Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,681.54B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $63.55B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.7% ETH 17% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Aquari(AQUARI) Aquari App Updates

   https://s1.coincarp.com/logo/1/aquari.png?style=36's logo Aquari(AQUARI)
   $0.00000566
   4.81%
   Phóng thích

   On the 15th of April at 12pm CET, new updates of the Aquari app are coming! This new release includes enhanced wallet connect support, revelation of the new in-app community forums, introduction of user profile pages, and lastly the ability to directly buy and sell Aquari with credit/debit card & iDeal, google & apple pay etc. This update lays the foundation for the social layer of our app which will be used as a launchpad to introduce Aquari NFTs and our affiliate marketing program laid out in our roadmap.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:92% Phiếu:263
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác