Tiền ảo: 30,325 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,641.17B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $72.33B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.7% ETH 16.1% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Binance Coin(BNB) Undergo Hard Fork

   https://s1.coincarp.com/logo/1/binance-coin.png?style=36&v=1658909552's logo Binance Coin(BNB)
   $589.26
   3.21%
   Phóng thích

   BSC Feynman hardfork will happen on April 18, at 5:49 AM UTC to support native staking and governance!

   • Full Node Operators
   • Validator Operators
   • Staking Delegators

   Ensure to complete the actions outlined in the blog: https://www.bnbchain.org/en/blog/bsc-feynman-hardfork-bnb-chain-fusion-native-staking-and-native-governence

   BEP-294, BEP-297 and BEP-299 will be deployed in the BSC Feynman hard fork.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:85% Phiếu:144
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác