Tiền ảo: 30,325 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,534.69B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $70.83B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.4% ETH 16.3% ETH Gas:  7 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   DSWAR(DSWAR) New Listing on DigiFinex

   https://s1.coincarp.com/logo/1/dswar.png?style=36&v=1718961165's logo DSWAR(DSWAR)
   $0.0672
   14.07%
   Danh sách

   According to DigiFinex's official announcement, DSWAR (DSWAR) is soon going to be listed on the DigiFinex cryptoc exchange.

   DSWAR Listing Schedule

   • Time of opening deposit: June 25th 2024 7:00(UTC)
   • Time of opening trading: June 25th 2024 9:00(UTC)
   • Time of opening withdrawal: June 25th 2024 9:00(UTC)
   • Trading pair: DSWAR/USDT

   About DSWAR

   DSW is a P2E 2.0 model that addresses and enhances the limitations of traditional P2E games.

   DSWAR Token Distribution

   • Reward: 45%
   • Operating/R&D: 17%
   • Ecosystem&Fund: 15%
   • Team: 10%
   • Marketing&Community: 8%
   • Partner: 5%

   Further Information on DSWAR

   For comprehensive insights and strategies on DSWAR (DSWAR) trading, delve into our detailed guide at DSWAR Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:94% Phiếu:267
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác