Tiền ảo: 29,566 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,690.66B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $84.61B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.7% ETH 17.5% ETH Gas:  17 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Agro Global(AGRO) Twitter Spaces AMA

   https://s1.coincarp.com/logo/1/agro-global.png?style=36's logo Agro Global(AGRO)
   $0.000347
   4.67%
   Quan hệ đối tác

   🔥AMA (Ask Me Anything)

   About Agro Global Token

   AMA Venue: @AgroGlobalTR Twitter Space

   📅Date: 3 September 2022
   🕐Time: 19:00 (UTC)
   📢AMA Guest @orkutkaksa
   🎙AMA Host @EkinAlbayrak9

   🎆Reward: 100$ USDT (10 lucky winners)


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:89% Phiếu:219
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác