Tiền ảo: 30,304 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,547.57B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $78.06B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.4% ETH 16.4% ETH Gas:  10 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   TXO Blockchain Giá (TXO)

   --
   Vốn hóa thị trường
   --
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn
   --
   Khối lượng 24h
   --
   Lượng cung lưu hành
   --
   Tổng cung tối đa

   2,000,000,000 TXO

   Tổng cung

   2,000,000,000 TXO

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   TXO Blockchain's Logo TXO Blockchain TXO
   --

   TXO Blockchain Phân phối Ethereum

   TXO Blockchain Chủ sở hữu Ethereum

   TXO Blockchain Địa chỉ Ethereum

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0x28949dd5f02781f5ab63bd6d8a856669e118ad13
   1,987,282,34099.36%
   --
   0x28949dd5f02781f5ab63bd6d8a856669e118ad13
   2
   0x2575ccbbc42ea8ab4df9f039ba36c9baac9731b4
   4,998,0000.25%
   --
   0x2575ccbbc42ea8ab4df9f039ba36c9baac9731b4
   3
   0xb7f2c3e16b8b07603e0df407fd79e9238685a94f
   2,500,0000.12%
   --
   0xb7f2c3e16b8b07603e0df407fd79e9238685a94f
   4
   0x174f8a48413586f2892e35ad9f1fb48a41200b97
   2,500,0000.12%
   --
   0x174f8a48413586f2892e35ad9f1fb48a41200b97
   5
   0x3de5d70ea52f8068dc7d32274ad3a8510f3f33bf
   200,0000.01%
   --
   0x3de5d70ea52f8068dc7d32274ad3a8510f3f33bf
   6
   0x9ae877fd6cac464cc98fe9f2541f5d26caf5445d
   200,0000.01%
   --
   0x9ae877fd6cac464cc98fe9f2541f5d26caf5445d
   7
   0x6baca5326afc42984453218d034234983ab69ea4
   105,9000.01%
   --
   0x6baca5326afc42984453218d034234983ab69ea4
   8
   0x74a79de68ecfbacea49ac86a7191146110083629
   100,0400.01%
   --
   0x74a79de68ecfbacea49ac86a7191146110083629
   9
   0x16c82bb6548833e4b77df94b6e4cf6d82d44b16f
   100,0000.00%
   --
   0x16c82bb6548833e4b77df94b6e4cf6d82d44b16f
   10
   0x324bd05443be2642ce41a250c3f21254e8405c1b
   99,7200.00%
   --
   0x324bd05443be2642ce41a250c3f21254e8405c1b
   11
   0x0c8f536d28c62e427e185855a1f72dc303ba704c
   93,4600.00%
   --
   0x0c8f536d28c62e427e185855a1f72dc303ba704c
   12
   0x0eedf82e068a4fdc543b00acf259e2205a87d13c
   67,3800.00%
   --
   0x0eedf82e068a4fdc543b00acf259e2205a87d13c
   13
   0x5c17374ab2bbe6bde510632052adeb5ac8c65450
   65,7200.00%
   --
   0x5c17374ab2bbe6bde510632052adeb5ac8c65450
   14
   0xcf263f7968d5de4f8d8fff8fe0c4008d3ca54259
   64,9400.00%
   --
   0xcf263f7968d5de4f8d8fff8fe0c4008d3ca54259
   15
   0xf8c137cbff889da0b32057ac4ab2d65dc7996bff
   64,2400.00%
   --
   0xf8c137cbff889da0b32057ac4ab2d65dc7996bff
   16
   0x7c56f2e7e2abf086dd20f755ad27429e62c275cd
   60,8200.00%
   --
   0x7c56f2e7e2abf086dd20f755ad27429e62c275cd
   17
   0x08f58fb86a73bd87b90707153425faea7eb35a9f
   56,3490.00%
   --
   0x08f58fb86a73bd87b90707153425faea7eb35a9f
   18
   0xa342cda2fd184f8627e9cb59cf9d8ae9a3277164
   54,8400.00%
   --
   0xa342cda2fd184f8627e9cb59cf9d8ae9a3277164
   19
   0x929c8d158a5d711a904faf147c2892eb873998ec
   51,0000.00%
   --
   0x929c8d158a5d711a904faf147c2892eb873998ec
   20
   0xc9061d9541460036dbff7d3d6d6f53d7eab79434
   50,0000.00%
   --
   0xc9061d9541460036dbff7d3d6d6f53d7eab79434
   21
   0x106ebb25c465be70ece67bef9c0e98306fc2ea6d
   46,5400.00%
   --
   0x106ebb25c465be70ece67bef9c0e98306fc2ea6d
   22
   0xeae2666fb8477dfce0b8b7a7cf9cc5e3f1a28803
   46,3400.00%
   --
   0xeae2666fb8477dfce0b8b7a7cf9cc5e3f1a28803
   23
   0xe1a197b5a9bcf283972efdc47b955c038b051bbe
   44,0200.00%
   --
   0xe1a197b5a9bcf283972efdc47b955c038b051bbe
   24
   0x4185d7bead0703f9392bf6fece057f0f4d91489d
   39,0000.00%
   --
   0x4185d7bead0703f9392bf6fece057f0f4d91489d
   25
   0x4245487d335b5c95b443478b4c8cc3fcc3ed810c
   31,8200.00%
   --
   0x4245487d335b5c95b443478b4c8cc3fcc3ed810c
   26
   0x7705886d420059e9d04b714d2f27176164e9cf65
   31,4000.00%
   --
   0x7705886d420059e9d04b714d2f27176164e9cf65
   27
   0x1ad31ef96d46d38d88ed53fa97b69bba2c71003a
   30,4000.00%
   --
   0x1ad31ef96d46d38d88ed53fa97b69bba2c71003a
   28
   0x9cae7de087ce0f39e54cecd99bf79e36ad16b0b3
   29,6400.00%
   --
   0x9cae7de087ce0f39e54cecd99bf79e36ad16b0b3
   29
   0x3ecd7d7da2a811ee9d6eb04f68f549c2b280465c
   28,6160.00%
   --
   0x3ecd7d7da2a811ee9d6eb04f68f549c2b280465c
   30
   0xb62da2fe7fd67a71e4318ff770086b112cc8320c
   27,5400.00%
   --
   0xb62da2fe7fd67a71e4318ff770086b112cc8320c
   31
   0xc2ac7a67de73423cdc1bcd8d00a83f60dc7faa56
   25,4490.00%
   --
   0xc2ac7a67de73423cdc1bcd8d00a83f60dc7faa56
   32
   0x876c802087eb674a69ba7e23a1037cee1c1bdf82
   24,5400.00%
   --
   0x876c802087eb674a69ba7e23a1037cee1c1bdf82
   33
   0xbf97dba95ce119c2f9a87b996166adf9261b3f39
   23,2000.00%
   --
   0xbf97dba95ce119c2f9a87b996166adf9261b3f39
   34
   0xa6a174247b166a0293da005271b1f43b20c86bf4
   22,8400.00%
   --
   0xa6a174247b166a0293da005271b1f43b20c86bf4
   35
   0xeb8c6dda0669db3be6d62010c1fe84ec0dd26abc
   22,0800.00%
   --
   0xeb8c6dda0669db3be6d62010c1fe84ec0dd26abc
   36
   0x5a2728932bc6e5001c73ea36e910b9ee8c4b530e
   20,0000.00%
   --
   0x5a2728932bc6e5001c73ea36e910b9ee8c4b530e
   37
   0x5c5eb8715bc9980e49bc22df1f38a6e364c0daf8
   20,0000.00%
   --
   0x5c5eb8715bc9980e49bc22df1f38a6e364c0daf8
   38
   0x73a413c0c4acdb914ef89387153912cc50860811
   20,0000.00%
   --
   0x73a413c0c4acdb914ef89387153912cc50860811
   39
   0x7a7e81d5123e3cdc367b253fa04e955d5b6879be
   19,3200.00%
   --
   0x7a7e81d5123e3cdc367b253fa04e955d5b6879be
   40
   0xa795f747b720daa5a65fba9c7c8dbd332577a940
   19,0600.00%
   --
   0xa795f747b720daa5a65fba9c7c8dbd332577a940
   41
   0xf91ae88220f126eb68c99502375158c73bb5c18f
   18,9800.00%
   --
   0xf91ae88220f126eb68c99502375158c73bb5c18f
   42
   0x20edb1881a733bf04790aa98ea40bba7b935de15
   18,8400.00%
   --
   0x20edb1881a733bf04790aa98ea40bba7b935de15
   43
   0xade1c70455f9605bd078f5e269b9e6c5c68309d0
   18,5400.00%
   --
   0xade1c70455f9605bd078f5e269b9e6c5c68309d0
   44
   0x4abee7eba7c06f79c63fc6ba337a7d2526469c6d
   18,3200.00%
   --
   0x4abee7eba7c06f79c63fc6ba337a7d2526469c6d
   45
   0x11b61acb092591ee42f19bd53c121a4e7d7f1127
   18,1600.00%
   --
   0x11b61acb092591ee42f19bd53c121a4e7d7f1127
   46
   0x1e159a86fd9dc2c99a4517e9793ae2f94f38953c
   17,5000.00%
   --
   0x1e159a86fd9dc2c99a4517e9793ae2f94f38953c
   47
   0x438c3d05cf83c8895c882bc02393a8ce24be3118
   17,3200.00%
   --
   0x438c3d05cf83c8895c882bc02393a8ce24be3118
   48
   0x6a212a098648a38acbe4dd810c9d90bc4130fa7d
   16,4200.00%
   --
   0x6a212a098648a38acbe4dd810c9d90bc4130fa7d
   49
   0xb508acb13eb808a97da83781e40e63a2509b6944
   16,1200.00%
   --
   0xb508acb13eb808a97da83781e40e63a2509b6944
   50
   0x33746d7ad80758471e3343c43bb752148e3ff995
   15,8800.00%
   --
   0x33746d7ad80758471e3343c43bb752148e3ff995
   51
   0x04b1a28b42abc985cc72fa7916f87cfbf0f30c49
   15,7400.00%
   --
   0x04b1a28b42abc985cc72fa7916f87cfbf0f30c49
   52
   0x59c66832c59e0eacaecc6d40d43d4c8c900f2451
   15,6000.00%
   --
   0x59c66832c59e0eacaecc6d40d43d4c8c900f2451
   53
   0x8193e8b8665e16e43c1471ffa7ef3d2389520d41
   15,6000.00%
   --
   0x8193e8b8665e16e43c1471ffa7ef3d2389520d41
   54
   0x5e60f1b21bd261d1a3d91728732f0bb8df5248f1
   15,3800.00%
   --
   0x5e60f1b21bd261d1a3d91728732f0bb8df5248f1
   55
   0x24c9f7343a378e1e680653705b9bfde7f3cfe9e0
   14,8000.00%
   --
   0x24c9f7343a378e1e680653705b9bfde7f3cfe9e0
   56
   0x795e24bd587f1c6182ae54155882ad3eecdc3211
   14,4200.00%
   --
   0x795e24bd587f1c6182ae54155882ad3eecdc3211
   57
   0x4390cf01f3528e7fe9d66a70ee5182b91b232e24
   14,0800.00%
   --
   0x4390cf01f3528e7fe9d66a70ee5182b91b232e24
   58
   0xa8288fa8ce352ef3b2b4d9544e08cb1641050c21
   13,6000.00%
   --
   0xa8288fa8ce352ef3b2b4d9544e08cb1641050c21
   59
   0xd785de6590055beae66f2248b867851e41ef8d4f
   13,5200.00%
   --
   0xd785de6590055beae66f2248b867851e41ef8d4f
   60
   0x6b0b9fe26753773f1cf3066c189a186ff0196c8c
   13,0200.00%
   --
   0x6b0b9fe26753773f1cf3066c189a186ff0196c8c
   61
   0x81185312ae57da839793b83d829f1897c1cfe7c2
   11,4800.00%
   --
   0x81185312ae57da839793b83d829f1897c1cfe7c2
   62
   0x34d29cb69f25076ffc202186f40ad9a9e91f9c5c
   11,4000.00%
   --
   0x34d29cb69f25076ffc202186f40ad9a9e91f9c5c
   63
   0x2807ea1ccf1f96e7cfc8a8aec5d395800faa57d3
   11,1400.00%
   --
   0x2807ea1ccf1f96e7cfc8a8aec5d395800faa57d3
   64
   0x6240d35c645b9d7738900cb4bea1c3aabbbe984b
   11,1200.00%
   --
   0x6240d35c645b9d7738900cb4bea1c3aabbbe984b
   65
   0x9144a9a8996395f5b8ae9196db1f22ae4fc282dd
   10,9000.00%
   --
   0x9144a9a8996395f5b8ae9196db1f22ae4fc282dd
   66
   0x47ad78a4fb599fc9f2089bea9ca5e86a40eb5662
   10,7000.00%
   --
   0x47ad78a4fb599fc9f2089bea9ca5e86a40eb5662
   67
   0x80d4c9324b2d911d1fbb4f4a13b44661defd5260
   10,4600.00%
   --
   0x80d4c9324b2d911d1fbb4f4a13b44661defd5260
   68
   0x29934d9e379a1bffa5e8a558b94c47a0d3c5ea0f
   10,3800.00%
   --
   0x29934d9e379a1bffa5e8a558b94c47a0d3c5ea0f
   69
   0x370886132fa66f3cbf616a98541be0801a00d707
   9,6540.00%
   --
   0x370886132fa66f3cbf616a98541be0801a00d707
   70
   0xbe0b8db433f47b931eb6ae69ca72ed9f1d6d52c3
   8,9000.00%
   --
   0xbe0b8db433f47b931eb6ae69ca72ed9f1d6d52c3
   71
   0xac9b3323b1be4adeff1af349ab647706c6e67ab3
   8,7400.00%
   --
   0xac9b3323b1be4adeff1af349ab647706c6e67ab3
   72
   0xfc34acc12bbe102c3822197fe3a760c7c551ce9c
   8,7000.00%
   --
   0xfc34acc12bbe102c3822197fe3a760c7c551ce9c
   73
   0x9b9b59445b00799e666edd16c082309662cb321e
   8,2000.00%
   --
   0x9b9b59445b00799e666edd16c082309662cb321e
   74
   0x99d4a8a194e99a1a786fb4255353e65ce206a6a0
   8,2000.00%
   --
   0x99d4a8a194e99a1a786fb4255353e65ce206a6a0
   75
   0x3006d8860b02e85c58d6fe5d02cd85565230f882
   7,8400.00%
   --
   0x3006d8860b02e85c58d6fe5d02cd85565230f882
   76
   0x19653e182b0471b02263e972734d377ecc0a8e05
   7,8400.00%
   --
   0x19653e182b0471b02263e972734d377ecc0a8e05
   77
   0x91119f5b02545baef8f5c3635b853721f7ea25f8
   7,8000.00%
   --
   0x91119f5b02545baef8f5c3635b853721f7ea25f8
   78
   0x54137e5de856e2780034ec4a8703656de3a4c5fb
   7,8000.00%
   --
   0x54137e5de856e2780034ec4a8703656de3a4c5fb
   79
   0xf6463648db8fe912b1096c41ea299e8483db2927
   7,8000.00%
   --
   0xf6463648db8fe912b1096c41ea299e8483db2927
   80
   0xba53bc71787be42f6dc266644e6c56b178cee8ca
   7,8000.00%
   --
   0xba53bc71787be42f6dc266644e6c56b178cee8ca
   81
   0xf2700b631dc2b80dc872e2f7b8f7013bf9ce426c
   7,8000.00%
   --
   0xf2700b631dc2b80dc872e2f7b8f7013bf9ce426c
   82
   0x1085534ce832d5f74fc24ba1553523b673ee6996
   7,8000.00%
   --
   0x1085534ce832d5f74fc24ba1553523b673ee6996
   83
   0x39584400e16ec9b8ab7309392a78d367c1d00560
   7,6000.00%
   --
   0x39584400e16ec9b8ab7309392a78d367c1d00560
   84
   0xfe2c29d309956442f370d5c27f8485cd78b44416
   7,4600.00%
   --
   0xfe2c29d309956442f370d5c27f8485cd78b44416
   85
   0x48cb167e0cbf3e2d7f594ca3aa7a2a1a29aa9057
   6,6200.00%
   --
   0x48cb167e0cbf3e2d7f594ca3aa7a2a1a29aa9057
   86
   0x18c5e011c7dbb89c96ac1a3f96f62e29569ffe8a
   6,3000.00%
   --
   0x18c5e011c7dbb89c96ac1a3f96f62e29569ffe8a
   87
   0xadd4065d8bdfd1ff58773139d6f586ed271331f8
   6,1200.00%
   --
   0xadd4065d8bdfd1ff58773139d6f586ed271331f8
   88
   0xc6c868c74d08e76f1ca619fb7f1c813be1cdc482
   6,0600.00%
   --
   0xc6c868c74d08e76f1ca619fb7f1c813be1cdc482
   89
   0x4c15380c58ca0baae87113ab20139fcb30870896
   5,6690.00%
   --
   0x4c15380c58ca0baae87113ab20139fcb30870896
   90
   0xde5dadd914ab040e5be1415f96948d3b9108c8dc
   5,6200.00%
   --
   0xde5dadd914ab040e5be1415f96948d3b9108c8dc
   91
   0x6e75862b634475d31dfa6b7049267611cc062359
   5,4600.00%
   --
   0x6e75862b634475d31dfa6b7049267611cc062359
   92
   0x1f7d1665565056c894a56ea123c33a6620f4fced
   5,2000.00%
   --
   0x1f7d1665565056c894a56ea123c33a6620f4fced
   93
   0x534fcbe3c7eb78d50da82fade5df12736d103040
   5,2000.00%
   --
   0x534fcbe3c7eb78d50da82fade5df12736d103040
   94
   0x157a3ec2f45502ada3b980eb3721f66909b38669
   5,2000.00%
   --
   0x157a3ec2f45502ada3b980eb3721f66909b38669
   95
   0x71621d89c55d22d6fdd7c64ce11bd40a98d43f71
   5,1600.00%
   --
   0x71621d89c55d22d6fdd7c64ce11bd40a98d43f71
   96
   0x78bbe9e73cd7162ae24759b4c4cc016075c9ebed
   4,8000.00%
   --
   0x78bbe9e73cd7162ae24759b4c4cc016075c9ebed
   97
   0x17487d9a4e1a7611071410c0b3cf74eb4328d0c9
   4,7800.00%
   --
   0x17487d9a4e1a7611071410c0b3cf74eb4328d0c9
   98
   0x58ed4888fe31c9c9447634baa86159fc34b5f14e
   4,7600.00%
   --
   0x58ed4888fe31c9c9447634baa86159fc34b5f14e
   99
   0x0781bacaba920747f16105013760a77edd90d357
   4,7200.00%
   --
   0x0781bacaba920747f16105013760a77edd90d357
   100
   0x36ac09a4a14f9a4ffd39aacbf9fefb1977565792
   4,5800.00%
   --
   0x36ac09a4a14f9a4ffd39aacbf9fefb1977565792

   TXO Blockchain Thống kê người sở hữu Ethereum

   • Chủ sở hữu 141
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 99.89%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 99.89%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 99.89%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 99.89%
   coincarp partner