Tiền ảo: 29,415 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,534.98B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $52.3B Tỷ lệ thống trị: BTC 52% ETH 15% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Casper(CSPR) Community Call

   https://s1.coincarp.com/logo/1/casper.png?style=36&v=1712543382's logo Casper(CSPR)
   $0.0279
   3.75%
   Khác

   Starting April 23rd, the Casper Association #Developer Community Calls will move from Discord to be held on Google Meet. This shift in how we conduct our developer-focused calls is based on insightful feedback from our community.

   We're adopting a more structured format with each call organized into four categories, including updates and discussions on;

   • Research & Development
   • Developer Relations
   • Casper Core Protocol
   • Casper Ecosystem

   We look forward to you joining us at 6 pm CET on April 23rd. Learn more https://casper.network/en-us/news/new-format-for-developer-community-calls

   Developer Community Call link http://meet.google.com/swo-afva-ezu


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:91% Phiếu:308
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác