Tiền ảo: 29,618 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,691.74B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $77.52B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.1% ETH 17.1% ETH Gas:  25 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   dYdX(DYDX) Software upgrade

   https://s1.coincarp.com/logo/1/dydxexchange.png?style=36's logo dYdX(DYDX)
   $2.03
   0.90%
   Phóng thích

   46 Should the dYdX Community upgrade the dYdX Chain Protocol Software to v4.0? Vote ends April 5, 2024, 16:05 UTC

   If the proposal passes, the software upgrade will execute at block 12,791,712. This block is estimated to be created on April 8 at 5:54 UTC (based on 1.039s block time).


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:79% Phiếu:136
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác