Tiền ảo: 30,325 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,663.01B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $54.17B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.7% ETH 16.2% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   0xGen(XGN) New Listing on gate.io

   https://s1.coincarp.com/logo/1/0xgen.png?style=36&v=1717758954's logo 0xGen(XGN)
   $0.00753
   1.08%
   Danh sách

   According to gate.io's official announcement, 0xGen (XGN) is soon going to be listed on the gate.io cryptoc exchange.

   0xGen Listing Schedule

   Trading Starts Time: June 14th, 2024 13:00 PM UTC
   The Trading Pair:XGN/USDT

   About 0xGen

   0xGen is a comprehensive AI-driven DeFi platform featuring open-source LLM and DeFi trading algorithms.What 0xGen builds is to make transactions even easier by combining AI with user intent.Features:-Provides advanced DeFi solutions, including swap, cross-chain swap with AI-optimized trade routing, and AI-driven trading signals.-Provides open-sourced AI algorithms and LLM, inviting developers to collaborate on training and utilization.-Provides swap widget and SDK for developers.

   Further Information on 0xGen

   For comprehensive insights and strategies on 0xGen (XGN) trading, delve into our detailed guide at 0xGen Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:93% Phiếu:321
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác