Tiền ảo: 29,947 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,348.36B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $72.47B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.5% ETH 17.3% ETH Gas:  6 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Coin98(C98) New Listing on LBank

   https://s1.coincarp.com/logo/1/coin98.png?style=36's logo Coin98(C98)
   $0.1766
   4.64%
   Danh sách

   C98(Coin98) will be listed on LBank at 19:00 on May 23, 2022 (UTC 8), the details are as follows:

   Trading Pair: C98 /USDT

   Deposit Enable: 15:00 May 23, 2022 (UTC 8)

   Trading Open: 19:00 May 23, 2022 (UTC 8)

   Withdrawal Enable: 15:00 May 25, 2022 (UTC 8)

   About C98(Coin98)

   Coin98 Labs is an Open Infrastructure Financial Services builder focusing on creating and developing an ecosystem of DeFi protocols, applications, NFTs on multiple blockchains.

   Website:

   https://www.coin98.com/

   Blockchain browser:

   ERC20-https://cn.etherscan.com/token/0xae12c5930881c53715b369cec7606b70d8eb229f

   BEP20-https://bscscan.com/token/0xaec945e04baf28b135fa7c640f624f8d90f1c3a6

   Whitepaper:

   https://docs.coin98.com/


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:92% Phiếu:213
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác