Tiền ảo: 29,925 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,466.53B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $68.38B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.7% ETH 17.4% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Altered State Token(ASTO) New Listing on HTX

   Danh sách

   HTX is scheduled to list ASTO (Altered State Machine) on April 8, 2024.

   • ASTO deposits will open at 09:00 (UTC) on Apr 7.
   • The ASTO spot trading (ASTO/USDT) will open when the deposit volume meets the demand of market trading, which will be officially announced in advance.
   • ASTO withdrawals will open at 09:00 (UTC) on Apr 9.

   Contract Address (ERC20): 0x823556202e86763853b40e9cDE725f412e294689

   ASTO Official Website: https://www.alteredstatemachine.xyz


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:90% Phiếu:242
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác