Tiền ảo: 30,398 Trao đổi: 348 Vốn hóa thị trường: $2,538.16B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $84.8B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.7% ETH 15.2% ETH Gas:  6 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Delysium(AGI) Town Hall

   https://s1.coincarp.com/logo/1/delysium.png?style=36&v=1681281154's logo Delysium(AGI)
   $0.1726
   6.04%
   Khác

   Delysium's June Event Calendar

   What's scheduled:
   June 3 - Lucy Beta Release
   June 5 - Lucy Beta Partnership announcement
   June 6 - Lucy Beta Partnership announcement
   June 6-9: Core team in San Francisco for meetings with Nvidia, Microsoft, and Google teams
   June 10-12: Core team in New York for meetings with Galaxy Digital and other institutional investors in the United States
   June 11 - Delysium x Galaxy Digital Event
   June 13 - Community AMA
   June 13-14: Core team in New York for meetings with influencers
   June 20 - YKILY introduction
   June 27 - Town Hall
   June 28 - Quarterly Staking Update


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:90% Phiếu:210
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác