Tiền ảo: 28,919 Trao đổi: 651 Vốn hóa thị trường: $2,357.36B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $116.17B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.8% ETH 15.6% Phí gas trên ETH: 25Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Blur(BLUR) New Listing on Huobi Global

   https://s1.coincarp.com/logo/1/blur.png?style=36&v=1666231541's logo Blur(BLUR)
   $0.379
   7.40%
   (hoặc muộn hơn) Danh sách

   Huobi is scheduled to list BLUR (Blur) on February 14, 2023.

   • Deposit: To be updated
   • Withdrawal: 13:00, February 14 (UTC)
   • The BLUR spot trading (BLUR/USDT) will open when the deposit volume meets the demand of market trading, which will be officially announced in advance.

   BLUR Official Website: https://blur.io

   Phê duyệt:90% Phiếu:238
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác