Tiền ảo: 29,793 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,558.82B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $80.77B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.4% ETH 16.6% ETH Gas:  14 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   DECENTRALIZED (Runes)(DECENTRALIZED) New Listing on gate.io

   Danh sách

   According to gate.io's official announcement, DECENTRALIZED (Runes) (DECENTRALIZED) is soon going to be listed on the gate.io cryptoc exchange.

   DECENTRALIZED (Runes) Listing Schedule

   • Trading Starts Time:11:00 AM May 20th, 2024 (UTC)
   • The Trading Pair: DECENTRALIZED/USDT

   About DECENTRALIZED (Runes)

   DECENTRALIZED is a provenance Rune that symbolizes the culture of Bitcoin.

   DECENTRALIZED (Runes) Token Distribution

   • Prometheans: 91% (1,911,000,000,000 DECENTRALIZED)
   • Ordinal Communities: 4.5% (94,500,000,000 DECENTRALIZED)
   • Launch Contributors: 4.5% (94,500,000,000 DECENTRALIZED)

   Further Information on DECENTRALIZED (Runes)

   For comprehensive insights and strategies on DECENTRALIZED (Runes) (DECENTRALIZED) trading, delve into our detailed guide at DECENTRALIZED (Runes) Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:90% Phiếu:283
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác