Tiền ảo: 29,547 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,695.69B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $65.17B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.1% ETH 17.7% ETH Gas:  14 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Beoble(BBL) New Listing on HTX

   https://s1.coincarp.com/logo/1/bbl.png?style=36&v=1708394473's logo Beoble(BBL)
   $0.045
   3.90%
   Danh sách

   HTX is scheduled to list BBL (Beoble) on February 28, 2024.

   • BBL deposits will open at 10:00 (UTC) on Feb 22.
   • The BBL spot trading (BBL/USDT) will open when the deposit volume meets the demand of market trading, which will be officially announced in advance.
   • BBL withdrawals will open at 12:00 (UTC) on Feb 29.

   Contract Address (ERC20): 0xD979c468a68062e7bdff4Ba6DF7842DfD3492E0f

   BBL Official Website: https://www.beoble.io


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:90% Phiếu:132
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác