Tiền ảo: 30,319 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,560.38B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $75.61B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.4% ETH 16.4% ETH Gas:  6 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   dYdX(DYDX) Token Unlock

   https://s1.coincarp.com/logo/1/dydxexchange.png?style=36's logo dYdX(DYDX)
   $1.38
   2.15%
   Tokenomics

   dYdX will unlock 1.55 million $DYDX on 11th June, constituting approximately 0.58% of the currently circulating supply.

   dYdX (DYDX) Token Unlock Distribution

   • Trading Rewards: 1.55m DYDX - 0.58% of Cir. Supply, worth of $2.83m


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:95% Phiếu:219
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác