Tiền ảo: 29,936 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,401.96B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $44.85B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.7% ETH 17.4% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   dYdX(DYDX) Token Unlock

   https://s1.coincarp.com/logo/1/dydxexchange.png?style=36's logo dYdX(DYDX)
   $1.4
   2.62%
   Tokenomics

   dydx will unlock 33.33 million $DYDX on 1th June, constituting approximately 11.91% of the currently circulating supply.

   dydx (DYDX) Token Unlock Distribution

   • Investors 18.49m DYDX 6.61% of Cir. Supply $37.90m
   • Founders, Employees, Advisors, and Consultants 10.18m DYDX 3.64% of Cir. Supply $20.87m
   • Future Employees 4.67m DYDX 1.67% of Cir. Supply $9.57m

   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:93% Phiếu:198
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác