Tiền ảo: 29,805 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,562.78B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $76.61B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.5% ETH 16.8% ETH Gas:  9 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Bitcoin(BTC) Halving Countdown

   https://s1.coincarp.com/logo/1/bitcoin.png?style=36's logo Bitcoin(BTC)
   $66,983
   0.67%
   Tokenomics

   BTC Halving Countdown

   • Estimated date - 04/20/2024
   • Current block reward - 6.25
   • Block reward after halving - 3.125

   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:93% Phiếu:459
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác