Các loại tiền điện tử: 26,120 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,110.14B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $28.62B Tỷ lệ thống trị: BTC 48.7% ETH 18% Phí gas trên ETH: 13Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Shiba Inu Giá (SHIB)

   $0.00000724

   0.000000000261 BTC

   1.47%

   Thấp:$0.00000709
   Cao:$0.00000727
   Vốn hóa thị trường

   $4,268,999,127

   153,991 BTC
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn

   $7,240,000,000

   261,160 BTC
   Khối lượng 24h

   $53,061,913

   1,914.04 BTC
   Lượng cung lưu hành

   589,640,763,419,706 SHIB

   58.96%
   Tổng cung tối đa

   1,000,000,000,000,000 SHIB

   Tổng cung

   1,000,000,000,000,000 SHIB

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   Thẻ:
   Memes DogeCoin Portfolio
   Shiba Inu's Logo Shiba Inu SHIB
   $0.00000724

   Shiba Inu (SHIB) Phân phối Ethereum

   Shiba Inu (SHIB) Chủ sở hữu Ethereum

   Shiba Inu (SHIB) Địa chỉ Ethereum

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0xdead000000000000000042069420694206942069
   Null: 0xdea...069
   410,359,236,580,29441.04%
   294,262,684
   0xdead000000000000000042069420694206942069 Null: 0xdea...069
   2
   0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3
   43,364,625,713,4484.34%
   -398,217,223,043
   0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3
   3
   0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb
   Binance 28
   42,125,253,923,6954.21%
   --
   0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb Binance 28
   4
   0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec
   Binance 8
   33,897,588,132,0103.39%
   -30,000,000,000
   0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec Binance 8
   5
   0x40b38765696e3d5d8d9d834d8aad4bb6e418e489
   Robinhood
   20,000,001,000,0002.00%
   --
   0x40b38765696e3d5d8d9d834d8aad4bb6e418e489 Robinhood
   6
   0x422193843fe209faa94f5cc1780e04965e77cb7f
   13,644,751,240,1641.36%
   --
   0x422193843fe209faa94f5cc1780e04965e77cb7f
   7
   0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b
   OKX
   10,026,188,862,0841.00%
   128,681,565,797
   0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b OKX
   8
   0xf28d22c8b25ff8fa961e305bba701918ddc3339a
   10,000,001,259,9441.00%
   --
   0xf28d22c8b25ff8fa961e305bba701918ddc3339a
   9
   0x99c1406452470cfce0fadd355c41077593680e76
   10,000,000,199,9111.00%
   --
   0x99c1406452470cfce0fadd355c41077593680e76
   10
   0x31987132665ae1cbbb64b73f728cc81340486cef
   10,000,000,199,2101.00%
   --
   0x31987132665ae1cbbb64b73f728cc81340486cef
   11
   0x5ee8e72d606779a6f3cd8bba1c6bd4818b8bad0f
   10,000,000,000,8381.00%
   --
   0x5ee8e72d606779a6f3cd8bba1c6bd4818b8bad0f
   12
   0x09eab02d34393d2ac666fd9525443dba9713b155
   10,000,000,000,0201.00%
   --
   0x09eab02d34393d2ac666fd9525443dba9713b155
   13
   0xb4a81261b16b92af0b9f7c4a83f1e885132d81e4
   Shiba Inu: xSHIB Token
   9,621,510,385,2600.96%
   -83,941,211,684
   0xb4a81261b16b92af0b9f7c4a83f1e885132d81e4 Shiba Inu: xSHIB Token
   14
   0x73af3bcf944a6559933396c1577b257e2054d935
   8,098,773,404,1670.81%
   --
   0x73af3bcf944a6559933396c1577b257e2054d935
   15
   0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503
   Binance: Binance-Peg Tokens
   7,690,000,000,0000.77%
   30,000,000,000
   0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 Binance: Binance-Peg Tokens
   16
   0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb
   Crypto.com 3
   7,344,074,560,5650.73%
   --
   0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb Crypto.com 3
   17
   0x2efb50e952580f4ff32d8d2122853432bbf2e204
   6,689,618,140,5590.67%
   32,564,400,679
   0x2efb50e952580f4ff32d8d2122853432bbf2e204
   18
   0x27fd43babfbe83a81d14665b1a6fb8030a60c9b4
   6,098,870,841,8130.61%
   4,996,605,650
   0x27fd43babfbe83a81d14665b1a6fb8030a60c9b4
   19
   0x2d7af085f2256f114c8a9f540969f0e0ab1c2e5e
   5,000,004,289,7990.50%
   --
   0x2d7af085f2256f114c8a9f540969f0e0ab1c2e5e
   20
   0xe1474359c74e78fa8387d9cb58f393693e378de3
   5,000,000,000,0620.50%
   --
   0xe1474359c74e78fa8387d9cb58f393693e378de3
   21
   0x6feb9b158262aac3e01549692fd3723a7d29c93e
   5,000,000,000,0000.50%
   --
   0x6feb9b158262aac3e01549692fd3723a7d29c93e
   22
   0xfd54ea5842fefc9e0df4ede3b4bb9950d4ede13e
   5,000,000,000,0000.50%
   --
   0xfd54ea5842fefc9e0df4ede3b4bb9950d4ede13e
   23
   0x127f19e9e3dac0f00f2e7f2affe2ccf972062df0
   5,000,000,000,0000.50%
   --
   0x127f19e9e3dac0f00f2e7f2affe2ccf972062df0
   24
   0xc35fff873c5751b04f64e565058acdf7f080a557
   5,000,000,000,0000.50%
   --
   0xc35fff873c5751b04f64e565058acdf7f080a557
   25
   0xfd557a929cc7c11111e655348774f8a790d3ea5f
   4,595,530,677,3740.46%
   --
   0xfd557a929cc7c11111e655348774f8a790d3ea5f
   26
   0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed
   Binance 39
   4,447,730,012,1510.44%
   --
   0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed Binance 39
   27
   0x46f80018211D5cBBc988e853A8683501FCA4ee9b
   4,369,885,660,3920.44%
   --
   0x46f80018211D5cBBc988e853A8683501FCA4ee9b
   28
   0x02e2201576fbbefb52812f2ee7f08eb4774b481e
   3,242,300,023,4010.32%
   151,331,039,441
   0x02e2201576fbbefb52812f2ee7f08eb4774b481e
   29
   0xd6bc559a59b24a58a82f274555d152d67f15a7a6
   3,150,000,000,0010.31%
   --
   0xd6bc559a59b24a58a82f274555d152d67f15a7a6
   30
   0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c
   Gate.io 3
   3,000,000,000,0000.30%
   --
   0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c Gate.io 3
   31
   0x6d0cf1f651f5ae585d24dcaa188d44e389e93d26
   2,950,470,973,5910.30%
   40,934,304,472
   0x6d0cf1f651f5ae585d24dcaa188d44e389e93d26
   32
   0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe
   Gate.io
   2,452,699,306,1590.25%
   54,079,216,914
   0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe Gate.io
   33
   0x058a871358c1b01039a265635ea282c3f435a9ed
   2,416,836,656,6760.24%
   --
   0x058a871358c1b01039a265635ea282c3f435a9ed
   34
   0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c
   KuCoin 6
   2,272,082,944,6320.23%
   -300,000,000,000
   0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c KuCoin 6
   35
   0x434587332cc35d33db75b93f4f27cc496c67a4db
   1,926,012,824,3420.19%
   --
   0x434587332cc35d33db75b93f4f27cc496c67a4db
   36
   0x199c8fa06a978c0c92e25da636cffc391b694f1b
   1,891,925,423,1440.19%
   --
   0x199c8fa06a978c0c92e25da636cffc391b694f1b
   37
   0x2e78bd8604996418f5d306ce3176d3fc43289103
   1,813,057,170,3440.18%
   --
   0x2e78bd8604996418f5d306ce3176d3fc43289103
   38
   0x0eb392603f665ffa3caf7bd689402eb70a3c0044
   1,608,339,185,2390.16%
   --
   0x0eb392603f665ffa3caf7bd689402eb70a3c0044
   39
   0xeaee94dfe6b7dc87c70eced18685a2f307b3d6ec
   1,450,254,597,0190.14%
   --
   0xeaee94dfe6b7dc87c70eced18685a2f307b3d6ec
   40
   0x2407b9b9662d970ece2224a0403d3b15c7e4d1fe
   CoinDCX 2
   1,429,943,589,1140.14%
   --
   0x2407b9b9662d970ece2224a0403d3b15c7e4d1fe CoinDCX 2
   41
   0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46
   1,396,350,606,9260.14%
   -6,880,755,513
   0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46
   42
   0x02c9dd643d3fa43d90e9b2546047deb654f3841e
   1,347,608,932,7750.13%
   --
   0x02c9dd643d3fa43d90e9b2546047deb654f3841e
   43
   0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23
   KuCoin 15
   1,336,950,186,8540.13%
   --
   0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 KuCoin 15
   44
   0xf54635836862aad6e255e9b4fe49275fa5047e5d
   CoinEx Multisig
   1,295,572,193,5380.13%
   --
   0xf54635836862aad6e255e9b4fe49275fa5047e5d CoinEx Multisig
   45
   0x8f509a90c2e47779ca408fe00d7a72e359229ada
   1,271,702,771,1500.13%
   --
   0x8f509a90c2e47779ca408fe00d7a72e359229ada
   46
   0x17df1ac038331a9219c6503d6616883b83cfdae0
   1,258,660,520,2650.13%
   --
   0x17df1ac038331a9219c6503d6616883b83cfdae0
   47
   0xf724e0141b678cdbf974fbf1b3e06cd7d040ad5d
   1,230,868,078,6440.12%
   --
   0xf724e0141b678cdbf974fbf1b3e06cd7d040ad5d
   48
   0x111cff45948819988857bbf1966a0399e0d1141e
   bitFlyer
   1,225,826,925,2640.12%
   -2,916,719,676
   0x111cff45948819988857bbf1966a0399e0d1141e bitFlyer
   49
   0x0b925b1dc9b9b9709092bbccbfb32f14db81981d
   1,220,000,000,0000.12%
   --
   0x0b925b1dc9b9b9709092bbccbfb32f14db81981d
   50
   0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da
   1,200,000,000,0000.12%
   --
   0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da
   51
   0x46533f26eb4080e2050e3f8a3014aedf7b5fdb12
   1,188,498,649,7090.12%
   --
   0x46533f26eb4080e2050e3f8a3014aedf7b5fdb12
   52
   0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92
   Indodax 3
   1,171,724,862,2700.12%
   --
   0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 Indodax 3
   53
   0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e
   HTX
   1,148,355,556,5310.11%
   --
   0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e HTX
   54
   0xc6f400060d98e714992917d7ccfeeb71949e000b
   1,126,824,116,7430.11%
   --
   0xc6f400060d98e714992917d7ccfeeb71949e000b
   55
   0x1e615ad14822b150b309be81b0e2de689655acd7
   1,082,627,837,6980.11%
   --
   0x1e615ad14822b150b309be81b0e2de689655acd7
   56
   0x38ff3eb21f45a77668fac087f5fef6e65b489225
   1,066,592,877,4890.11%
   19,957,438,550
   0x38ff3eb21f45a77668fac087f5fef6e65b489225
   57
   0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61
   1,017,039,839,3370.10%
   20,177,108,955
   0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61
   58
   0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9
   1,004,173,858,6310.10%
   --
   0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9
   59
   0x12da64f9c7b4e9a73f9e177cd18c40cf307306f4
   1,002,404,900,0000.10%
   --
   0x12da64f9c7b4e9a73f9e177cd18c40cf307306f4
   60
   0x176066996850702a18158b4230f2b224dea2ca39
   998,990,375,0950.10%
   --
   0x176066996850702a18158b4230f2b224dea2ca39
   61
   0x0a5bca3fcc14abae42c3e46e7b4670ff3b9b2684
   858,499,454,5620.09%
   --
   0x0a5bca3fcc14abae42c3e46e7b4670ff3b9b2684
   62
   0xd00486207705f54f4bac843769d0f6d12a4bf9d4
   804,165,318,3880.08%
   -900,000,000
   0xd00486207705f54f4bac843769d0f6d12a4bf9d4
   63
   0x6262998ced04146fa42253a5c0af90ca02dfd2a3
   Crypto.com
   802,408,694,9870.08%
   --
   0x6262998ced04146fa42253a5c0af90ca02dfd2a3 Crypto.com
   64
   0x10a9309c40a4dcd792b1a3c76f9fd4ccf3ac33fe
   772,439,430,4630.08%
   --
   0x10a9309c40a4dcd792b1a3c76f9fd4ccf3ac33fe
   65
   0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40
   Bybit: Hot Wallet
   772,062,333,1550.08%
   53,200,838,785
   0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 Bybit: Hot Wallet
   66
   0xed55d1b71b6bfa952ddbc4f24375c91652878560
   770,465,499,3090.08%
   --
   0xed55d1b71b6bfa952ddbc4f24375c91652878560
   67
   0xac31ce983fd52499bac0adb0487c9f10fe1f3140
   709,554,876,8410.07%
   --
   0xac31ce983fd52499bac0adb0487c9f10fe1f3140
   68
   0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703
   Crypto.com 5
   688,519,170,2470.07%
   --
   0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com 5
   69
   0x5d7f34372fa8708e09689d400a613eee67f75543
   Binance 42
   667,992,855,7020.07%
   --
   0x5d7f34372fa8708e09689d400a613eee67f75543 Binance 42
   70
   0xd138803a44fd82f379bbfe6c307b2709391c8ee3
   664,248,098,4910.07%
   -11,916,434,056
   0xd138803a44fd82f379bbfe6c307b2709391c8ee3
   71
   0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43
   Coinbase 10
   663,111,824,7770.07%
   100,039,485,710
   0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 Coinbase 10
   72
   0x0e3bbc0d04ff62211f71f3e4c45d82ad76224385
   606,357,106,2470.06%
   --
   0x0e3bbc0d04ff62211f71f3e4c45d82ad76224385
   73
   0x5b97a1cd49754878630524298296abcad2b4cc2d
   601,568,323,7880.06%
   --
   0x5b97a1cd49754878630524298296abcad2b4cc2d
   74
   0x536876dba587138c64242364ef749e0f8e3b4f0f
   600,000,000,0000.06%
   --
   0x536876dba587138c64242364ef749e0f8e3b4f0f
   75
   0x12fefa76f0f60ed8eac7148d0bc88e46f6068862
   600,000,000,0000.06%
   --
   0x12fefa76f0f60ed8eac7148d0bc88e46f6068862
   76
   0x1bec171c20857ccef342c1fd78072b30562292f0
   600,000,000,0000.06%
   --
   0x1bec171c20857ccef342c1fd78072b30562292f0
   77
   0x46955c5281e08d5dc0c958b40336ceaa0f4cf4bb
   600,000,000,0000.06%
   --
   0x46955c5281e08d5dc0c958b40336ceaa0f4cf4bb
   78
   0x588451999670b2acd6461cd8d909d84efaf1219e
   600,000,000,0000.06%
   --
   0x588451999670b2acd6461cd8d909d84efaf1219e
   79
   0x34596b5ff0ebb0f63f2097c19f7ce1a78bc48bbd
   600,000,000,0000.06%
   --
   0x34596b5ff0ebb0f63f2097c19f7ce1a78bc48bbd
   80
   0x624c09abeab74d369a02942e08a3c7cb83e5785f
   600,000,000,0000.06%
   --
   0x624c09abeab74d369a02942e08a3c7cb83e5785f
   81
   0xb59b092a39d4c3c5d38755b27af551b36a6c2672
   600,000,000,0000.06%
   --
   0xb59b092a39d4c3c5d38755b27af551b36a6c2672
   82
   0xb162bc0f78286707df47f640f841efea56839e58
   600,000,000,0000.06%
   --
   0xb162bc0f78286707df47f640f841efea56839e58
   83
   0xa910f92acdaf488fa6ef02174fb86208ad7722ba
   Poloniex 4
   578,678,860,3470.06%
   2,509,321,947
   0xa910f92acdaf488fa6ef02174fb86208ad7722ba Poloniex 4
   84
   0x1bc972db7b169c2d79719485803af1a23645108d
   565,662,792,1070.06%
   --
   0x1bc972db7b169c2d79719485803af1a23645108d
   85
   0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60
   Binance 14
   547,680,960,7130.05%
   --
   0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 Binance 14
   86
   0x50cb1557365e11f733c030e68f8b4767a675cbcc
   546,626,707,6810.05%
   658,906,456
   0x50cb1557365e11f733c030e68f8b4767a675cbcc
   87
   0xceae7673553c90d0a3cd1a494da35ede63910cbf
   CoinSwitch
   541,822,295,8170.05%
   --
   0xceae7673553c90d0a3cd1a494da35ede63910cbf CoinSwitch
   88
   0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071
   Gate.io 5
   541,321,360,1440.05%
   --
   0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 Gate.io 5
   89
   0x4b46d8997fec353cdece8ca40711d37fb378b6a9
   500,000,000,1070.05%
   --
   0x4b46d8997fec353cdece8ca40711d37fb378b6a9
   90
   0xc2d65abb5ce3a124a9706bdcf04ae5d840dd4163
   500,000,000,0000.05%
   --
   0xc2d65abb5ce3a124a9706bdcf04ae5d840dd4163
   91
   0x0af7d28ef33a203657efbe6c35b449dbe596dcfb
   500,000,000,0000.05%
   --
   0x0af7d28ef33a203657efbe6c35b449dbe596dcfb
   92
   0x6fc7d5c377468d1f7bff30840bc821ab387a244d
   500,000,000,0000.05%
   --
   0x6fc7d5c377468d1f7bff30840bc821ab387a244d
   93
   0x44b67aa993eed18e164f5ec76ec31701a9850b48
   500,000,000,0000.05%
   --
   0x44b67aa993eed18e164f5ec76ec31701a9850b48
   94
   0x0adc7d79675e86ca1b6b674b20f4d100eba1ecc1
   500,000,000,0000.05%
   --
   0x0adc7d79675e86ca1b6b674b20f4d100eba1ecc1
   95
   0x7a992e502e5cb6b47175795b4d2a1417f7a22695
   500,000,000,0000.05%
   --
   0x7a992e502e5cb6b47175795b4d2a1417f7a22695
   96
   0xb89300e39c53d371061f30af7ba6f9aaf92e728a
   500,000,000,0000.05%
   --
   0xb89300e39c53d371061f30af7ba6f9aaf92e728a
   97
   0xec0148f599bb94c7d6b6fe930789222b44ce6a62
   500,000,000,0000.05%
   --
   0xec0148f599bb94c7d6b6fe930789222b44ce6a62
   98
   0xbbbeb0fbf1352fd30064bf76d8058a1a731967ae
   500,000,000,0000.05%
   --
   0xbbbeb0fbf1352fd30064bf76d8058a1a731967ae
   99
   0x29a4be5211296bd14ed9ea62f7a6099453513809
   500,000,000,0000.05%
   --
   0x29a4be5211296bd14ed9ea62f7a6099453513809
   100
   0x342f124ac27d0aacdfd3076744395efec74254b5
   500,000,000,0000.05%
   --
   0x342f124ac27d0aacdfd3076744395efec74254b5

   Shiba Inu Thống kê người sở hữu Ethereum

   • Chủ sở hữu 1,343,896
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 60.34%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 67.90%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 75.48%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 78.97%