Tiền ảo: 29,829 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,538.79B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $49.13B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.4% ETH 17.2% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   BinaryX (new)(BNX) New Listing on LBank

   Danh sách

   According to LBank's official announcement, BinaryX (new) (BNX) is soon going to be listed on the LBank cryptoc exchange.

   BinaryX (new) Listing Schedule

   • Trading Pair: BNX/USDT
   • Trading Zone: USD Zone
   • Start Deposit: Already Opened
   • Start Trading: 06:00 on May 20, 2024 (UTC)
   • Start Withdrawal: Already Opened

   About BinaryX (new)

   BinaryX ($BNX) is the platform cryptocurrency for the BinaryX ecosystem, which includes the DAO and all products & games utilizing $BNX. BinaryX began as a decentralized derivative trading system. Recognizing the burgeoning popularity of GameFi and interest in the metaverse games, the team gradually evolved into developing decentralized video games and is now fully transitioning to be a GameFi platform offering IGO services to bridge Web2 developers to Web3.

   Further Information on BinaryX (new)

   For comprehensive insights and strategies on BinaryX (new) (BNX) trading, delve into our detailed guide at BinaryX (new) Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:92% Phiếu:281
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác