Các loại tiền điện tử: 26,075 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $2,573.66B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $15.28B Tỷ lệ thống trị: BTC 20.1% ETH 7.5% Phí gas trên ETH: 8Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   5ire(5IRE) Thunder Testnet Launch

   Phóng thích

   5ire is delighted to announce that its blockchain network is coming live in testnet mode on November 30, 2022.

   5ireChain is a sustainability-focused blockchain ecosystem, one of its kind, that uses blockchain technology to develop real-world solutions for humanity. It aims to lead the transition from the 4th industrial revolution to the 5th. More interestingly, 5ireChain adopts a for-benefit initiative instead of the prevalent for-profit approach.

   Phê duyệt:93% Phiếu:285
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác