Tiền ảo: 29,406 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,538.19B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $69.38B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.9% ETH 15% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Defispot(SPOT) New Listing on Kucoin

   https://s1.coincarp.com/logo/1/defispot.png?style=36&v=1713578082's logo Defispot(SPOT)
   $0.0245
   1.80%
   Danh sách

   KuCoin is extremely proud to announce yet another great project coming to our Spot trading platform. Defispot (SPOT) will be available on KuCoin!

   Please take note of the following schedule:

   • Deposits: Effective Immediately (Supported Network: ETH-ERC20)
   • Trading: 10:00 on April 23. 2024 (UTC)
   • Withdrawals: 10:00 on April 24. 2024 (UTC)
   • Trading Pair:SPOT/USDT

   What is Defispot?

   Effortlessly manages assets across over 60 blockchains with a single interface, all powered by Defispot's robust API. Defispot platform utilizes advanced smart routing across decentralized exchanges (DEXs), DEX aggregators, bridges, and cross-chain protocols, enabling seamless cross-chain swaps, unparalleled interoperability, and efficient message passing.

   Learn More About Defispot:

   Website: https://defispot.com/

   Twitter: https://twitter.com/Defispot

   Discord: https://discord.com/invite/zyk4ymZgdr

   Telegram: https://t.me/defispot_com

   Token Contract: https://etherscan.io/token/0xe635efcfac44c5f44508f4d17c3a96cb4ce421dd


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:92% Phiếu:304
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác