   Gate.io
   4,285,3831.43%
   -547
   0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe Gate.io
   7
   0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c
   3,165,3201.06%
   --
   0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c
   8
   0xaf8f668af4964e51fc31c0e15ff5fc5a9401e7bb
   740,5940.25%
   --
   0xaf8f668af4964e51fc31c0e15ff5fc5a9401e7bb
   9
   0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e
   Bitfinex 2
   183,0360.06%
   --
   0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e Bitfinex 2
   10
   0x48f928e9e64772230380e2ad9a04610bcde03594
   157,3100.05%
   --
   0x48f928e9e64772230380e2ad9a04610bcde03594
   11
   0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec
   Bitfinex: Hot Wallet
   55,9510.02%
   --
   0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec Bitfinex: Hot Wallet
   12
   0x4bf6608174ab36d6229f7863ad3a65af18dfef98
   53,8790.02%
   --
   0x4bf6608174ab36d6229f7863ad3a65af18dfef98
   13
   0x2821058ccbc5854ad046d50bf1c3370f3f08efd8
   51,4420.02%
   --
   0x2821058ccbc5854ad046d50bf1c3370f3f08efd8
   14
   0x6ef9c676bdb13a65f381ada7f5326ae4e8bf486f
   29,0420.01%
   --
   0x6ef9c676bdb13a65f381ada7f5326ae4e8bf486f
   15
   0xd00486207705f54f4bac843769d0f6d12a4bf9d4
   26,2060.01%
   --
   0xd00486207705f54f4bac843769d0f6d12a4bf9d4
   16
   0xb2ed77f7b05562353f68b688b2320a599e1102a0
   22,3690.01%
   --
   0xb2ed77f7b05562353f68b688b2320a599e1102a0
   17
   0x1f652118546525853c21b81b3142e9ab879aba13
   11,0040.00%
   --
   0x1f652118546525853c21b81b3142e9ab879aba13
   18
   0x8e04af7f7c76daa9ab429b1340e0327b5b835748
   Fund: 0x8e0...748
   10,0860.00%
   --
   0x8e04af7f7c76daa9ab429b1340e0327b5b835748 Fund: 0x8e0...748
   19
   0x2c7856d64743b327dae952e64e302635254aa76d
   9,9480.00%
   --
   0x2c7856d64743b327dae952e64e302635254aa76d
   20
   0xab9f9fc573bf1b490fbdffd4bcef7eb199ab2878
   9,1210.00%
   --
   0xab9f9fc573bf1b490fbdffd4bcef7eb199ab2878
   21
   0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b
   OKX
   7,3430.00%
   --
   0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b OKX
   22
   0x150e136d9f5e6004fef116ea024b25dafb55a1a7
   7,0000.00%
   --
   0x150e136d9f5e6004fef116ea024b25dafb55a1a7
   23
   0x9da71de151856f179064d18723c856a4700d2ce7
   5,9680.00%
   --
   0x9da71de151856f179064d18723c856a4700d2ce7
   24
   0x1d93caa5dc894940ce79bd8b3b0e5019e558d33b
   4,5510.00%
   --
   0x1d93caa5dc894940ce79bd8b3b0e5019e558d33b
   25
   0xbaf78688ba78d55f0d913c790855102684190d41
   4,2930.00%
   --
   0xbaf78688ba78d55f0d913c790855102684190d41
   26
   0x85870a73a5d2de71fdc9d15b057d96ca69601909
   4,0760.00%
   --
   0x85870a73a5d2de71fdc9d15b057d96ca69601909
   27
   0xf03cce2eb058892373a53b3adb85cd056f6c83cf
   3,4640.00%
   --
   0xf03cce2eb058892373a53b3adb85cd056f6c83cf
   28
   0x82b1b3859a855c18e591f1f6a43f6d26a3ed9dda
   3,1060.00%
   --
   0x82b1b3859a855c18e591f1f6a43f6d26a3ed9dda
   29
   0x9d3f2129d558a7fe901a0042082ffa370711eb16
   3,0150.00%
   --
   0x9d3f2129d558a7fe901a0042082ffa370711eb16
   30
   0xf8f62605557a7f0315545350d3003bfc79356233
   2,9530.00%
   --
   0xf8f62605557a7f0315545350d3003bfc79356233
   31
   0xcfe62ee1de74bb249433d61d5119269d9ed9e609
   2,9080.00%
   --
   0xcfe62ee1de74bb249433d61d5119269d9ed9e609
   32
   0x7a16e2666563f5950b72476e5e591ff5dc114bab
   2,7900.00%
   --
   0x7a16e2666563f5950b72476e5e591ff5dc114bab
   33
   0xf8a7527f535d5547d50e91da0797f0c65c7f131e
   2,7020.00%
   --
   0xf8a7527f535d5547d50e91da0797f0c65c7f131e
   34
   0x18526607c0bbd2a1ff16b9faf6f192aa2a4a04f0
   2,6960.00%
   --
   0x18526607c0bbd2a1ff16b9faf6f192aa2a4a04f0
   35
   0x895f4bbdb1dda4a6a0464824267316c47f44924e
   2,6470.00%
   --
   0x895f4bbdb1dda4a6a0464824267316c47f44924e
   36
   0x2d2a77fca308b4be6939f060814cf50b3c53578b
   2,6090.00%
   --
   0x2d2a77fca308b4be6939f060814cf50b3c53578b
   37
   0xd562751da319ac6428e00ba1c3c17c505ac9f407
   2,5240.00%
   --
   0xd562751da319ac6428e00ba1c3c17c505ac9f407
   38
   0xf56b9c060e77cc4e5881af92d509a20933440987
   2,3880.00%
   --
   0xf56b9c060e77cc4e5881af92d509a20933440987
   39
   0x94f32b68746ae1c62204783eb498f3c76ec19687
   2,3820.00%
   --
   0x94f32b68746ae1c62204783eb498f3c76ec19687
   40
   0x338fe03bbb6ec10cfa1e51b5ed945c95f2759d3e
   2,0920.00%
   --
   0x338fe03bbb6ec10cfa1e51b5ed945c95f2759d3e
   41
   0xdf9979d4d30b25edbdffaa8447d3b4aa6e59da3f
   2,0060.00%
   --
   0xdf9979d4d30b25edbdffaa8447d3b4aa6e59da3f
   42
   0x2f723a4a5b0c058d32682e0dafd93ee41bd367f5
   1,9960.00%
   --
   0x2f723a4a5b0c058d32682e0dafd93ee41bd367f5
   43
   0x8e59f5f5905df49e40f92aa1e16b74aabc34e23a
   1,8900.00%
   --
   0x8e59f5f5905df49e40f92aa1e16b74aabc34e23a
   44
   0x09b274f7a352cfec34a54ff9dc96462cf73d77c4
   1,8860.00%
   --
   0x09b274f7a352cfec34a54ff9dc96462cf73d77c4
   45
   0x69a7005d95efc37dd78325d75f5aa9ed718b3213
   1,6500.00%
   --
   0x69a7005d95efc37dd78325d75f5aa9ed718b3213
   46
   0x9fb0e178e36caaf5beab5b0efdc3dc14ca970a01
   1,6110.00%
   --
   0x9fb0e178e36caaf5beab5b0efdc3dc14ca970a01
   47
   0x10b620f9720c0c6460484a81c59a6297fa48f817
   1,6100.00%
   --
   0x10b620f9720c0c6460484a81c59a6297fa48f817
   48
   0xf5a04b9e798892e96de68733ad8ffedda39b7e5a
   1,6040.00%
   --
   0xf5a04b9e798892e96de68733ad8ffedda39b7e5a
   49
   0xf24af30b445c7c244e9e3a54f4b486a97480105c
   1,5960.00%
   --
   0xf24af30b445c7c244e9e3a54f4b486a97480105c
   50
   0xed220f0a0bc4b79e9ece59524ef3a4ce24dd6c09
   1,5920.00%
   --
   0xed220f0a0bc4b79e9ece59524ef3a4ce24dd6c09
   51
   0x7b35d72b46e9b7e596a5a8214c6d61a55bde1702
   1,5290.00%
   --
   0x7b35d72b46e9b7e596a5a8214c6d61a55bde1702
   52
   0x7fa104290978ad959bd5d5e39b9640da6fbab3db
   1,5080.00%
   --
   0x7fa104290978ad959bd5d5e39b9640da6fbab3db
   53
   0x02dbfce91f5fc5ad68ca143d9472557af893a3c0
   1,5060.00%
   --
   0x02dbfce91f5fc5ad68ca143d9472557af893a3c0
   54
   0x354f0ca523f4d5b9007e1038195fe50a73c923da
   1,5000.00%
   --
   0x354f0ca523f4d5b9007e1038195fe50a73c923da
   55
   0x351eff9b8f2f9f99b603b0bc32c45d1964a21313
   1,3510.00%
   --
   0x351eff9b8f2f9f99b603b0bc32c45d1964a21313
   56
   0x7bf6d6812bccd3a5acc43d4000e52de258fa75fb
   1,3270.00%
   --
   0x7bf6d6812bccd3a5acc43d4000e52de258fa75fb
   57
   0x340393f00fcf95a8e57ba8103df422c2b05f5496
   1,2730.00%
   --
   0x340393f00fcf95a8e57ba8103df422c2b05f5496
   58
   0xb1e7da9110e0ee90780f2510202d5b889c0899e4
   1,2100.00%
   --
   0xb1e7da9110e0ee90780f2510202d5b889c0899e4
   59
   0x34dd1f0c34794e9124cd6f65ac7f6e9db342b986
   1,1480.00%
   --
   0x34dd1f0c34794e9124cd6f65ac7f6e9db342b986
   60
   0x3aebea14cf4bd34c180d016d82aab7e9ea9eee4c
   1,1460.00%
   --
   0x3aebea14cf4bd34c180d016d82aab7e9ea9eee4c
   61
   0x3ac14a26888c23b3a6658ca886b24113e776bc88
   1,1400.00%
   --
   0x3ac14a26888c23b3a6658ca886b24113e776bc88
   62
   0x0b7ee2d7cfb7806c10f14d3b53eecf95faf02209
   1,1290.00%
   --
   0x0b7ee2d7cfb7806c10f14d3b53eecf95faf02209
   63
   0xc9c446ab49a172bc1aa50ac670fec72133650c15
   1,1210.00%
   --
   0xc9c446ab49a172bc1aa50ac670fec72133650c15
   64
   0x49a7e06070d70141ba38d0efc97b499f85b3b7fa
   1,0960.00%
   --
   0x49a7e06070d70141ba38d0efc97b499f85b3b7fa
   65
   0xa358082ebc05c62293a6c6813226f0c4311472c9
   1,0700.00%
   --
   0xa358082ebc05c62293a6c6813226f0c4311472c9
   66
   0x931da104dab183cd1a0f20effb1a5280894eccd3
   1,0120.00%
   --
   0x931da104dab183cd1a0f20effb1a5280894eccd3
   67
   0x98f6eb5503244d16caf61e3ee32da06a784010f7
   1,0080.00%
   --
   0x98f6eb5503244d16caf61e3ee32da06a784010f7
   68
   0x293576dc04bb3eeb2283bfcf51a13d4ad2f1c376
   1,0040.00%
   --
   0x293576dc04bb3eeb2283bfcf51a13d4ad2f1c376
   69
   0xf38aea0f12c0c8ca2f76921c0c4dd6852d7e1919
   1,0010.00%
   --
   0xf38aea0f12c0c8ca2f76921c0c4dd6852d7e1919
   70
   0xdad609355e8e122ad1838f68d0b14594cadc2dea
   1,0000.00%
   --
   0xdad609355e8e122ad1838f68d0b14594cadc2dea
   71
   0x03a8091cfccf7fd34026378cf7db1dd2557c5c22
   1,0000.00%
   --
   0x03a8091cfccf7fd34026378cf7db1dd2557c5c22
   72
   0xc70dbac1f43e4c3b82e082468f048cbc3ea62073
   9990.00%
   --
   0xc70dbac1f43e4c3b82e082468f048cbc3ea62073
   73
   0xcf8354ea41579927917d90700c66461c482b9118
   9990.00%
   --
   0xcf8354ea41579927917d90700c66461c482b9118
   74
   0xfd7855bb13e762a3e78c77526345cd23e6cff5d7
   9990.00%
   --
   0xfd7855bb13e762a3e78c77526345cd23e6cff5d7
   75
   0xe4763efe36ed045a1e527037f2e1c92afc7e70b4
   9990.00%
   --
   0xe4763efe36ed045a1e527037f2e1c92afc7e70b4
   76
   0x9e22fd3afb2f95ad49b9f044efbfe6f8db7f5d23
   9910.00%
   --
   0x9e22fd3afb2f95ad49b9f044efbfe6f8db7f5d23
   77
   0x9a64d24090038f1a732a0b0b0fa8c886950f23f7
   9830.00%
   --
   0x9a64d24090038f1a732a0b0b0fa8c886950f23f7
   78
   0xb52ede3199ae575bb7133ed3f10de311b01270e4
   9740.00%
   --
   0xb52ede3199ae575bb7133ed3f10de311b01270e4
   79
   0x394264db8e7f04f4eabe85547a115d5e8ecb69c7
   9010.00%
   --
   0x394264db8e7f04f4eabe85547a115d5e8ecb69c7
   80
   0x2dfb126675002a83d9543719d722d0f127746660
   8980.00%
   --
   0x2dfb126675002a83d9543719d722d0f127746660
   81
   0x4d8ae80a5642f35d14f1767abe3530b784089600
   8470.00%
   --
   0x4d8ae80a5642f35d14f1767abe3530b784089600
   82
   0x525e79c98386da4ba18133419574ac41d09bb926
   8380.00%
   --
   0x525e79c98386da4ba18133419574ac41d09bb926
   83
   0x73a9f00840e4d7d0fa9b6f130e5a72c011e38054
   8160.00%
   --
   0x73a9f00840e4d7d0fa9b6f130e5a72c011e38054
   84
   0x4362fa7a3d94f6a4cdff714c4e4ce2c90e15e396
   7800.00%
   --
   0x4362fa7a3d94f6a4cdff714c4e4ce2c90e15e396
   85
   0xfbeeefc986dfd1a2408ba84964face85007494d3
   7780.00%
   --
   0xfbeeefc986dfd1a2408ba84964face85007494d3
   86
   0xc6c6d7ee583e0b4b910a1e31b0e3d3080085d5c3
   7760.00%
   --
   0xc6c6d7ee583e0b4b910a1e31b0e3d3080085d5c3
   87
   0x77606f8b8f6ade4718dd469315f0cfb828668a55
   7610.00%
   --
   0x77606f8b8f6ade4718dd469315f0cfb828668a55
   88
   0xa98d773caabfeee4a30160873482cedf5b4db76b
   7570.00%
   --
   0xa98d773caabfeee4a30160873482cedf5b4db76b
   89
   0xc33d639be69417326e837bd1b3463cca29ad7c50
   7430.00%
   --
   0xc33d639be69417326e837bd1b3463cca29ad7c50
   90
   0x45660e3373356ac2b12e8dac6aab9f948b50121f
   7390.00%
   --
   0x45660e3373356ac2b12e8dac6aab9f948b50121f
   91
   0xcc59f1fefea12c2f40cb6c278b7cb493f83df120
   6950.00%
   --
   0xcc59f1fefea12c2f40cb6c278b7cb493f83df120
   92
   0x758716e7e12f2f8b9e9d76d1e066d6f0ff0e299b
   6850.00%
   --
   0x758716e7e12f2f8b9e9d76d1e066d6f0ff0e299b
   93
   0x4a61db26e55244f5309bdf7ed804b91f8b6f80a1
   6750.00%
   --
   0x4a61db26e55244f5309bdf7ed804b91f8b6f80a1
   94
   0x6b25f76914cd8b2cbc214123e4068b65bf4e7265
   6580.00%
   --
   0x6b25f76914cd8b2cbc214123e4068b65bf4e7265
   95
   0x0e394d3facf0ce3bd5fcce584e16e0cbac164346
   6480.00%
   --
   0x0e394d3facf0ce3bd5fcce584e16e0cbac164346
   96
   0xdbe0d523e0bd9fd95cdc1b931b6195f15d4d7017
   6460.00%
   --
   0xdbe0d523e0bd9fd95cdc1b931b6195f15d4d7017
   97
   0x632fa9539424cd82b3e2672423424cb4ff513272
   6020.00%
   --
   0x632fa9539424cd82b3e2672423424cb4ff513272
   98
   0x8e24f2bfbeb3431d5d6e76878e6b6bc44ae3ad85
   5940.00%
   --
   0x8e24f2bfbeb3431d5d6e76878e6b6bc44ae3ad85
   99
   0x32b9c8fcef5f5bb628595a9572d4dbb98f9e0ee2
   5940.00%
   --
   0x32b9c8fcef5f5bb628595a9572d4dbb98f9e0ee2
   100
   0xf80f6d4a340f3265e0eec52c07024bd3ed0ee18b
   5840.00%
   --
   0xf80f6d4a340f3265e0eec52c07024bd3ed0ee18b

   Gatechain Token Thống kê người sở hữu Ethereum

   • Chủ sở hữu 3,036
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 99.82%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 99.91%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 99.94%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 99.96%