Tiền ảo: 30,288 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,564.08B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $73.19B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.5% ETH 16.2% ETH Gas:  6 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Arcana(XAR) New Listing on MEXC Global

   https://s1.coincarp.com/logo/1/arcana.png?style=36&v=1701479223's logo Arcana(XAR)
   $0.0413
   2.79%
   Danh sách

   According to MEXC Global's official announcement, Arcana (XAR) is soon going to be listed on the MEXC Global cryptoc exchange.

   Arcana Listing Schedule

   • Trading: 2024-06-12 10:00 (UTC)
   • Deposits: Opened
   • Withdrawals: 2024-06-13 10:00 (UTC)

   About Arcana

   Arcana Network is a modular L1 powering chain abstractions and intents. Arcana helps developers significantly improve user experience in Web3. XAR is the native utility token used to ensure economic security of the chain, payments and project governance.

   Further Information on Arcana

   For comprehensive insights and strategies on Arcana (XAR) trading, delve into our detailed guide at Arcana Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:91% Phiếu:325
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác