Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,687.24B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $49.91B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.7% ETH 17% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   ChainLink(LINK) Staking V0.1 Launch

   https://s1.coincarp.com/logo/1/chainlink.png?style=36's logo ChainLink(LINK)
   $17.45
   1.17%
   Tokenomics

   Chainlink Staking v0.1 Early Access launches on Ethereum mainnet December 6th at 12PM ET.

   This blog update covers:

   • Pool design
   • Alerting mechanism
   • Auto-Delegation
   • Staking rewards
   • Reputation system

   And more. Explore the latest below ⬇️

   https://t.co/M0wQVcUsSk


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:90% Phiếu:162
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác