Các loại tiền điện tử: 26,117 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,104.37B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $30.14B Tỷ lệ thống trị: BTC 48.5% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 7Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Binance Coin(BNB) BNB Smart Chain (BEP20) Network Upgrade & Hard Fork

   https://s1.coincarp.com/logo/1/binance-coin.png?style=36&v=1658909552's logo Binance Coin(BNB)
   $212.11
   1.50%
   Phóng thích

   The BNB Smart Chain (BEP20) network upgrade and hard fork will take place at the BNB Smart Chain block height of 29,020,050, or approximately at 2023-06-11 22:00 (UTC). The validators and full node operators on mainnet should switch their software version to v1.2.4 before 12th Jun 2023.

   Deposits and withdrawals on BNB Smart Chain (BEP20) will be suspended starting from approximately 2023-06-11 21:30 (UTC).

   Phê duyệt:95% Phiếu:239
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác