Tiền ảo: 29,829 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,536.14B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $48.79B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.4% ETH 17.1% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   ARQx(ARQX) New Listing on MEXC Global

   https://s1.coincarp.com/logo/1/arqx.png?style=36&v=1713322582's logo ARQx(ARQX)
   $0.00697
   0.58%
   Danh sách

   According to MEXC Global's official announcement, ARQx (ARQX) is soon going to be listed on the MEXC Global cryptoc exchange.

   ARQx Listing Schedule

   • Trading: 2024-05-23 14:00 (UTC)
   • Deposits: Opened
   • Withdrawals: 2024-05-24 14:00 (UTC)

   About ARQx

   ARQx is an AI-powered decentralized jewelry brand that aims to bridge the gap between luxury and web3. The project is pioneering the minting and ownership rights of AI product design, driving mass adoption by selling directly to retail and web3, and leading phygital NFC tech with a smart jewelry system.

   Further Information on ARQx

   For comprehensive insights and strategies on ARQx (ARQX) trading, delve into our detailed guide at ARQx Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:92% Phiếu:312
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác